Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60055S1

Date of Document: 2003-02-09

گره هاي كور كشتي باز مي؟ شود گروه ورزشي: با حضور دوباره و رسمي محمدرضا طالقاني در صحنه اجرايي كشتي چنين به نظر مي رسد كه به اندازه اي قابل توجه التهابهاي بوجودآمده در اين ورزش پهلواني در ماههاي اخير فروكش كرده و نشانه هاي دقيق و روشني از آغاز اصلاحات و دگرگوني پديد آمده است. يك نكته كاملا طبيعي در اين ميان وجود دارد و آن اين است كه با انتخاب اعضاي اصلي هيات رئيسه و اينكه اين بار طالقاني بيشتر سعي در جذب مردان اجرايي و مطرح در صحنه هاي سياسي و ورزشي از خود نشان داده است، بايد احتياط بيشتري را پيشه كرد و به انتظار عكس العمل هايي نه چندان دلخواه به انتظار نشست. البته اين فرضيه از اين جهت بيشتر قوت مي گيرد كه بسياري مي پنداشتند طالقاني در يك تغيير ذهني وسيع اين بار حتي از روي دلجويي و برقراري آرامش به سراغ بعضي از رسمي ترهاي كشتي رفته و به نوعي كه مورد رضاي طرفين باشد، آنها را در مقطع كنوني آرام ساخته و يا از آخرين عكس العمل هاي آنان آگاهي لازم را پيدا كند. اما طالقاني اين كار را نكرد و در مقام و موقعيت كنوني راهي تازه را انتخاب كرد، راهي كه در برگيرنده اعتمادي طولاني و درازمدت در راستاي اهداف توسعه طلبانه وي براي كشتي نيست و اين براي شخصي مثل طالقاني كه همه چيز خود را فداي كشتي ساخته است، خيلي گران تر از هميشه تمام مي شود و اگر حتي يكي از همراهان مورد نظر نخواهد همسطح و همطراز با نقطه نظرهاي وي كه معمولا هميشه بر انجام دقيق آنها اصرار مي ورزد باشد، آنوقت مي توان راه ديگري را براي نجات طالقاني پيدا؟ كرد طالقاني اگر مي خواهد قرباني بزرگ كشتي لقب نگيرد، بايد كمي هوشيارتر و عميق تر از هميشه برنامه ريزي كند. صاحبان اسم و رسم هميشه كارساز نيستند و چه بسا كه در جمعشان و جلسات شان شايد رفع درد و بلاهاي كشتي خيلي از اوقات موضوع اصلي هم نباشد و يا حتي فرصت به انجام آن را هم نداشته باشند. با تركيبي كه طالقاني براي هيات رئيسه كشتي انتخاب كرده است باور اين نكته كمي سخت است كه به راحتي بتوان اعتقاد به حل مسالمت آميز گره هاي كور كشتي داشت. شايد اگر اين چهره خستگي ناپذير كشتي در يكي دو جلسه دوستانه با مردان مورد اعتماد خود به رايزني و مذاكره مي پرداخت، حتي نيمي از كساني كه در ليست اعضاي هيات رئيسه كشتي قرار گرفته اند، نمي توانستند در چنين جايگاه و مرتبتي قرار داشته باشند. ظاهرا هنوز هم مشكل اصلي طالقاني اعتماد به دور از اندازه اش به دوست و دشمن است. نكته مهم ديگري كه طالقاني بايد خيلي سريع در صدد رفع آن باشد، وضعيت نامطلوب روابط غلط و نادرستي است كه در حال حاضر در ميان اهالي كشتي بوجود آمده است، روابطي كه خطرناك و بسيار تاثيرگذار هم شده در است اين برهه از زمان كشتي بيشترين صدمات را از اين ناحيه مي خورد. رئيس كشتي در گام اول قبل از هرانتخابي بايد با توجه به سوابق و تجربيات عقلاني و عاطفي فراواني كه دارد، خيلي ها را در كنار هم جمع وجور كند. وي بخوبي مي داند كه وضعيت حال حاضر كشتي با چند سال گذشته بسيار متفاوت است. بسياري از دوستان قديمي حالا نقش دشمن ناآگاه را بازي مي كنند و تعدادي از كج خلقان و كج انديشان هم به دايره معرفت گام نهاده اند. پس بايد كه عاقلانه و پخته تر از هميشه عمل كرد و دقت بيشتري در انتخاب افراد به خرج داد. البته با شناخت كاملي كه از طالقاني داريم، نيك مي دانيم كه در اين رابطه وي داراي نقاط مثبت و قدرتمندي است و با ايجاد محيطي صميمي و مناسب خيلي زودتر از هميشه مي تواند صفا و معرفت را به خانواده كشتي بازگرداند. مهدي خالدي: وظايف هيات رئيسه بايد مشخص باشد مهدي خالدي رئيس كميته داوران فدراسيون كشتي مي گويد: اعضاي هيات رئيسه فدراسيون بايد با تشكيل جلسات متعدد و مرتب در تصميم گيريها و سياستگذاريهاي فدراسيون نقش بسزايي داشته باشند تا بتوانند با رفع كمبودها، كشتي را بار ديگر به اوج عظمت خود برسانند، نه اينكه فقط اسمي از آنها در روزنامه ها باشد. وي افزود: براي اينكه اعضاي هيات رئيسه بتوانند روند موفقي را در پيش داشته باشند، بايد وظايف آنها براساس دستور كاري كه بر عهده آنها گذاشته مي شود، بطور شفاف مشخص گردد تا از تخصص تك تك افراد به نحو احسن استفاده شود، چرا كه در اين صورت مي توان به آينده كشتي خوشبين بود.