Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60051S3

Date of Document: 2003-02-09

قيمت فروش تراكم در تهران تعيين مي شود خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: قيمت فروش تراكم، در يك برنامه زمانبندي و متناسب با مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و اجراي طرح جامع شهر تهران، تعيين خواهد شد. حبيبالله اسماعيل زاده توضيح داد كه در جلسه اي كه با حضور مهندس مقيمي شهردار موقت تهران و اعضاي كميسيون عمران برگزار شد، موضوع تراكم در همه ابعاد خود و ماده شهرداري 100 مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي در مورد ماده 100 شهرداري گفت: قرار شد شهرداري تهران براي شهرونداني كه با مشكل مسكن مواجه بوده و قصد ساخت و ساز تا سقف سه طبقه را دارند، تسهيلاتي را در صدور پروانه ساخت فراهم كند. مضمون كار كميسيون ماده 100 شهرداري برخورد قانوني باكساني است كه در حين ساخت و ساز تخلفاتي را مرتكب مي شوند. اسماعيل زاده خاطرنشان كرد: شهردار تهران به اعضاي كميسيون عمران مجلس اطمينان داد به زودي همه كميته هاي فرعي كه به نوعي در اهداف و ماموريت هاي ماده 100 شهرداري شبهه اي ايجاد مي كند تعطيل خواهند شد. وي گفت: برنامه پنج ساله شهرداري تهران كه آقاي مقيمي تنظيم كرده، بسيار لازم و ضروري است و سند عملكرد شهرداري به شمار مي رود.