Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811120-60050S2

Date of Document: 2003-02-09

گلوگاه _ 8 هزينه هاي پيشرفت ادوارد ويلسون ترجمه: طاهره رنجبر شايد اين اقدامات براي ادامه رشد اقتصادي و كشاورزي چين بسنده باشد شايد هم نه. آنها به واسطه اثرات جانبي شديدي كه بر جاي مي گذارند پيچيده تر مي شوند. مهم ترين اين تاثيرات لاي گرفتن از دست هاي خاك زرد بالادست است كه با ادامه آن، رودخانه زرد سرانجام به گل آلودترين رود جهان تبديل خواهد شد. بنا به بررسي هاي صورت گرفته مخزن زيائولينگ دي نيز به سرعت و تنها 30 سال پس از تكميل ساختمانش از گل ولاي انباشته مي شود. چين خود را در موقعيتي قرار داده كه ناگزير خواهد بود به طور مداوم براي زمين هاي پست اش همچون يك سيستم هيدروليك غول آسا برنامه ريزي و برنامه ريزي مجدد انجام دهد. اما مشكل اساسي چين چيز ديگري است. مشكل بنيادي جمعيت عظيمي است كه چين در خود جاي داده است. به علاوه مردمان آن به طور تحسين برانگيزي سختكوش و ترقي خواه هستند. در نتيجه ميزان درخواست آب آنها كه هم اكنون بسيار بالاست، با شيب تندي رو به فزوني است. در اين راستا برآورد مي شود كه تا سال 2030 تنها ميزان تقاضاهاي خانگي آب به چهار برابر مقدار فعلي در حدود 133 ميليارد تن و ميزان درخواست هاي صنعتي نيز به پنج برابر چيزي در حدود 269 ميليارد تن افزايش يافت. اين تاثيرات بسيار نيرومند و بي واسطه خواهند بود. از 616 شهر چين 300 تاي آن هم اكنون با مشكل كمبود آب دست به فشار گريبانند وارد بر كشاورزي چين به واسطه مشكلي كه با درجات مختلف در تمامي كشورها مشهود است، تشديد مي شود. با ادامه صنعتي شدن، درآمد سرانه افراد افزايش مي يابد و توده مردم غذاي بيشتري مصرف مي كنند. به علاوه آنها هرم انرژي را به سوي مصرف لبنيات و گوشت جابه جا مي كنند. بدين ترتيب كه به جاي مصرف مستقيم غلات توسط انسان، غله موجود ابتدا صرف پرورش دام و طيور مي شود و كالري حاصل از هر كيلوگرم غله، كاهش مي يابد و در نتيجه مصرف سرانه غله افزايش پيدا تمامي مي كند اينها در حالي است كه ذخاير آب موجود ثابت و يا تقريبا ثابت بماند. در بازار آزاد، مصارف كشاورزي و مصارف صنعتي آب با هم در رقابتند. از هر هزار تن آب شيرين تنها يك تن گندم به ارزش 200 دلار به دست مي آيد. اما همين مقدار آب در عرصه صنعت محصولي معادل 14 هزار دلار توليد چين مي كند كه تاكنون با مشكل كم آبي و كمبود زمين هاي حاصلخيز مواجه بوده، اگر همچنان در صنعتي شدن و تجارت پيش رود، آب بهايش گران تر مي شود. اگر هزينه هاي كشاورزي متناظر با آن افزايش يابد به قيمت غذا نيز افزوده مي شود مگر آنكه به آب سوبسيد داده شود. دليل احداث سدهاي بزرگ در سه دره و زيائولينگ دي كه با هزينه هاي هنگفت عمومي ساخته شده اند، نيز همين است. از لحاظ نظري يك كشور صنعتي ثروتمند حتما نبايد به خودكفايي كشاورزي نيز رسيده باشد. و باز به لحاظ نظري چين مي تواند كمبود غله اش را با خريد مازاد غله پنج كشور بزرگ توليدكننده غله مرتفع اما سازد متاسفانه جمعيت چين بزرگ تر و مازاد غله جهان محدودتر از آن است كه اين كشور بتواند بدون تغيير در بازارهاي جهاني مشكل خود را حل كند. از اين رو به نظر مي رسد كه چين به سوي افزايش قيمت غله در بازارهاي جهاني به پيش و مي رود دستيابي بدان را براي كشورهاي در حال توسعه كم بضاعت تر به مراتب دشوارتر مي سازد. هم اكنون غله ارزان است اما مطمئنا مادامي كه جمعيت جهان به 9 ميليارد يا بيش از آن افزايش يابد، اوضاع تغيير مي كند. اين مشكل به تمامي توسط مهندسي آبشناسي برطرف نمي شود كارشناسان منابع نيز با اين نظر هم عقيده اند. يكي از اقداماتي كه براي حل اين مشكل بايد انجام شود كشت ميوه و سبزيجات به جاي غله است زيرا آنها علاوه بر اينكه كاربرترند به چين قدرت رقابتي هم مي بخشند. يكي ديگر از راه حل هايي را كه مي توان بدان افزود اقدامات حفاظتي سختگيرانه در قبال مسئله آب در عرصه مصارف خانگي و صنعتي است. از جمله استفاده از آبپاش و آبياري قطره اي به جاي شيوه هاي سنتي و اسراف گرايانه غرقابسازي و شياربندي زمين. و خصوصي سازي مالكيت زمين با اختصاص سوبسيد و كاهش قيمت به منظور افزايش انگيزه هاي حفاظت گرايانه در كشاورزان با آنكه تا بدين جا نيز محيط زيست چين براي حمايت از ادامه توسعه اقتصادي و صنعتي چين متحمل هزينه هاي كمرشكني شده اما اكنون اين فشارها تا مرز ورشكستگي در حال افزايش است. از زمره مهم ترين شاخص هاي آن آلودگي شديد آبهاست. چين در مجموع چيزي در حدود 50 هزار كيلومتر از رودهاي بزرگ جهان را در خود جاي داده است. رودخانه زرد در بخش هاي زيادي از مسير خود به واسطه انباشت عناصري چون كروم و كادميم و ساير مواد سمي ناشي از پالايشگاه ها و كارخانه هاي كاغذسازي به رودخانه مرده اي تبديل شده است. در نتيجه آلودگي آب به انواع باكتري ها و پسمانده هاي سمي، انواع بيماري ها در حال شيوع اند. Feb 2002, American Scientific