Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60033S10

Date of Document: 2003-02-08

از زاويه اي ديگر در اندوه تنهايي ستاره ها بي خبرم در سكوت بستر خويش و خيره بر آسمان خيالي فوتبال به دنبال ستاره اي پرنور همچون دربه در مي گردم. مي دوم در راه پرسش هاي بي پايان. از خود مي پرسم: پس ستاره هايم؟ كو آه باور نمي كنم كه ستاره ها را با فوتبال چنين گسستني باشد. بايكوت مسئولان بر عليه ستاره ها، عطر غم ريخت، بر دلهاي خسته عاشقان فوتبال. من فكر مي كنم ستاره كسي است كه مثل هيچكس نيست و مثل آن كسي است كه بايد باشد. خوب مي دانم طعم تلخ فوتبال را بارها حتما چشيده اند مي پنداري كه چون آنها از ورزش جدا شوند ديگر ما را خيال آنها در سر نيست ولي... آخر، بگو اي فوتبال بي رحم از ستاره ها ديگر چه مانده كه؟ بستاني بس است اين همه قرباني. رنج آشكار مي بينم و با خود مي انديشم گناه چه؟ بود اين ستاره ها مي توانند ستاره اي باشند در فوتبال ما، مثل حجازي، مثل عابدزاده مثل... سعيد رمضاني اسلحه پنهان سپاهان نيم فصل ليگ برتر فوتبال با برتري مطلق و فاصله 8 امتيازي تيم شگفتي آفرين سپاهان اصفهان نسبت به نزديك ترين تعقيبكننده يعني پرسپوليس به پايان رسيد. همانطور كه مي دانيم در مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تفصيل به بازيكناني نظير بزيك، نويدكيا، پطروسيان و محمود كريمي پرداخته شده است. اگر از زاويه اي ديگر به زرد و طلايي پوشان اصفهاني نگاه كنيم متوجه از قلم افتادن هافبك نفوذي جنگنده، تخريبي، و ميانه ميدان اين تيم يعني سعيد رمضاني خواهيم شد. زماني بيشتر به ارزشهاي اين هافبك همه فن حريف پي مي بريم كه بدانيم نحوه بازي تيم سپاهان به شكلي است كه وقتي ساير هافبك هاي اين تيم همه جانبه به سمت دروازه حريفان هجوم مي برند او سد شكن صخره هاي دفاعي حريف است. علاوه بر اين خصوصيات هجومي مركز ثقل و محور اصلي طراحي تمامي حركات هجومي تيمي سپاهان هم اين هافبك سرعتي و خونسرد است. آيا رمضاني نبايد حتي در فهرست 44 نفره آقاي شاهرخي باشد. رسول خطيبي، شهاب زودگذر وقتي صحبت از استعدادهاي هدر رفته فوتبال مي شود بي گمان يكي از اين گزينه ها رسول خطيبي بازيكني است كه پله هاي ترقي را سريع طي نموده و بازوبند كاپيتاني سه رده سني نوجوانان، جوانان و اميدهاي ايران را بر بازو بست. خطيبي با شروعي توفاني و پرشتاب نويد يك پديده ناب و نوظهور در فوتبال كشورمان را مي داد. استيل بازي اين بازيكن بسيار شبيه خداداد عزيزي فوتباليست بزرگ فوتبال كشورمان و حتي اگر اغراق نباشد مي توانست با توجه به تكنيك سرعتي اش به مرتبه اي بالاتر و برتر از خداداد هم دست يابد. پاي رسول خطيبي خيلي زود به اروپا و تيم هامبورگ هم رسيد. منتهاي مراتب علي رغم تمامي شايستگي ها خود اين بازيكن آينه فوتبالش را به سنگ كوبيد. متاسفانه با به حاشيه رفتن، پرخاشگري، ايجاد اصطكاك با مربيان همراه با تكروي هاي بي مورد و اصرار بيش از حد در حمل توپ تا سرحد خودخواهي و عدم گذشت در كنار برخورد و روابط نه چندان مناسب با همبازيان، جواني را كه مي توانست ستاره اي تابناك در آسمان فوتبال ايران و آسيا باشد به شهابي زودگذر و در نهايت نيمكت نشيني در باشگاه پاس تبديل نمود. اميد است، باتوجه به سن و سال كم خطيبي و بااعتقادي كه به توانايي هاي اين جوان شايسته داريم با بازنگري دوباره بر نحوه رفتار و حركات و همچنين توجه ويژه مربيان و پيداكردن ايراد كار شاهد ظهور و تولد مجدد اين فوتباليست مستعد باشيم. به جرات مي توان گفت اگر رسول خطيبي كمي به خودش بيايد مي تواند يكي از برگهاي برنده و مهره هاي سرنوشت ساز تيم ملي ايران در سالهاي آينده باشد. مهدي خرمي