Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60028S3

Date of Document: 2003-02-08

حاشيه علم خوب * بخوابيد زناني كه مشكل كم خوابي يا پرخوابي دارند نسبت به زناني كه 8 ساعت خواب منظم شبانه دارند با افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي روبه رو هستند. پژوهشگران با بررسي داده هاي مربوط به بيش از 71 هزار زن طي مدت بيش از 10 سال دريافتند زناني كه كمتر از 5 سال خواب شبانه دارند احتمال ابتلاي آنها به بيماري قلبي 45 درصد بيشتر از گروه كنترل است كه 8 ساعت در شب مي خوابند. خطر بيماري قلبي در زناني كه 6 ساعت در شب مي خوابند 18 درصد بيشتر از گروه كنترل بوده و ميزان اين خطر در زناني كه 7 ساعت در شب مي خوابند 9 درصد افزايش نشان مي دهد. اين نتايج بعد از آنكه عوامل ديگري مانند وزن بدن و استعمال دخانيات مدنظر قرار گرفت به دست آمد. پژوهشگران با كمال حيرت دريافتند زناني كه 9 تا 11 سال در شب مي خوابند نيز 38 درصد بيشتر با خطر بيماري قلبي روبه رو اين هستند يافته ها براساس نتايج يك تحقيق بهداشتي درازمدت بر روي 122 هزار پرستار 30 تا 55 ساله در 11 شهر آمريكا به دست آمده است. اين تحقيق نشان مي دهد كه خواب كافي يك مسئله تفنني و رفاهي نيست بلكه عامل مهمي در سلامت انسان است. طرح * ترافيك مورچه ها يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه ظاهرا مورچه ها در زمينه حل مشكل ترافيك از انسان ها پيشي گرفته اند. ميليون ها مورچه صبورانه با دنبال كردن يك ساختار ساده تك گذر، بهترين راه را براي رسيدن به مقصد در اسرع وقت و بدون تاخير در پيش مي گيرند. بوم شناسان دانشگاه بريستول معتقدند كه رانندگان با مشاهده طرز عمل مورچه هاي موسوم به مورچه هاي سرباز دنياي جديد در فائق آمدن به مشكلات و تضمين يك سفر بدون اضطراب و فشار عصبي مي بايست از آنها درس مورچه هاي بگيرند سرباز خطوط رفت و آمد موثر و مفيدي را تشكيل مي دهند و بدون چون و چرا از آنها عبور مي كنند. پروفسور نايچل فرانكس از دانشگاه بريستول كه يكي از نويسندگان گزارش تحقيقي در اين مورد است مي گويد: اين مورچه ها هر چند نابينا هستند و در مقايسه با انسان ها مغزهاي بسيار كوچكي دارند وليكن قواعد و قوانين رفتاري آنها بسيار ساده بوده و بسيار موثر و كارآمد عمل مي كند، به گونه اي كه در حركت اين حشرات اجتماعي هيچ گاه هيچ گونه خلل و مشكلي ايجاد نمي شود. * صاعقه اشعه زا تحقيقات جديد دانشمندان نشان مي دهد كه صاعقه ها از خود پرتو ايكس ساطع مي كنند. يك گروه از محققان مركز تحقيقات صاعقه در دانشگاه فلوريدا موشك هايي را كه سيم هاي متصل به زمين را به دنبال مي كشيدند به سوي ابرهاي توفاني شليك كردند تا با اين وسيله ابرها را براي وقوع صاعقه تحريك كنند. صاعقه هايي كه بدين ترتيب ايجاد شد به يك برج كه ويژه همين كار ساخته شده بود برخورد كرده و دانشمندان توانستند جزئيات اين تخليه بارهاي الكتريكي را مورد بررسي قرار دهند. نتايج آزمايش حاكي از انتشار شديد پرتوهاي اشعه ايكس، اشعه گاما و همچنين الكترون هاي شتاب گرفته درست قبل از وقوع تلالو نوراني صاعقه بود. وقوع اين انتشارات كمتر از 100 ميكرو ثانيه به طول تحقيقات مي انجامد اخير نيز احتمال انتشار پرتوهاي ايكس، در زمان وقوع صاعقه را نشان داده بود اما طبيعت گاه به گاه صاعقه و ايجاد پارازيت هاي الكترومغناطيسي در لحظه وقوع، اثبات اين موضوع را مشكل كرده بود. اين نظريه كه هنگام وقوع توفان، صاعقه ها از خود پرتوهاي با انرژي بالا منتشر مي كنند براي اولين بار در سال 1925 مطرح شده بود. در مطالعه اخير دانشمندان آمريكايي توانستند اين موضوع را تاييد كنند. * لمورهاي گياهخوار دانشمندان در تحقيقات خود برروي پستانداران دوپا مشاهده كرده اند كه نوعي از ميمون هاي ماده از تيره لمورها در دوران بارداري به ميزان زيادي از گياهاني مصرف مي كنند كه در آنها مقادير فراوان ماده سمي جوهر مازو وجود دارد. در ديگر پستانداران مصرف اندكي جوهر مازو موجب از بين رفتن پارازيت ها و انگل هاي موجود در بدن آنها و ازدياد شير مادران مي شود. كشف جديد، اين نكته را آشكار مي سازد كه لمورهاي ماده به گونه اي آگاهانه از گياهان حاوي جوهر مازو بهره مي گيرند. گياهان از اين ماده سمي به منظور دور كردن جانوراني استفاده مي كنند كه از برگ آنها تغذيه مي كنند. بنابراين خوردن مقادير زياد اين قبيل برگ هاي سمي به وسيله لمورها خلاف رويه متعارف است. محققان در بررسي نحوه رفتار پستانداران مشاهده كردند كه آنها قادرند به شيوه هاي مختلف از خواص طبي گياهان موجود در جنگل استفاده كنند و با شيوه هاي متنوع نظير خوردن خاك از تاثير مواد سمي بر معده خود جلوگيري مي كنند. در مواردي نيز شمپانزه ها به منظور دفع كرم هاي معده و ديگر انواع پارازيت ها و انگل ها، اقدام به خوردن برگ هايي مي كنند كه موجب بروز اسهال در آنها و تخليه كامل معده و روده از اين كرم ها و انگل ها مي شود.