Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60028S2

Date of Document: 2003-02-08

حيات هوشمند زير چتر انرژي سياه فيليپ بال ترجمه: زينب همتي چنين به نظر مي رسدكه ما در دوراني به سر مي بريم كه انرژي خلاء در حال غلبه كردن بر جهان باشد وليكن به زبان ستاره شناسان پيدايش انرژي خلاء كاملا سريع بوده است بعد از آنكه كپرنيك (Copernicus) خورشيد را به جاي زمين، مركز كيهان معرفي كرد از نظر بسياري از دانشمندان و فلاسفه، هيچ چيز هيجان انگيز ديگري در مورد زمين و مكان وجود نداشته اما است اكنون دو فيزيكدان نظرات ديگري را در اين زمينه ابراز مي كنند. جائوم گاريگا ( Garriga.J) از دانشگاه بارسلوناي اسپانيا و الكساندر ويلنكين (.A Vilankin) از دانشگاه تافتس ( Tufts) در ماساچوست معتقدند تنها در كهكشان هايي كه عمر آنها با كهكشان راه شيري برابر باشد شرايط لازم براي توسعه حيات هوشمند فراهم مي شود. اين عمر البته ممكن است با تغييرات بنيادي در كهكشان همراه باشد. جست وجو در ساير كهكشان ها چه چيز بيشتري را به ما؟ مي آموزد چهار سال پيش، فضانوردان اين موضوع را كشف كردند كه كيهان در حال گسترش است. برخي معتقدند كه اين گسترش، ناشي از وجود نوعي انرژي تاريك است كه با نيروي جاذبه مقابله كرده و همه چيز را از يكديگر دور مي سازد. يك نظريه اين است كه انرژي تاريك حاصل آفرينش و نابودي مداوم ذرات و ضدذرات در يك فضاي تهي است. اگر چنين باشد معماي واقعي اين خواهد بود كه چرا انرژي خلاء چنين كوچك؟ است مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته توسط فيزيكدانان، اين انرژي مي بايست آنچنان بزرگ باشد تا بتواند بر رفتار كهكشان ها تاثير بگذارد. برخي از ستاره شناسان تصور مي كنند كه روزي چنين خواهد شد. مشاهدات صورت گرفته در مورد جهان رو به گسترش، همراه با مطالعات در مورد تكوين كهكشان ها در گذشته نشان مي دهد كه چند ميليارد سال از انرژي خلاء بالاخره خواهد توانست انواع ديگر انرژي ها در نور و ستارگان را ببلعد. محاسبات نشان مي دهد كه انرژي خلاء در حال حاضر معادل 70 درصد از كل انرژي موجود در كهكشان است. اين در حالي است كه همين انرژي در 11 ميليارد سال پيش هنگامي كه كهكشان راه شيري هنوز جوان بود معادل 10 درصد از كل انرژي موجود در اين كهكشان بود. چنين به نظر مي رسد كه ما در دوراني به سر مي بريم كه انرژي خلاء در حال غلبه كردن بر جهان باشد. وليكن به زبان ستاره شناسان، پيدايش انرژي خلاء كاملا سريع بوده است. بنابراين واقعا ما در يك مرحله از تغييرات شديد كهكشاني به سر مي بريم. گاريگا و ويلنكين تصور مي كنند كه مي توانند به چگونگي تكوين حيات هوشمند پاسخ منطقي بدهند. آنها مي گويند كه شرايط كيهاني لازم براي به وجود آمدن تمدن در كهكشان هاي به اندازه كهكشان راه شيري ممكن كهكشان هاي است دور و تازه شكل يافته نمي توانند به اندازه كافي عناصر سنگين نظير سيليكون و آهن داشته باشند تا ستاره ها واقعا تشكيل شوند. اين بدان خاطر است كه اين ستاره ها كوچك بوده و فاقد نيروي جاذبه قوي براي نگه داشتن عناصر سنگين هستند. علاوه بر اين، كهكشان هاي كوچك، تعداد بيشتري ستاره داشته و توسعه حيات بر روي هركدام از آنها با خطر جدي برخورد ستاره اي روبه رو خواهد براساس بود اين استدلال، انرژي هاي تاريك معاصر حدودا مي بايست بيشتر از آنچه باشد كه تاكنون تخمين زده شده است. آنها معتقدند كه اين انرژي كمي بيش از 90 درصد انرژي هاي موجود جهان است. اگر ميزان انرژي هاي تاريك را به عنوان يكي از شرايط لازم براي تكوين حيات بر روي ستاره ها در نظر بگيريم بايد در نظر داشته باشيم كه امكان يافتن حيات در كهكشان راه شيري و يا كهكشان هاي نزديك بيشتر از كهكشان هاي دور است. oct 2002, Nature 30