Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60024S2

Date of Document: 2003-02-08

جنگ عراق و نبرد رسانه هاي آمريكا همزمان با آنكه آمريكا آماده جنگ احتمالي با عراق مي شود، نوعي ديگري از نبرد بين سه شبكه تلويزيوني خبري 24 ساعته اين كشور در شرف تكوين است. اين سه شبكه عبارتند از: سي. ان. ان، فاكس نيوز و ام. اس. ان. بي. سي. ان سي. ان در جريان جنگ خليج فارس در 1991 ناگهان به رسانه برتر تبديل شد اما سال گذشته سبك آن را فاكس نيوز به چالش طلبيد. فاكس نيوز سبكي متهورانه، پر سر و صدا و جهت دارانه تر دارد. با به كارگيري اين فرمول، فاكس نيوز توانسته است، سي. ان. ان را از صدر رقابت براي كسب محبوبيت پايين بكشد. اما سي. ان. ان در هفته گذشته دست به نمايش قدرت زد. به گزارش موسسه پژوهش رسانه هاي نيلسن، پوشش خبري آن از نابودي فضاپيماي كلمبيا بيشتر از فاكس نيوز مخاطب داشت. سي. ان. ان از خبرنگاران كاركشته اي مانند ولف بليترز، نيك رابرتسون و كريستين امانپور در خطوط مقدم پوشش خبري جنگ عراق برخوردار است. ام. اس. ان. بي. سي كه مدتهاست مي كوشد از جايگاه سوم جذب مخاطبان پيش از اخبار خارج شود، جنگ فرصتي براي بالا رفتن رابرت است تامپسون مديرمركز مطالعه تلويزيوني مردمي در دانشگاه سيراكيوز گفت: پرسش اصلي آن است كه فضاي رسانه اي آمريكا اجازه مي دهد كه سه شبكه خبري ساعته 24 كابلي فعال باشد يا خير. اين جنگ پاسخ اين سئوال را خواهد داد. وي گفت: شبكه هاي كابلي اميدوارند در حين وقايع بزرگ و تازه مانند مرحله اول جنگ تماشاگران جديد را جذب كنند. اما بعد بايد راهي براي حفظ آنان بيابند. رقابت براي كسب؟ محبوبيت مديران شبكه سي. ان ان اهميت ارقام محبوبيت را اندك جلوه مي دهند و مي گويند توجه آنان به روزنامه نگاري است. ايسن جردن مدير اخبار سي. ان ان گفت: مهمتر از هر چيز براي من ارائه بهترين پوشش خبري از جنگي است كه ممكن است به كشته شدن بسياري بينجامد. به فهرست محبوبيت اهميت نمي دهم. اريك سورنسون مديرعامل ام. اس. ان. بي. سي گفت: جنگ فرصت خوبي براي آن است كه به مردم نشان دهيم ام. اس. ان. بي. سي چكار مي تواند بكند. نمي خواهم مانند رقبايم ادعاهاي بزرگي بكنم و بگويم ميدان را به دست خواهيم گرفت. سورنسون معتقد است، جنگ عراق مسئله حياتي براي شكست يا موفقيت ام. اس. سي بي ان نيست، تاكيد بر چيزي است كه بعد از عراق رخ مي دهد. بايد با برنامه هايمان چه چكار؟ كنيم كنيم تا در ساعات 8 تا 11 شب مخاطبان وفادارتري را جذب؟ كنيم مقامات فاكس نيوز از اظهارنظر براي تكميل اين گزارش خودداري كردند. مشكلات سي. ان. ان سي. ان. ان بايد به رغم وجود مشكلاتي چند مانند استعفاي رئيس آن والتر ايزاكسون و كناره گيري بنيانگذار آن تدترنر از مقام معاون رئيس هيات مديره شركت اي. او. ال تايم وارنر به فعاليت ادامه دهد. به سي. ان. ان فشار وارد مي شود تا با موفقيت خود در جريان خليج فارس هماوردي كند. تحليلگران معتقدند در صورت بروز جنگ فاكس نيوز بايد بر سبك قديمي خبر داغ متكي باشد و گروهي از كارشناسان معتقدند در ابتدا در پوشش خبري جنگ، تعصبي وجود نخواهد داشت. مهم اين است كه چه كسي بهترين كاررا ارائه و بيشترين اطلاعات را عرضه مي كند. در واقع جنگ فرصتي براي آنهاست تا نشان دهند از مخاطبان اصلي محافظه كار خود فراتر مي روند. تحليلگران خاطرنشان مي كنند، در صورت بروز جنگ، از ام. اس. ان. بي. سي انتظار زيادي ندارند. اين شبكه طرحي مشترك بين مايكروسافت و شبكه ان. بي. سي متعلق به شركت جنرال الكتريك است. اما آنان گفتند شايد اين شبكه بتواند با استفاده از امكانات ان. بي سي، خود را سرپا نگه دارد. شبكه هاي تلويزيوني عادي از لحاظ تماشاگر بسيار از شبكه هاي كابلي پيش هستند. بي اي. سي، سي. بي. اس و ان. بي. سي روي هم رفته براي اخبار شبانه خود در هفته گذشته به طور متوسط 31 ميليون تماشاگر داشتند. فاكس، سي. ان. ان و ام. اس. ان. بي. سي روي هم رفته به طور متوسط كمتر از يك دهم اين رقم را در روز داشتند. باب آرنت خبرنگار ويژه امور خارجي ام. اس. ان. بي. سي كه در دهه گذشته از مناطق بحران زده جهان براي ان. بي. سي و سي. اس بي گزارش مي كرد، چهره شناخته شده اصلي اين شبكه است. هزينه پوشش خبري در صورتي كه جنگ طول بكشد، رقابت بين شبكه ها به اين نقطه مي رسد كه كدام يك مي تواند پول بيشتري را صرف پوشش خبري كند و ابتكاري ترين برنامه سازي را براي حفظ تماشاگران به كار بگيرد. كارشناسان معتقدند در ابتدا اين شبكه ها پول زيادي را صرف اين كارخواهند كرد، اما اگر جنگ ادامه يابد، بايد ديد كدام يك مي تواند به هزينه كردن ادامه دهد. يك مدير ارشد شبكه خبري كابلي گفت: هزينه پوشش خبري به طول و شدت آن بستگي دارد، اما برآورد مي شود 2 تا 4 ميليون دلار بيش از هزينه اي باشد كه در يك هفته عادي در اين شبكه ها خرج مي شود. بر اساس برخي گزارشها سي. ان. ان به همين منظور 35 ميليون دلار تخصيص داده است.