Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60023S2

Date of Document: 2003-02-08

رئيس صددرصد _ 9 رضايت ظاهري پروين امامي هنگام برگزاري رفراندوم فرد راي دهنده پس از دريافت دعوت نامه در شعبه مرتبط با حوزه محل زندگي خود حضور مي يابد و با پر كردن برگه راي آن را در صندوق مي اندازد; صندوق هايي كه در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه اي كه مشاهده كرديم پلمب شده نبود. تعداد حوزه هاي راي گيري در عراق در روز استفتا به بيش از هزار و 900 حوزه بالغ مي شد و در تمام آنها يك قاضي از طرف دادگستري به عنوان ناظر و مسئول حوزه حضور داشت. در مدخل ورودي هر حوزه راي گيري اسامي و مشخصات راي دهندگان واجد شرايط در فهرست هاي كامپيوتري و روي تابلوهاي عريض و طويل نصب شده بود كه شامل مشخصاتي از قبيل: نام، نام پدر، نام پدربزرگ، جنسيت، روز، ماه و سال تولد و نشاني محل زندگي راي دهنده در آن درج شده بود. عين مشخصات بايد در دعوت نامه هايي كه از طرف حوزه هاي راي گيري براي واجدين شرايط راي ارسال مي شد ثبت مي گرديد. با اين تمهيدات عملا هيچ شهروند عراقي نمي توانست در مراسم راي گيري شركت ننمايد و حتي اگر كسي در روز راي گيري به هر دليل _ مسافرت يا بيماري و حتي فوت _ در حوزه حضور نمي يافت، مسئولين حوزه ها روبه روي نام وي با درج كلمه مرتحله عدم، حضور وي را گزارش مي كردند. در برگه راي گيري، سوال با يك عبارت مشخص شده بود: آيا با تصدي صدام حسين به منصب رياست جمهوري عراق موافق؟ هستيد پاسخ بايد در يكي از دو كادر مربع شكلي كه داخل يكي از آنها كلمه نعم (آري ) و در ديگري كلمه لا (خير ) درج شده بود علامت زده مي شد. شايد غيرقابل باور به نظر بيايد، ولي در برخي حوزه ها مسئولين صندوق ها با كنجكاوي و كنترل برگه هاي راي، عملا از نظر راي دهندگان مطلع مي شدند! طبق اظهار مسئولين حوزه ها آراي ماخوذه در جريان راي گيري _ كه از ساعت 8 صبح الي 8 شب ادامه داشت _ پس از شمارش در استان هاي مختلف به بغداد ارسال مي شد و يك كميته مركزي مستقر در بغداد با جمع بندي آرا، آنها را براي اعلام به مقامات وزارت كشور ارسال مي كرد. در بازديد از حوزه هاي مختلف در شهرهاي مسير دو استان نجف و كربلا اين نكته به خوبي مشخص بود كه حضور قبايل و عشاير عراقي براي دولت مركزي به مثابه وزنه تعادلي است كه با اتكا به آن مي شود پايه هاي اقتدار حكومت را متزلزل يا مستحكم كرد. فرماندهان نظامي مستقر در شوراي فرماندهي عراق به خوبي به اين نكته واقفند كه رهبران قبايل مادامي كه قدرت و توان بسيج و سازماندهي مردم قبيله خود را داشته باشند خواهند توانست در جنگ با هر نيروي خارجي به نفع دولت موثر واقع شوند. از نكات گفتني در حوزه هاي مورد بازديد خبرنگاران، حضور گروه هاي كودك دختر و پسر بود كه به محض توقف اتوبوس حامل خبرنگاران، با سر دادن شعارهايي به نفع صدام، از وفاداري و عشق خود به رئيس جمهوري سخن سر مي دادند; شعارهايي همچون بالروح، بالدم، نفديه بالصدام (با جان و خونم، خود را فداي صدام مي كنم. ) به گفته يكي از راهنمايان عراقي تيم خبري ايران _ كه در تمام طول سفر به نوعي كنترل و مراقبت رفتار خبرنگاران را بر عهده داشتند _ حزب بعث كه از اول ماه مه سال 2001 ميلادي تحت رياست قصي، پسر كوچك صدام (كه بسيار مورد علاقه پدر است ) بر ساختار سياسي كشور حكومت مي كند، در هر منطقه دو يا سه دفتر فعال دارد و سياست هاي مورد تاييد حزب از دوران دبستان در قالب آموزش هاي سياسي _ فرهنگي براي كودكان و نوجوانان عراقي به اجرا گذاشته مي شود و تقريبا تمام كودكان عراقي از سنين بسيار پايين با مفاهيمي كه در راستاي پاسداري از آرمان هاي انقلاب عراق و سرسپاري به صدام به آنها تعليم داده مي شود بزرگ مي شوند. به موازات اظهار شادماني كودكان، بزرگ ترها هم _ كه عموما ظاهري روستايي با پوشش هاي سنتي عربي داشتند _ با دست افشاني و پايكوبي به شيوه سنتي عرب، در ميان انبوه پلاكاردها، عكس ها و پوسترهاي صدام حسين مراتب رضايت و شادماني ظاهري خود را از راي دادن به نفع صدام اعلام مي كردند. وقتي درباره اين نوع اظهار شادماني در پاي صندوق هاي راي از يكي از مراقبان عراقي سوال كرديم، وي با خنده گفت: پايكوبي و دست افشاني و خواندن شعر و شعار با صداي بلند از جمله رسوم فرهنگي سنتي اعراب است و مردم عراق _ به ويژه شهرستان ها و ساكنان روستاها كه شيوه زندگي آنها نزديكي بيشتري با رسوم فرهنگي و سنت ها دارد _ همواره با تمسك به اين شيوه ها در جشن ها و اعياد به ابراز شادماني مي پردازند. البته اين نوع پايكوبي و دست افشاني منحصر به ساكنان شهرستان ها و روستاها نبود و در بغداد هم ما چندين مرتبه كه به طور تصادفي شاهد عبور كاروان هاي حامل عروس و داماد در خيابان ها بوديم و يا جمعه روز پس از برگزاري رفراندوم كه خبر كسب آراي صددرصدي به نفع صدام رسما از طرف عزت ابراهيم، معاون وي، در كنفرانس خبري اعلام شد، مشاهده كرديم در برخي ميادين و خيابان هاي شهر، مردم ضمن اجتماع به دور گروه هاي سيار موسيقي يا تئاترهاي خياباني _ كه بعضا خارجي بوده و ضمن انعقاد قرارداد براي اجراي برنامه به عراق سفر كرده بودند _ با هلهله و جست وخيزهاي شادمانه، پيروزي صدام حسين را جشن گرفته بودند.