Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60020S7

Date of Document: 2003-02-08

انجمني براي تمام فصول! نقدي بر همايش يك روزه انجمن هاي اولياء و مربيان مدارس در تهران در راستاي برگزاري همايش هاي يك روزه در آموزش و پرورش، همايش يك روزه انجمن اولياء و مربيان نيز با حضور روساي سازمان آموزش و پرورش شهر و شهرستان هاي استان تهران برگزار شد. به گفته دكتر ملكي رئيس، سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان، در نظام تعليم و تربيت ايران، انجمن، نهادي اساسي و تاثيرگذار محسوب نمي شود و اين تصور، ناشي از نهادينه نشدن مقوله تربيتي و فرهنگي در جامعه است. اعتماد به اولياء و لزوم شناخت و تحليل براي رسيدن به يك الگوي مناسب در انجمن هاي اولياء و مربيان ضروري است.، به راستي چند درصد از مديران مدارس يا مسئولان آموزش و پرورش با اين نكات مطرح شده رئيس سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان موافق؟ هستند شايد همه بر اين نكته متفق القول باشند كه نهاد انجمن اولياء و مربيان از سال ها پيش به عنوان نقطه آغاز مديريت مشاركتي در مدارس بوده و هنوز هم هست. ولي تا كنون چند درصد از مديران مدارس از پتانسيل اولياء در راستاي بهبود وضعيت عمراني، آموزشي و تربيتي مدارس خود بهره جسته اند. همه ساله با آغاز سال تحصيلي، مديران مدارس در ادامه كاركردهاي اداري خود در مدرسه سعي مي كنند طبق جدول زمان بندي اعلام شده، انجمن هاي اولياء و مربيان مدارس را نيز انتخاب و بر اساس يك گزارش ادواري، كاركرد آن را به مناطق آموزشي ارائه كنند. آيا تا كنون مسئولان مركزي انجمن اولياء و مربيان اين فرصت را داشته اند كه در كنار مسئولان انجمن اولياء و مربيان مدارس به ارزيابي نگاهها و تنگناهاي موجود به بپردازند نظر نگارنده كه خود عضو يكي از انجمن هاي اولياء و مربيان در مدارس شهر تهران است، شكل گيري اين نوع انجمن ها، مثل بازگشايي مدارس و فصل برگزاري امتحانات دانش آموزان به صورت يك رفتار كليشه اي همه ساله در مدارس دنبال مي شود. انتظار مي رود كه مديران مدارس با توجه به مشكلات عديده خود در سطح مدرسه بتوانند از توانمندي تخصصي و علمي اين انجمن ها بهره بگيرند، ولي متاسفانه برخي از مديران مدارس همانطور كه در تجربه شوراهاي دانش آموزي مدارس مشخص شد، حضور انجمن هاي اولياء و مربيان را يك نوع مزاحمت در شيوه مديريتي خود مي دانند. تجربه سال هاي عضويت در انجمن اولياء و مربيان مدارس دوره هاي ابتدايي و راهنمايي نشان داده كه فعاليت مستمر در اين نوع انجمن ها شايد به پايان سال تحصيلي قد نداده و اغلب اعضاي فعال و مشاركت جوي انجمن هاي اولياء و مربيان معمولا با مديران مقتدر و يكسونگر دچار اختلافات سليقه اي مي شوند و بنابراين قبل از آن كه شكل گيري انجمن اولياء و مربيان در مدرسه موجب تحول جدي يا مشاركت اولياء شود، در اغلب مواقع به درگيري هاي لفظي و حتي فيزيكي! منجر مي شود. البته از ديد برخي از مديران مدارس، انجمني مورد تاييد است كه دربست، تابع نظريات مدير مدرسه باشد ولاغير، از سوي ديگر، مديران مدارس علاقه دارند كه انجمن هاي اولياء و مربيان صرفا به عنوان توجيه گر نگاههاي مديريتي مدرسه يا سپر بلاي آنان در قبال اعتراض ها و واكنش هاي والدين منتقد باشند. هنوز اين نكته روشن نيست كه در اين همايش يك روزه انجمن اولياء و مربيان چه لزومي به مشاركت وسخنراني مسئولان سازمان هاي آموزش و پرورش استان تهران و شهرستان هاي تهران بوده؟ است مگر نمي توان با فراخوان انجمن هاي اولياء و مربيان فعال در سطح كشور و مديران مدارس، به بررسي موانع و تنگناهاي موجود پرداخت. متاسفانه طرح نگاه هاي مسئولان آموزشي تهران، بيشتر حول محورهاي تغيير كتب درسي، روحيه پرسشگري دانش آموزان، ارتباطات دانش آموزان با معلمان و تزلزل در نهاد خانواده ختم مي شده كه خود هيچ تناسبي با برگزاري اين همايش نداشته است، در حالي كه اين همايش به منظور جلب توجه اولياي دانش آموزان و كاركنان مدارس در زمينه تعميق مشاركت هاي ديني و تربيتي آنان بوده است. البته انتظار مي رود قبل از هر نوع تصميم گيري جدي در زمينه انجمن اولياء و مربيان، سازمان مركزي انجمن ها در سياست ها و روش هاي خود تجديد نظر كند، به گونه اي كه صرفا كاركرد انجمن ها را در قالب پر كردن فرم هاي ادواري از پيش تعيين شده ندانند. آيا نمي توان با ارائه راهكارهاي مدون مشاركتي در مدارس و توجيه مديران آن، روش سنتي فعلي را در زمينه كاركرد انجمن اولياء و مربيان مدارس تغيير؟ داد علاوه بر آن، مي توان در پايان هر سال تحصيلي با توجه به كاركرد مثبت انجمن هاي اولياء و مربيان مدارس، جشنواره اي ترتيب داد كه در آن كاركردهاي عمراني، آموزشي، تربيتي و بهداشتي اين نوع انجمن ها به صورت جدي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و بر اساس نظر داوران اين جشنواره، انجمن هاي اولياء و مربيان فعال مورد تقدير قرار گيرند. همچنين لازم است كه در زمينه آئين نامه شكل گيري انجمن اولياء و مربيان در مدارس با توجه به نيازهاي جديد جامعه و تعريف مديريت مشاركتي تجديد نظري جدي صورت گيرد. ضمنا مديران مدارسي كه در طول سال تحصيلي از همكاري مستمر با انجمن اولياء و مربيان طفره مي روند، با شيوه هاي مرسوم در نظام آموزشي، مورد تنبيه و تشويق قرار گيرند. اگر قرار است كه شعار مديريت مشاركتي در مدارس را ارائه كنيم و از پذيرش طرح ها و نگاههاي خلاق اولياي دانش آموزان طفره نرويم، پيشنهاد مي شود مديران مدارس مشاركت جو و خلاق از طريق اعضاي انجمن هاي اولياء و مربيان، مورد ارزشيابي قرار گيرند و افراد شايسته تقدير، در چنين جشنواره اي به مسئولان آموزشي معرفي شوند. محمد اميري