Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60020S5

Date of Document: 2003-02-08

بودجه ادارت آموزش و پرورش استاني مي شود گروه علمي فرهنگي: معاون آموزشي وزارت آموزش و پرورش گفت: از سال آينده سازمان آموزش و پرورش استانها با هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتبارات موردنياز خود را پيش بيني و از اين طريق تامين خواهند كرد. سيدمختار موسوي چهارشنبه شب در گفت و گوبا ايرنا افزود: بخشي از بودجه طرح هاي ملي ادارات آموزش و پرورش نيز ازطريق وزارت آموزش و پرورش پيش بيني و دراختيار آنها قرار مي گيرد. وي افزود: اصلاح نظام ارزشيابي نيز از ديگر برنامه هاي اجرايي سال آينده است كه در اين روش بجاي نمره گرايي و تاكيد بر امتحانات پاياني بر امتحانات مستمر تاكيد مي شود. موسوي اظهار داشت: در اين روش كارنامه به جاي اينكه حاوي نمره باشد خصوصيات فرد از جمله پيگيري براي وصول به حقيقت، شكيبايي، توانايي هاي انديشيدن، مهارت هاي يادگيري و برقراري ارتباط با ديگران را دربرمي گيرد. وي افزود هم اكنون اين برنامه ها در پنج استان كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود و از سال آينده 100 ميليارد ريال اعتبار صرف اجراي اين برنامه در سراسر كشور مي شود.