Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60016S8

Date of Document: 2003-02-08

من يك فيلمساز مستقل هستم گفت وگو با تهمينه ميلاني، كارگردان واكنش پنجم ميثم مولايي حدود يك ماه قبل با تهمينه ميلاني تماس گرفتيم تا درباره واكنش پنجم با او گفت وگو كنيم. اما ميلاني مونتاژ فيلمش را شروع كرده بود و دوست نداشت در آن شرايط فشرده كاري گفت وگو كند. اما دو هفته بعد او بيش از پيش درگير مراحل فني واكنش پنجم بود و پيشنهاد داد به صورت كتبي گفت وگو كنيم. به هر حال صبر كرديم تا شايد ميلاني فرصت گفت وگوي حضوري را پيد كند، اما او تا روزهاي ابتدايي بهمن هم چنان درگير مراحل فني فيلمش بود و ناچار شديم سوالاتمان را به اين شرط كه جوابهاي كوتاه و كلي به آنها ندهد برايش فكس كنيم. شايد جوابهاي ميلاني كوتاه و كلي به نظر برسد، اما مي تواند نشانه خوبي براي اين باشد كه هنوز هم همه براي رسيدن به جشنواره عجله دارند و به دقيقه نود فكر مي كنند. *** واكنش * پنجم هم مثل دو فيلم قبلي تان درباره مشكلات زنان به است نظر مي رسد خودتان را موظف كرده ايد، فقط در اين زمينه فيلم بسازيد. همين طور؟ است اگر دقت كنيد همه فيلم هاي من از بچه هاي طلاق تا واكنش پنجم در مورد زنان يا است در واقع در مورد انسان هايي است كه نام شان زن است. به هرحال اين محور مورد علاقه من است. شايد اگر قصه زيباتري بيابم كه مشخصا به مسائل زنان مربوط نباشد، آن را بسازم ولي در حال حاضر چنين قصه اي براي من وجود ندارد. در * اين چند سال فكر يا فيلمنامه اي درباره مسائلي غير از مشكلات زنان داشته ايد كه نخواسته ايد يا نتوانسته ايد؟ بسازيدش؟ چرا نه نداشتم. البته فيلمنامه اي دارم به اسم دلبند كه ارتباط يك پدر و دختر است. اما هنوز قصد ساختنش را ندارم. قبلا * گفته بوديد علاقه مند هستيد وجوه ديگري از زنان ايراني را كه شايد لزوما مثبت هم نباشد، در فيلم هايتان نشان اين دهيد اتفاق در واكنش پنجم روي؟ داده خير ولي در فيلم در مورد آنها هم صحبت مي شود. * واكنش پنجم چطور شكل؟ گرفت براساس ماجراها و رويدادهاي واقعي يا كاملا بر اساس تخيل شكل؟ گرفت شروع فيلمنامه واقعا اتفاق افتاده است يعني صحنه هاي مربوط به رستوران ولي بقيه داستان برگرفته از حقايق پيرامون من است. فكر * مي كنيد واكنش پنجم بيشتر از نيمه پنهان (كه با وجود حواشي داغش چندان مورد استقبال قرار نگرفت ) يا دو زن مورد استقبال واقع؟ شود واكنش پنجم بيشتر شبيه دو زن است و فكر مي كنم مورد استقبال قرار گيرد. اگر نيمه پنهان هم اجازه تبليغ در تلويزيون مي يافت و تعداد سينماهايش به اندازه دوزن بود موفق مي شد، فراموش نكنيد كه فيلم نيمه پنهان بعد از سه هفته نمايش در تهران براي مدتي طولاني اجازه نمايش نداشت. ولي در حال حاضر پرفروش ترين ويدئو و CD سال 81 است. * ماجراهاي قضايي كه براي نيمه پنهان پيش آمد، مشكلاتي براي توليد واكنش پنجم به وجود؟ نياورد مسائل قضايي پيش آمده براي نيمه پنهان يك سوءتفاهم بود كه اميدوارم كاملا منتفي شود. شما * ريسك؟ نكرديد من هيچ وقت ريسك نمي كنم. من مي خواهم بمانم و فيلم بسازم و هيچ علاقه اي به تبديل شدن به يك آدم سياسي ندارم. اصولا سياست با گروه خون من همخواني من ندارد يك هنرمند مستقل هستم، مستقل از همه گروه هاي سياسي، يك منتقد اجتماعي كه عاشق مردم كشورش است. چرا * بيشتر از بازيگراني كه چهره ( ستاره ) سينمايي هستند (مثل خانم كريمي يا زارعي )، استفاده؟ مي كنيد علت استفاده از بازيگران حرفه اي اين است كه به سينماي حرفه اي علاقه دارم. ولي اگر در مواردي بازيگر موردنظر را نيابم از نابازيگر استفاده مي كنم، كما اينكه قبلا اين كار را كرده ام. فيلمبرداري * واكنش پنجم در يك فضاي نسبتا بسته خبري و مطبوعاتي انجام شد. چنين شرايطي تا چه ميزان مي تواند به بهتر پيش رفتن فيلمبرداري كمك؟ كند فكر نمي كنم دليل خاصي براي اين مسئله وجود داشت. ولي به هرحال سينماي ما سينماي عجيبي است. هنوز هم پشيمان هستم كه چرا عكس 5 نفره هنرپيشه هاي فيلم خيلي زودتر از جشنواره چاپ چرا شد كه حداقل دو فيلم بعد از چاپ عكس، تعداد هنرپيشه هاي اصلي شان را از يك نفر به 5 نفر تبديل كردند. و يا گريم هاي ساده فيلم در فيلم هايشان تكرار شد و... فكر مي كنم در ايران بهتر است فيلم هنگام نمايش وارد بازار تبليغ شود و حتي موضوع يا خلاصه قصه هم جايي چاپ نشود. واكنش * پنجم فيلم پرفروشي خواهد؟ شد فكر مي كنم مخاطب زيادي داشته باشد. به ويژه خانم هاي ايراني، فيلم را خواهند ديد. شركت * در جشنواره فيلم فجر چقدر برايتان اهميت؟ دارد جشنواره فجر مكاني است كه من خانواده سينمايي خودم را ملاقات مي كنم و فرصتي است تا در اين نمايش خانوادگي فيلم هاي خود را به نمايش گذاشته نقد و داوري كنيم. فكر * مي كنيد فيلم تان برنده جايزه هم؟ بشود در چه؟ رشته اي من بقيه فيلم ها را نديده ام بنابراين جوابي براي اين حرف ندارم. فقط مي توانم بگويم همه افرادي كه در اين فيلم همكاري داشتند حرفه اي عمل كرده اند. به * نظرتان جشنواره امسال با جشنواره دوره هاي قبل تفاوتي؟ دارد روي اين مسئله تمركز نداشته ام چون تا چهارشب قبل از شروع جشنواره درگير ميكس فيلم بودم. به * نظر عده اي جشنواره امسال يك جشنواره دولتي با فيلم ها و فيلمسازان دولتي است. شما كه فيلمتان را در بخش خصوصي و با سرمايه خودتان ساخته ايد، با اين موافق؟ هستيد در مورد بقيه نظري ندارم. فقط مي توانم بگويم كه يك فيلمساز صددرصد مستقل هستم و تهيه كننده فيلم هم همسرم مهندس نيك بين است.