Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811119-60016S6

Date of Document: 2003-02-08

موميايي 4 نگاهي به بازي هاي پرويز پرستويي بابك كمانگري اگر قرار باشد فقط يك بازيگر براي سينماي ايران باقي بماند تا همه نقش هاي آن را بازي كند آن يك نفر پرستويي خواهد بود. نگاهي به كارنامه بازيگري او نشان مي دهد كه در طول مدت كوتاهي كه به اوج فعاليت هنري خود رسيد توانست چنان شخصيت هاي عميق و متفاوتي از خود نشان دهد كه مورد درخواست و توجه هر كارگرداني واقع شود. او اقتدار خود را در بازيگري بيش از هر چيز از گوناگوني كارهاي خود به دست آورده او است حتي دو نقش شبيه به هم نداشته است، هر كار او نمونه اي جدا و منحصر به فرد است و مجالي براي عرضه گوشه اي از توانايي هاي او. اگر نقش رزمنده را در ليلي با من است آژانس، شيشه اي و موج مرده بازي مي كند، با وجود حس كلي مشتركي كه در هر سه اين ها دارد در هر يك به گونه اي ظاهر مي شود و شكلي متفاوت از يك رزمنده را به نمايش در مي آورد. در مرد عوضي و 3 موميايي نقش كمدي دارد ولي هر كدام را فارغ از مشكلات فيلمنامه و شخصيت پردازي به گونه اي خاص اجرا مي كند. رواني و آب و آتش و به خصوص آژانس شيشه اي كارنامه او را به چالش جدي كشيده است. اگر نقش ديگري هم به او بدهند همين گونه است. او هر لحظه اين قدرت را دارد كه در قالبي متفاوت ايفاي نقش كند همان طور كه با سينماي كمدي و جنگي اين كار را كرد. پرستويي اگر براي هر نقش خود اين طور راه حل پيدا مي كند شايد بيش از هر چيز در نتيجه ارتباط و تعاملي باشد كه با نقش خود برقرار مي كند. در هر نقش خود حل مي شود. _ يا نقش را در خود حل مي كند بعد با تمرينات سخت _ همه همبازي هايش بر اين نكته اذعان دارند _ نقش را به اصطلاح در اين مي آورد كار را ممكن است هر بازيگري انجام دهد ولي عمل ديگري كه او انجام مي دهد اين است كه نقش خود را چنان مي فهمد كه ما و شما به عنوان نمونه اي از كل جامعه آن را مثلا مي فهميم تيپ رزمنده او در ليلي با من است درست همان چيزهايي را براي ما پياده مي كند كه انتظارش را داريم و مدت ها حسرت نديدنش را كشيده ايم يا قهرمان آژانس شيشه اي به همان اندازه عصبي و پريشان است كه ما ديده ايم و توقع بودنش را داريم. او خصوصيات مورد انتظار جامعه اش را براي ساختن تيپ خود مي گيرد و با زيركي ذاتي و فردي خود يك شخصيت جديد خلق مي كند، شخصيتي كه عادات، جمله ها و تيك هاي رفتاري خاص آن شخص را دارد. شخصيتي كه جاودانه مي شود از آن جا كه منحصر به فرد و قابل پذيرش است. او در تمام دهه شصت مجال زيادي براي درخشش نداشته است، چند حضور تلويزيوني و بازي در فيلم هاي ديار عاشقان و شكار عمده فعاليت هاي او بوده است. بعد از مدت ها كار در تئاتر در ابتداي دهه هفتاد وقتش رسيده بود كه او هم به سينما بيايد. با داريوش ارجمند زير نظر داود ميرباقري آدم برفي را شروع مي كند و نقش يك جاهل را مي آفريند. با لطيفه هاي كلامي و حركتي خاص خودش به موقعيتي جديد در كارنامه اش مي رسد. آدم برفي مجالي مي شود براي پرستويي تا زواياي پنهان هنر او نمايان مي شود _ همان گونه كه براي ارجمند نيز اين موقعيت پيش مي آيد _ و نقش جاهل او با تمام تناقض هايي كه در آن مي آفريند و حضور بامزه اش كه در آن ناگهان فيزيك جديد بازيگري اش را به معرض نمايش مي گذارد، پله اي مي شود براي پرويز پرستويي كه خودش و همه را سياه كند. ديگر پرستويي ثابت كرده كه قابليت هاي شگفت انگيزي در ارائه يك بازي طنز دارد. او مي تواند تمام چارچوبهاي از پيش تعيين شده را دور بريزد و خود دوباره (نوعي جديد را ) به وجود شخصيت بياورد او در ليلي با من است چيزي است كه پس از سال ها حسرت و عقده هاي سركوب شده اجتماع سر بر آورده است. آرزويي كه ميل به گفتنش و شنيدنش درد همگاني شده بود. او ترس و دلهره و دورويي و ميل به بقا را با هم يك جا پرورش داد و با منش ظريف و جذاب خود بروز داد. پرستويي بعد از آژانس شيشه اي ديگر پايه ثابت فيلم هاي حاتمي كيا شده بود. در روبان قرمز قهرمان جنگ ما شخصيتي ديوانه وار و منزوي دارد. تناقض را با محيط بيرونش حل نكرده و مشكلاتش را در خودش نگه داشته است، در زمان گذشته مانده و سعي مي كند همه چيز را فراموش كند و اين موضوع را پرستويي با عدم واكنش و رفتار خشك و سختي كه از خود بروز مي دهد و رفتارهاي بيگانه و به دور از آدابي كه نشان مي دهد بازسازي مي كند و فاصله اش را با محيط اطرافش از طريق دور ماندن و نزديك نشدن به آدم هاي ديگر پياده مي كند. اما اوج بازي درونگرايانه پرستويي در موج مرده است كه به ظهور مي رسد. انساني بازمانده از تغييرات جديد اجتماع كه هنوز فاصله بين دو دوره زماني خود را درك نكرده است، هنوز در سوداي ارزش هاي از دست رفته و مرده خود باقي مانده است و مي كوشد تا دنياي ذهني براي خود بازسازي كند. او با اين نقش نشان مي دهد كه علاوه بر بازي هاي پرانرژي و فعال، قدرت بهره گيري از سبك بازي سرد و زيرپوستي را نيز به خوبي دارد. پرستويي در جشنواره امسال، در فيلم ديوانه اي از قفس پريد ساخته احمدرضا معتمدي با مجموعه اي از بازيگران نام آور از جمله انتظامي، نصيريان و نيكي كريمي هم بازي است تا با چالش جديدي روبه رو شود.