Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811118-60003S2

Date of Document: 2003-02-07

موج جديد ادغام رسانه ها ديويد هو _ پالما مك كلينتاك به زودي قوانيني كه در خصوص پخش اخبار و برنامه هاي تفريحي براي عامه مردم آمريكا وجود دارند، مورد بازبيني گسترده اي قرار خواهند گرفت. اين بررسي ها راه را براي ادغام بيشتر رسانه ها هموار كرده و دورنماي بازسازي در راديو و تلويزيون را دچار تحول خواهد كرد. كميسيون ارتباطات فدرال در حال تحقيق و بررسي درباره اين موضوع است كه آيا محدوديت هايي كه ده ها سال بر سر راه مالكيت سنتي وجود داشته، در حال حاضر براي بازارهايي كه به واسطه اينترنت، پخش ماهواره اي برنامه ها و تلويزيون هاي كابلي دچار تغيير و تحول شده اند، مناسب خواهند بود يا؟ خير ظرف چند ماه آينده نتايج اين بررسي ها تكميل و منتشر خواهند شد. بسياري بر اين باورند كه مايكل پاوول رئيس كميسيون و دو تن از اعضاي جمهوري خواه از اين كميسيون پنج نفره درصدد آسان تر كردن اين مقررات هستند. پاوول از اين موضوع كه بسياري از قوانين سازماني كهنه و قديمي شده اند اظهار نگراني كرده است. جاناتان اولشتاين يكي از دو عضو دموكرات اين كميسيون ضمن ايراد اولين سخنراني خود در دانشگاه جورج تاون هشدار داد كه اتحاد بيشتر رسانه ها به معني كاهش تنوع در برنامه سازي است. اين اولين نطق علني وي پس از پيوستن وي به اين كميسيون در ماه گذشته بوده است. وي ضمن مخالفت شديد با يكپارچه شدن مشاغل رسانه اي، اضافه كرد: هرگونه تغيير كه كميسيون ارتباطات فدرال در قوانين مالكيت رسانه اي ايجاد كند بايستي تغييراتي اساسي، بنيادين و غيرقابل بازگشت در دورنماي رسانه ها به وجود آورد. كميسيون بايستي خيلي با احتياط عمل كند زيرا اگر اجازه دهيم كه يكپارچه سازي هاي بيشتري در صنعت رسانه اي رخ داده و پس از آن مشخص شود كه دچار اشتباه شده ايم، در آن صورت يافتن راه چاره، مشكل ساز و چه بسا غيرممكن خواهد درست بود مانند اين است كه بخواهيم خمير دندان را به داخل تيوپ آن برگردانيم. در عمل سعي داريم كه رقابت، تنوع، آداب و سنت هاي محلي را ترويج دهيم تا از اين طريق بازار عقايد و نظرات شكوفاتر موضوع گردد با اهميتي كه در ارتباط با اين رسالت مهم وجود دارد اين است كه من به ماموريت خودم بسيار علاقه مندم و اين وظيفه اي است كه براي انجام آن قسم خورده ام. اتحاد مالكين در بازارهاي محلي، به طور يقين سبب كاهش رقابت شده و امكان تصميم گيري در مورد برنامه ها و برنامه سازي را در اختيار افراد نسبتا كمتري كه اغلب آن ها را بازيگران ملي تشكيل مي دهند، قرار مي دهد. به اعتقاد اولشتاين، يكپارچه سازي و انسجام در راديو همانند وجود قناري در يك معدن زغال سنگ است. كميسيون بهتر است قبل از تسهيل مقررات مالكيت رسانه اي بيشتر به فكر سلامت اين قناري باشد. اداره فدرال ارتباطات در اقدامي جداگانه درصدد است قوانين و مقررات موجود براي شبكه هاي تلفن را ساده تر كند. اين تغيير به نفع شركت هاي منقطه اي بل تمام خواهد شد. زيرا اين موسسات بايستي بخشي از شبكه هاي محلي خود را با تخفيف ويژه در اختيار رقيبان خود قرار دهند. اين سازمان همچنين در نظر دارد خطوط تلفني را كه سرويس هاي پرسرعت اينترنتي ارائه مي دهند از محدوديت هاي ويژه اي كه بر سر راه افزايش سرمايه در اين سرويس هاي ويژه قرار دارند، معاف نمايند. اين اداره در نظر دارد اظهار نظرات و عقايد عامه مردم را در خصوص قوانين مالكيتي شش رسانه برتر جمع آوري و مورد بررسي قرار دهد. يك خط تلفن گويا را در ريچموند به اين منظور اختصاص داده است. اين بخش تاكنون نزديك /1 700 به اظهار نظر را دريافت كرده كه بيشتر آن ها در حمايت يا انتقاد از عملكرد هفته گذشته رسانه ها بوده است. شبكه هاي گوناگون چون شبكه خبري ان بي سي، گروه برنامه هاي تفريحي و سرگرمي فاكس، شركت واياكام مالك شبكه هاي سي بي اس، ام تي وي، يوپي ان و همچنين استوديوي فيلم پارامونت همگي ضمن تاييد اين اقدام اداره فدرال ارتباطات در جهت لغو تمامي مقررات مالكيت رسانه اي اعلام آمادگي و همكاري كرده اند. به اعتقاد اين شركت ها، مقررات اين اداره نه تنها غيرمنصفانه و غيرضروري است بلكه محدودسازي رقيبان بسيار كارآمد و قدرتمند مي گردد. شركت والت ديسني، مالك چهار شبكه مهم تلويزيوني ضمن ارسال انتقادنامه جداگانه با تاييد فراوان، خواهان بازنگري اين قوانين شده است. گروه ديگري متشكل از مصرف كنندگان، مراكز پخش راديو و تلويزيون، نويسندگان، مجريان برنامه هاي تفريحي و ديگر كاركنان رسانه ها معتقدند كه اين موانع و محدوديت ها باقي بمانند تا معدود غول هاي رسانه اي نتوانند بر آنچه كه مردم مي بينند، مي شنوند و يا مي خوانند تسلط و كنترل داشته باشند. در حال حاضر مخالفين مقررات مالكيت رسانه اي توانسته اند اين دو مورد را با موفقيت در دادگاه مطرح كنند. واياكام يكي از چندين شركتي است كه يكي از اين مقررات را به زير سوال برده است. اين شركت به قانوني اعتراض دارد كه هر يك از شركت ها را از كنترل ايستگاه هاي تلويزيوني كه در مجموع بيش از 35 درصد خانوارهاي آمريكايي را پوشش مي دهند برحذر مي دارد. سال گذشته دادگاه استيناف راي داد كه قوانين اداره فدرال ارتباطات بسيار نسنجيده وكلي بوده و مقررات وضع شده را براي اين اداره باز پس فرستاد. همچنين اين دادگاه ها موانع و محدوديت هاي تعيين شده براي شركت هايي كه مي خواهند دو ايستگاه تلويزيوني در يك بازار داشته باشند، را نپذيرفتند. اين مقررات و قوانيني كه مورد بازبيني مجدد قرار گرفته اند، در ارتباط با تعدادي از ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني است كه شركت ها توانسته اند مالكيت همگي آن ها را در يك بازار دارا باشند. هفته گذشته تمامي بخش ها و شعبات صنعت تلويزيون، نظرات خود را در ارتباط با اين قوانين به اداره فدرال ارتباطات آمريكا ارسال كردند. از جمله قوانيني كه براي بازبيني و بررسي مجدد مطرح شده اند، مي توان موارد زير را نام برد: مقرراتي كه به ايستگاه هاي پخش تلويزيوني اجازه نمي دهد كه بيشتر از 35 درصد از بينندگان آمريكايي را پوشش دهد. مقرراتي كه اجازه نمي دهند، يك شركت در يك بازار اصلي و مهم، مالكيت ايستگاه تلويزيوني و روزنامه را در كنار همديگر داشته باشد و در اين مورد استثنايي هم وجود ندارد. مقررات انحصاري دوگانه اي كه يك شركت را از مالكيت بازارهاي رسانه اي چندگانه در يك مجموعه، برحذر مي دارد.