Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59991S3

Date of Document: 2003-02-06

حاشيه علم * سقوط مرگبار فضاپيماي كلمبيا در حالي كه از يك ماموريت شانزده روزه به زمين برمي گشت در يك سانحه دلخراش منهدم شد و تمام هفت سرنشين آن كشته شدند. دلايل بسياري براي اين انفجار ذكر شده است اما شايد محتمل ترين علت آن نقص فني ايجاد شده در عايق هاي حرارتي تعبيه شده در قسمت هاي تحتاني بال هواپيما باشد. پيش از اين نيز اين عايق ها دچار آسيب شده بودند اما مهندسين عايق هاي آسيب ديده را تعويض كردند اما در پروازي كه در تاريخ 16 ژانويه انجام شده بود مجددا اين عايق ها آسيب ديد كه اين صدمات از چشمان مهندسين ناسا دور ماند. بسياري حدس مي زنند كه دليل اصلي انفجار نقص اين عايق ها و افزايش دماي سطح بال چپ فضاپيما باشد. دانشمندان ناسا هنوز هم سرگرم يافتن علت اصلي اين مسئله هستند. * بازگشت يوز يك موسسه تحقيقاتي هندي از ايران خواسته است تا يك جفت چيتا (يوزپلنگ ) را به آن موسسه قرض دهد، يا سلول هايي از بدن اين جانور را در اختيار آنان بگذارد تا بتوانند جانوري را كه نسلش در هندوستان نيم قرن پيش منقرض شده است، كلون سازي كنند. مركز تحقيقاتي بيولوژي سلولي و مولكولي كه در حيدرآباد واقع است به آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران كه اخيرا به هند مسافرت كرده است اين پيشنهاد را ارائه لالجي كرد سينگ رئيس اين موسسه تحقيقاتي مي گويد ما اين پيشنهاد را ارائه داديم چرا كه ديگر امكان تكثير آنها به روش معمولي وجود ندارد. يوزپلنگ ها از خانواده گربه سانان بوده و شباهت زيادي به پلنگ دارند و سريعترين حيوان خشكي محسوب مي شوند، چرا كه مي توانند طي مدت كوتاهي به سرعت كيلومتر 100 بر ساعت دست يابند. اين حيوان در سال هاي سلطه انگلستان بر هند به دليل شكار بي رويه نابود شد، اما هنوز هم در بخش هايي از ايران وجود در دارد فرآيند كلونينگ هسته سلول هاي تخم جانور ماده برداشته شده و به جاي آن هسته يك سلول ديگر از حيواني كه قرار است كلونينگ شود، جايگزين مي شود. * عارضه پاهاي بي قرار براساس جديدترين تحقيقات، اهداي خون به طور منظم منجر به بروز كمبود آهن و تشديد عارضه پاهاي بي قرار در بيماران در مي شود عارضه پاهاي بي قرار، فرد يك احساس نامطلوب و آزاردهنده را در پاها خصوصا از ناحيه زانو به پايين تجربه مي كند كه فقط با راه رفتن و يا در حال حركت نگاه داشتن پاها از ميان مي رود. پژوهشگران معتقدند نتايج اين تحقيق نبايد مردم را از اهداي خون باز دارد اما افراد مبتلا به اين عارضه مي بايست قبل از اهداي خون ميزان آهن بدن خود را كنترل عارضه كنند پاهاي بي قرار كه 10 درصد جمعيت آمريكا به آن مبتلا هستند معمولا در خانواده ها موروثي است. به گفته محققان، اين بيماري در افراد مبتلا كه به طور منظم 4 بار در سال خون اهدا مي كنند در اثر كاهش ميزان آهن بدن تشديد محققان مي شود خاطرنشان ساختند كه اهداي خون تنها عامل بروز اين عارضه در بيماران نيست اما نقش مهمي در تشديد آن ايفا مي كند. اين پژوهشگران توصيه مي كنند كه مراكز اهداي خون از مراجعه كنندگان در خصوص ابتلا به عارضه پرسش كنند. در افراد مبتلا به اين عارضه مي بايست ميزان فريتين خون آنان كه مشخصه سطح آهن بدن است آزمايش شود. در صورت پايين بودن ميزان آن مي بايست از مكمل هاي آهن به منظور بازگرداندن آهن به سطح طبيعي استفاده شود. * جزر و مد دريا محققان دانشگاه واشنگتن موفق شده اند براي نخستين بار ميدان هاي مغناطيسي كوچكي را كه در اثر حركت امواج ناشي از جزر و مد اقيانوس به وجود مي آيند اندازه گيري كنند. اين موفقيت راه را براي شناسايي دقيق تر نحوه تغييرات آب و هوا بر روي زمين هموار مي كند. ميدان مغناطيسي زمين عمدتا ناشي از چرخش مواد مذابي است كه در هسته اين سياره جاي دارد اما سهم كوچكي از اين ميدان، حدود يك شش هزارم آن مربوط به جابه جايي امواج اقيانوس ها به هنگام جزر و مد است. نمك موجود در آب درياها و اقيانوس ها به صورت يون هاي سديم و كلر با بارهاي الكتريكي مثبت و منفي ظاهر مي شود. هنگام بالا و پايين رفتن آب دريا و اقيانوس ها در اطراف زمين، يون هاي منفي به يك سمت رانده مي شوند و يون هاي مثبت به سمت ديگر. در اين حال ميزان بار مثبت و منفي موجود در امواجي كه در حال جابه جايي هستند اندكي تغيير مي كند و همين تفاوت موجب مي شود اين بارهاي در حال حركت جريان الكتريكي و ميدان الكتريكي به وجود آورده و از حركت آنها ميدان هاي مغناطيسي به وجود مي آيد. دانشمندان معتقدند با اندازه گيري ميدان هاي مغناطيسي ناشي از حركت امواج در سطح و عمق اقيانوس ها قادر خواهند بود ميزان تاثير آنها را در ايجاد تغييرات آب و هوايي و نيز ميزان تاثيرپذيري آنها از اين گونه تغييرات مشخص كنند.