Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59990S6

Date of Document: 2003-02-06

تحول و دگرگوني در روابط ناتو و روسيه الكساندر ورشبو * ترجمه: ابوالفضل صدقي دموكراسي، حقوق بشر، آزادسازي اقتصادي و اقتصاد بازار در دهه گذشته در سطح جهان پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. اما حوادث 11 سپتامبر به ما يادآوري كرد كه تمام جهان به ارزش هاي ما دلبستگي ندارند و حتي براي دفاع از ارزش ها و اصول كه راهنمايي وجود ماست به مرگ هم كشيده مي شويم. امروزه يك سلسله از خطرات مخصوصا خطر افراطي گري و تروريسم بين المللي آينده ما و دولت هاي دموكراتيك را تهديد مي كنند. جاي هيچ شكي نيست كه ما گستردگي مبارزه جويي جديد كه به سوي نسل ما نشانه رفته را كمتر مورد ارزيابي قرار داده بوديم و شايد بعد از جنگ سرد مطمئن بوديم تا مدت ها ديگر چيزي ما را تهديد نمي كند. به نظر من براي آمريكايي ها و ديگر كشورهاي دنيا، حملات تروريستي به مراكز قدرت مالي و نظامي آمريكا و كشته شدن هزاران نفر از افراد بي گناه همه چيز تغيير يافته است. درس مهمي كه حوادث 11 سپتامبر به آمريكا و روسيه و ديگر متحدان ما در ناتو داد اين بود كه ما بيش از هر زمان ديگر به دوستان و متحدين در اين دنياي بسيار خطرناك نياز داريم. من فكر مي كنم ما بايد بار ديگر روابط غرب و روسيه را ارزيابي و تعريف كنيم. اين تعريف به آگاهي ما نسبت به منافع مشترك درباره امنيت و وابستگي مشترك نسبت به ارزش هاي دموكراسي، اقتصاد بازار و دولت قانوني مربوط مي شود. در بسياري از مقالات و نوشته ها به روابط نزديك ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، توني بلر نخست وزير انگليس و گرهارد شرودر صدراعظم آلمان تاكيد شده است. روابط روسيه و غرب كه من به آن استناد كردم تنها تمايل شخصي رهبران جهان نيست بلكه نتيجه آگاهي نسبت به وابستگي متقابل در آينده كشورهاي جامعه اورو - آتلانتيك است. من اين موضوع را به وضوح در حوادث چند ماه اخير مشاهده كرده ام. روشن است در طليعه قرن بيست و يكم هر كدام از متحدين ما در آمريكاي شمالي و اروپا مي بايست نسبت به تهديدات امنيتي آگاهي يابند. اين تهديدات فراملي شامل تروريسم بين الملل، تكثير سلاح هاي كشتار جمعي و همچنين خطرات پايدار منتج از بي ثباتي منطقه اي، ناسيوناليست مبارزه جو و محو دولت ها است. تمامي كشورهاي دوست و نهادهاي چندجانبه گر مورد اعتماد ما مي بايست خود را براي دفع اين تهديدات آماده نمايند. اتحاديه آتلانتيك طي دهه گذشته با پذيرش ماموريت و اعضاي جديد و طرح ريزي مكانيسم هاي نو به كمك همكاري متحدين در زمينه هاي سياسي و نظامي دگرگون شده اما است حادثه 11 سپتامبر به ما يادآور شد كه ناتو براي برخورد با تهديدات جديد و موضوعات بسيار با اهميت تر براي تجهيز و تكميل ظرفيت هاي لازم براي اين ماموريت نيازمند تعريف و تبيين دوباره ماموريت خويش است. اتحاديه بايد تلاش هاي پيچيده اي در ايجاد اتحاد و همكاري با اتحاديه اروپا را دنبال نمايد. اروپا نقش قابل افزايشي در سياست خارجي و امنيت داشته و داراي مزيت هايي در بعضي از بخش هاي ناتو تمامي است متحدين به خوبي به اين موضوع واقف هستند كه ناتو براي مبارزه موثرتر با تهديدات قرن بيست و يكم نيازمند همكاري نزديك با روسيه است. به زعم بسياري از صاحبنظران حملات تروريستي 11 سپتامبر چرخشي در ماهيت روابط غرب و روسيه به وجود آورد هر چند كه من فكر مي كنم قبل از 11 سپتامبر پوتين رئيس جمهور روسيه يك انتخاب استراتژيك را برگزيد با اين تصميم كه بهترين وسيله براي تخمين امنيت، رشد اقتصادي و نفوذ سياسي روابط تنگاتنگ با اروپا و ايالات متحده است و نه آنكه رفتارهاي تهاجمي و متخاصم همانند اتحاد جماهير شوروي را دنبال نمايد. به زعم من بسيار مفيد است اگر به اين درك نائل گرديم كه حملات 11 سپتامبر علامت و نشانه فوري بوده است تا روسيه و غرب به يك اتحاد قوي و محكم دست يابند. حمايت گرانبهاي روسيه از ائتلاف ضدتروريستي به روند روابط دوجانبه روسيه و ايالات متحده شتاب بخشيده و همكاري در زمينه هاي مختلف را فراهم ساخته است. اهميت دادن به كاهش سلاح هاي هسته اي استراتژيك، ايجاد ساختار جديد استراتژي جهت برخورد با تهديدات جديد، تلاش جهت روابط اقتصادي و تجاري، شتاب جهت ورود روسيه به سازمان تجارت جهاني و افزايش بسياري از همكاري ها در موضوعات مختلف سياسي و منطقه اي نتيجه سياست جديد روسيه است. تصميم استراتژيك پوتين مبني بر الحاق به ائتلاف ضدتروريستي نفوذ فوق العاده اي را براي روسيه به وجود آورد به نحوي كه روسيه جزو اردوگاه غرب قلمداد گرديد. اين تصميم به روشني نشان داد كه ايالات متحده و ديگر دموكراسي هاي غربي مي توانسته اند نه تنها در زمينه يك الزام تاكتيكي بلكه براساس آنچه كه پوتين بيان كرده بود يعني منطق منافع مشترك با هم همكاري نمايند. روابط روسيه و ناتو بايد با چنين منطقي ظهور و بروز نمايد. ناتو و روسيه طي دهه گذشته و اولين همكاري هاي خود به خصوص در جريان دستيابي به صلح در بالكان به موفقيت هايي دست من يافتند معتقدم كه همكاري هاي ما به طور كامل اهداف و اقوال بنيان گذار ناتو - روسيه كه در سال 1997 به امضا رسيد انجام نداده است. تلاش مشترك ما شامل روابط كامل مخصوصا طراحي مكانيسم هاي جديد همكاري، ترتيب و نظم عمل ما و اتخاذ تصميمات مشترك اين است روش به ما اجازه مي دهد روابط بسيار نزديك بين روسيه و ناتو وجود داشته باشد ضمن آنكه در موقع مناسب به ناتو و روسيه امتياز استقلال عمل هم مي دهد. ايجاد روابط بيشتر آمريكا و روسيه و حمايت بعدي وزراي خارجي روسيه و روساي ناتو دست آوردهاي زير را به همراه آورد: ايجاد مكان و فضايي كه 19 عضو ناتو و روسيه با هم كار خواهند كرد و اين گروه 20 در يك مجمع براساس منافع مشترك عمل مي كنند. قلمرو عمل مشترك گروه 20 مبارزه ضدتروريستي عدم تكثير سلاح هاي هسته اي و پاسخ گويي به منازعات آينده مناطق است. آنها همچنين طرح هايي را منعقد مي نمايند تا ضمن ايجاد فضاي همكاري بين روسيه و ناتو طرح هاي سياسي و نظامي نيز شفاف گردند.