Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59990S3

Date of Document: 2003-02-06

مقاومت نامحدود گفت وگوي اشپيگل با طه ياسين رمضان ترجمه: قاسم طولاني ما موشك هاي دوربرديا بمبافكن هاي سنگين دراختيارنداريم امادرمقابل هزاران رزمنده شهادت طلب راوارد جنگ خواهيم كردحملات شهادت طلبانه سلاح جديدما به شمار مي آيد اين روزها طه ياسين رمضان به مهم ترين سخنگوي رسمي دولت عراق تبديل شده اين است ژنرال سالخورده عراقي كه از مهره هاي پرنفوذ در هيات حاكمه عراق به شمار مي آيد، سعي دارد با گفت وگوهاي پي در پي خود با رسانه هاي غربي جهانيان را با مواضع و ديدگاه هاي رژيم ديكتاتوري صدام حسين آشنا سازد. سردمداران عراق نيز دريافته اند كه نفس هاي آخرشان را مي كشند آنچه در ادامه مي خوانيد، گفت و گويي است كه خبرنگار هفته نامه اشپيگل با طه ياسين رمضان انجام داده و در شماره اخير اين مجله به چاپ رسيده است. معاون رئيس جمهور عراق معتقد است، كشورش حداكثر همكاري را با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد به عمل آورده و اين روند را ادامه خواهد داد. با اين حال عراقي ها خود را براي حمله احتمالي آمريكا آماده مي سازند. طه ياسين رمضان معتقد است سرنوشت جنگ احتمالي با آمريكا در اطراف بغداد رقم خواهد خورد. از اين رو نظاميان عراق خود را براي نبردهاي شهري با مهاجمان آمريكايي در اطراف بغداد آماده مي سازند. گفت و گوي اشپيگل را با طه ياسين رمضان معاون رئيس جمهور عراق در ادامه بخوانيد: * * * * آقاي ژنرال آيا هنوز هم مي توان از بروز جنگي ديگر با آمريكايي ها جلوگيري؟ كرد ما به هيچ رو مايل به بروز چنين جنگي نيستيم. اما آمريكايي ها به دنبال بهانه اي براي حمله به عراق هستند. بدين ترتيب براي ما چاره اي باقي نمي ماند، به غير از آنكه خود را براي حمله احتمالي آمريكايي ها آماده كنيم، البته هنوز هم مي توان به وقوع معجزه اميدوار بود. * رئيس جمهور آمريكا، شما را متهم مي كند كه همچنان سلاح هاي كشتارجمعي در اختيار داريد و اين سلاح ها را از ديد بازرسان تسليحاتي سازمان ملل مخفي كرده ايد. اين اتهام چيز تازه اي نيست. ابتدا چنين ادعا مي شد كه عراق به بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد اجازه ورود به كشور را نمي دهد چرا كه ممكن است اين بازرسان بتوانند سلاح هاي مخفي شده را كشف كنند. اكنون ما به بازرسان تسليحاتي اجازه ورود به عراق داده ايم و آن ها آزادانه مي توانند به هر جايي كه بخواهند سرك با بكشند اين همه آن ها نتوانسته اند سلاح هاي كشتارجمعي در عراق پيدا كنند. * شايد هموطنان شما در پنهان كردن نابغه هستند. عراق به مراتب بزرگ تر از كشوري چون آلمان است و بنابراين بازرسان تسليحاتي مي توانند مدت ها در اين كشور جست وجو كنند، بدون آنكه به چيزي دست يابند. خواهش مي كنم. هم اكنون بازرسان تسليحاتي در عراق هستند و از آزادي عمل كامل برخوردار هستند. آن ها مي توانند از تمام ابزارهايي كه خود به همراه آورده اند استفاده كنند. حتي آن ها هليكوپترهاي اختصاصي خود را دارند. آن ها در طول دو ماه پيش پانصد مكان را بازرسي كرده اند كه از آن جمله مي توان به كارخانه ها، كاخ هاي رئيس جمهور، مساجد، دانشگاه ها و حتي خانه هاي شخصي اشاره كرد. برخلاف گذشته اين بازرسي ها بدون مشكل صورت گرفته است... * البته به هنگام بازرسي از برخي مساجد و خانه هاي شخصي مشكلاتي بروز كرده است. بايد پرسيد؟ چرا دليل بروز اين مشكلات اين نيست كه بازرسان تسليحاتي موارد مشكوكي را كشف كرده اند، بلكه علت اين بوده است كه برخي پرسش هاي مطرح شده از سوي بازرسان تسليحاتي به گونه اي بوده كه شرافت و منزلت سوال شوندگان عراقي را خدشه دار كرده است. ما مي دانيم كه برخي از بازرسان تسليحاتي كارهايي انجام مي دهند كه هيچ ارتباطي با وظايف آن ها در چارچوب قطعنامه 1441 سازمان ملل ندارد اما در شرايط كنوني ما نمي خواهيم در اين باره جنجال آفريني كنيم. واقعيت آن است كه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل نخواهند توانست به سلاح هاي كشتار جمعي در عراق دست يابند. آمريكايي ها ادعا مي كنند كه ما بازرسان را گمراه مي كنيم. اما مسئله اصلي اين است كه ما ديگر هيچگونه سلاح كشتار جمعي در اختيار نداريم و از اين رو بازرسان تسليحاتي هر چقدر كه بگردند نمي توانند، سلاح هاي كشتار جمعي در عراق پيدا كنند. * پس چرا برخي از دانشمندان عراقي حاضر نمي شوند، بدون حضور نمايندگان دولت با بازرسان تسليحاتي صحبت كنند يا اين كه براي بازجويي به خارج از كشور؟ بروند طي يك هفته بازرسان تسليحاتي از ده دانشمند عراقي بازجويي كرده اند. اما چند نفر از دانشمندان ما حاضر نشده اند بدون حضور نمايندگان دولت به سوال ها جواب دهند و اين قابل درك است. * آمريكايي ها ادعا مي كنند اين دانشمندان يا اعضاي خانواده آن ها تهديد به مرگ شده اند. نه خير، آن ها از اين بابت نگران هستند كه مبادا بعدها اظهارات و اعترافاتي به آن ها نسبت داده شود كه هيچگاه بر زبان عراق نياورده اند از مدت ها پيش عاري از سلاح هاي كشتار جمعي است و آمريكايي ها هم اين را به خوبي مي دانند ولي آن ها اهداف و انگيزه هاي ديگري دارند. * چه اهداف و؟ انگيزه هايي هدف آمريكايي ها نابود ساختن سلاح هاي كشتار جمعي نيست، بلكه آن ها به دنبال تغيير نظام در عراق هستند. آن ها نفت ما را مي خواهند و نيز به دنبال آنند كه قدرت خود را در منطقه تثبيت كنند. بقيه چيزها در حاشيه قرار دارد. آمريكايي ها در سال 1991 ما را متهم كردند كه عامل بيماري سياه زخم را توليد و از آن استفاده كرده ايم. تا اين كه مشخص شد عامل بيماري سياه زخم توليد عراق نبوده است، بلكه از آزمايشگاه هاي آمريكايي ها سر در آورده است. * ژنرال، شما در بي آزار نشان دادن خود استاد هستيد. به هر حال شما زماني از اين سلاح هاي وحشتناك در اختيار داشتيد و حتي به دنبال توسعه آن نيز بوديد. هنوز تصوير معروف صدام حسين را كه با لبي خندان دو چاشني بمبهسته اي را بلند كرده بود فراموش نكرده ايم. آن مورد مدت ها پيش منتفي شده است. ما ديگر هيچ برنامه اي براي توليد سلاح هاي هسته اي نداريم. شما مي توانيد در اين باره از محمدالبرادعي سوال كنيد. * پرسش ما اين است كه سرنوشت مقادير فراواني از سلاح هاي شيميايي مانند گاز اعصاب كه شما قبلا توليد كرده بوديد چه شده؟ است نمي توان به سادگي باور كرد كه شما همه چيز را نابود كرده باشيد. ولي اين حقيقت دارد و ما هيچ چيز را پنهان نكرده ايم. * جورج بوش و هانس بليكس ادعا كرده اند هيچ مدرك قانع كننده اي وجود ندارد كه از نابودي كامل سلاح هاي كشتار جمعي عراق حكايت شما كند چه نظري درباره اين اتهام؟ داريد تمام سلاح هاي كشتار جمعي ما تا سال 1997 و در دوران ماموريت رالف آكيوس رئيس سوئدي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل نابود شده است. در آن زمان نيز بازرسان به مكان هاي مورد نظر دسترسي داشتند و هيچ مشكلي در روند بازرسي هاي آن ها پيش نيامد. بازرساني كه هم اكنون در عراق هستند، ماموريت دارند از اين بابت اطمينان حاصل نمايند كه عراق پس از خروج بازرسان تسليحاتي در سال 1998 سلاح هاي كشتار جمعي تازه اي در اختيار نگرفته است و از آن جايي كه در اين مدت بازرسان تسليحاتي سازمان ملل نتوانسته اند به چيزي دست يابند آمريكايي ها با مشكل روبه رو شده اند. در چنين شرايطي بهترين گزينه براي آمريكايي ها آن است كه اعلام كنند انتقال سلاح هاي كشتار جمعي به عراق با موافقت آن ها صورت گرفته است، بدين ترتيب آن ها بهانه اي براي حمله به عراق در دست خواهند داشت. * ژنرال، ما مهارت شما را در دست انداختن آمريكايي ها تحسين مي كنيم! اما واقعيت اين است كه هانس بليكس و محمد البرادعي هم از عراق خواسته اند فعال تر از پيش با آن ها همكاري كند. آن ها بر اين اعتقاد هستند كه عراق هنوز آن چنان كه بايد تن به خلع سلاح نداده است. به هر حال آن ها هم تحت فشار آمريكايي ها قرار دارند. من با هر دوي آن ها در بغداد صحبت كرده و از آن ها خواسته ام به ما بگويند در كجا بايد فعال تر عمل كنيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق هيچگونه محدوديتي ندارند. ما هم چيزي براي مخفي كردن نداريم. هيچ چيز. * اما هانس بليكس در گزارش خود اتهام هايي را متوجه عراق ساخته است و خواستار ارائه اسنادي درباره سلاح هاي شيميايي و ميكروبي عراق شده است. گزارش بليكس دلسردكننده، غيردقيق و سرشار از اتهام هاي بي پايه و اساس عليه عراق است. ما به بند بند اين گزارش پاسخ مستند هر داده ايم كس مي تواند به عراق بيايد و مطمئن شود كه ما هيچ چيز براي پنهان كردن نداريم حتي شما آلماني ها و سازمان سيا. * كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا قصد دارد اسنادي درباره عدم همكاري عراق به شوراي امنيت ارائه دهد. پاول روش ماه هاي پيش خود را دنبال مي كند. او ادعاهاي تو خالي مطرح مي كند و پس از مدتي همه چيز دروغ از كار در مي آيد. * آمريكايي ها ادعا مي كنند، ميان عراق و سازمان تروريستي القاعده ارتباط وجود دارد. آن ها هزاران بار تلاش كرده اند اين ادعا را ثابت كنند اما راه به جايي نبرده اند، حزب بعث عراق يك حزب لائيك است و هيچگاه ارتباطي با اسلام گرايي نداشته است، به ويژه با تروريست هاي شروري همچون اسامه بن لادن. ما برخلاف آمريكا، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و پاكستان هيچگاه با رژيم بنيادگراي طالبان رابطه نداشتيم. * شبكه خبري بي بي سي از وجود اسنادي خبر داده است كه از تجهيز نيروهاي نظامي عراق به لباس هاي مخصوص ضدسلاح هاي شيميايي و نيز آمپول هاي آتروپين حكايت دارد. گويا نظاميان عراق خود را براي به كارگيري سلاح هاي شيميايي آماده مي كنند. اين هم يك دروغ ديگر است. ما هيچ گونه سلاح ممنوع در اختيار نداريم. * دولت شما اعلام كرده است از تمام ابزارها و امكانات موجود براي دفاع از كشور استفاده مي كند. منظور؟ چيست ما از تمام ابزارهاي مشروعي كه كنوانسيون هاي بين المللي و منشور سازمان ملل متحد استفاده از آن را براي اعضاي مستقل سازمان ملل ما مجاز شمرده است، براي دفاع از خود استفاده خواهيم كرد. دوازده سال است كه آمريكا ما را تهديد مي كند. از اين رو عراق خود را براي تهاجم اين كشور آماده مي سازد و نيروهاي نظامي و شبه نظاميان خود را آموزش مي دهد. * شما تصور مي كنيد، تا چه مدت بتوانيد در مقابل بزرگ ترين ماشين جنگي جهان ايستادگي ؟ كنيد ميزان مقاومت ما نامحدود خواهد بود. اما بهتر است شما از طرف ديگر بپرسيد كه چه مدت مي تواند جنگ را تحمل كند ما خوشحال خواهيم شد، اگر آمريكايي ها پس از پايان بمباران هوايي نيروي زميني خود را در جنگ به كار گيرند. چرا كه نيروهاي آمريكايي در سراسر عراق با مقاومت سرسختانه اي روبه رو خواهند شد. ما موشك هاي دوربرد يا بمبافكن هاي سنگين در اختيار نداريم، اما در مقابل هزاران رزمنده شهادت طلب را وارد جنگ خواهيم كرد. حملات شهادت طلبانه سلاح جديد ما به شمار مي آيد و استفاده از اين سلاح عليه آمريكايي ها تنها به عراق محدود نمي شود، بلكه ما از اين اسلحه در سراسر جهان استفاده خواهيم كرد. بدون شك ملت هاي عرب از ملت عراق در راه دفاع از استقلال خود حمايت خواهند كرد. بدين ترتيب شعله هاي جنگ سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت. * آمريكايي ها معتقدند، مي توانند اين آتش را در كنترل خود گرفته و در مدت كوتاهي آن را خاموش سازند. تحولات آينده منطقه آمريكايي ها را شگفت زده خواهد اين كرد منطقه به جهنمي براي آمريكايي ها تبديل مي شود; وضعيت براي آمريكايي ها بدتر از هر زمان ديگر مي شود، به ويژه در مناطقي كه نظاميان آمريكايي مستقر شده اند، مانند عربستان سعودي و كويت. * ممكن است، چنين شود. اما آقاي ژنرال پس از پايان اين عمليات دفاعي و مقاومت در برابر آمريكايي ها احتمالا شما و رئيس جمهورتان در اين جهان نخواهيد بود. ما هيچ فرقي با شهروندان عادي عراق ما نداريم خود را جزء طبقه خاص نمي دانيم كه بخواهيم از امتيازهاي ويژه اي برخوردار باشيم، ما در عراق ريشه دوانده ايم. همه ما سابقه مبارزه ما داريم زماني با دولت هاي پيشين مبارزه مي كرديم. زماني كه كمونيست ها در عراق حكومت مي كردند، من كه بيست سال بيشتر نداشتم به مرگ محكوم شدم. با اين حال ما به مبارزات زيرزميني خود تا رسيدن به هدف ادامه داديم. * صدام آمريكايي ها را مغول هاي عصر جديد مي خواند و قصد دارد، در مقابل دروازه هاي بغداد آن ها را نابود كند. اما هولاگوخان نوه چنگيزخان در سال 1258 ميلادي توانست بغداد را ويران كند. در آن زمان يك خائن دروازه هاي شهر را گشوده بود. * آمريكايي ها نيز اميدوارند، يك ژنرال عراقي را بيابند كه با آن ها هم داستان شود. پس آن ها بايد سال ها صبر كنند. در سال 1991 نيز آن ها نتوانستند چنين كاري انجام دهند. * تصور كنيد آمريكايي ها به پشت دروازه هاي بغداد رسيده اند. آيا در چنين شرايطي شما و رئيس جمهوربه فرار يا رفتن به تبعيد؟ نمي انديشيد اين سخنان بي پايه و اساس درباره به تبعيد رفتن سران عراق ساخته و پرداخته سرويس مخفي آمريكا است. اين سخنان بسيار مضحك و احمقانه است. به هر حال آمريكايي ها به جز داستان پردازي كار ديگري نمي توانند انجام دهند. در سال 1991 نيز چنين بود. * در آن زمان شبكه CNN اعلام كرده بود، شما به همراه خانواده خود به موريتاني گريخته ايد. اما در آن زمان من در دفتر كار خود در بغداد نشسته بودم و اين براي CNN بسيار گران آمد. دو روز بعد آن ها خبر خود را اصلاح كرده و مدعي شدند من در الجزاير هستم. شب هنگام من مجبور شدم به خانواده ام سر بزنم و به آن ها اطمينان دهم كه من آن ها را تنها نگذاشته ام. * در سال 1991 آمريكايي ها حمله به بغداد را متوقف كردند. ولي اين بار همه چيز فرق مي كند. ما همچنان اميدواريم جنگ ديگري رخ ندهد، چرا كه بروز جنگ براي هر دو طرف فاجعه بار است و تلفات بسياري بر جاي خواهد گذاشت. براي همين ما به طور كامل با بازرسان تسليحاتي همكاري مي كنيم. اما اگر آمريكايي ها به عراق حمله كنند انشاالله عراق براي هميشه جهانيان را از برتري جويي آمريكايي ها نجات خواهد داد. آمريكايي ها مي خواهند بدون توجه به خواسته ها و منافع ديگر ملت هاي جهان تمام دنيا را تحت سيطره خود در آورند. آنچه هم اكنون آمريكا عليه عراق به راه انداخته است، ممكن است فردا در مقابل كشورهاي ديگر تكرار شود. روزي خواهد رسيد كه ديگر اروپا نيز حاضر نخواهد شد برتري جويي هاي آمريكا را تحمل كند.