Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811117-59980S6

Date of Document: 2003-02-06

شيفته نور و طبيعتم با فرهاد مهرانفر كارگردان قطعه زمستاني بابك كمانگري شما * كه فيلم هاي بومي منطقه خودتان را مي سازيد موفق تر به نظر مي رسيد، اما وقتي از اين منطقه فراتر مي رويد براي مثال فيلم چريكه هورام، اين موفقيت كم تر مي شود؟ چرا اگر اين نظر فرد شماست براي من محترم و جاي تامل است. اما اگر نظرتان را متكي بر يك نظرسنجي فرهنگي و تحليلي از سينماي بومي و قوم گرا مي دانيد، جاي يادآوري هايي دارد. سه سال پيش در كنگره اورامان شناسي سنندج كه با حضور بي شماري از فرهيختگان كرد و كردشناسان ايراني و غيرايراني برگزار گرديد، در بخش مرور بر توليدات سينمايي، فيلم چريكه هورام اثر برگزيده و منتخب مردم و كارشناسان آن گردهمايي بود. شب اختتام بزرگ ترين سالن نمايش سنندج با ظرفيت 800 صندلي پذيراي بيش از 2 هزار كردي شد تا نشسته و ايستاده، متعجب و برانگيخته، رابطه شورانگيز خود با اين اثر را بيابند. پس از نمايش هنگامي كه دكتر قطبالدين صادقي در ميان ابراز احساسات شديد حاضرين دست مرا بالا مي برد دريافتم كه چريكه هورام عامل پيوند من با مردم و والاترين شخصيت هاي فرهنگي و هنري كردستان گرديده پيوندي است كه هر روز عميق تر مي شود و جاي تعجب آنكه برخي به هيچ وجه باور ندارند كه من كرد نيستم و هموطني شمالي ام. اين عزيزان چريكه هورام را ملي ترين فيلمي مي دانند كه در كشور ايران براي كردها ساخته شده و تنها فيلمي كه به ارزش هاي فرهنگي، معنوي و حماسي اين مردم احترام قائل شده است. اكران موفق فيلم در كردستان اثبات كرد كه مخاطبين چريكه هورام علاوه بر انديشمندان كرد و درويشان خداجوي، عامه مردمي بودند كه از دورترين روستاها براي چندمين بار به ديدن فيلم مي شتافتند. از اين روي چريكه هورام را بومي ترين اثر خود و موفق ترين آن مي دانم. از * چه زماني مسئول انجمن سينماي جوان گيلان هستيد. اين انجمن را در چه شرايطي تحويل گرفتيد و چه برنامه هايي در آنجا اجرا؟ كرديد انجمن سينماي جوان رشت طي ده سالي كه مسئوليتش را بر عهده دارم به اتكاي هنرجويان قديم و جديد، موجباتي فراهم آورده تا علاقه مندان به هنر سينما در شهرستان از كم و كيف اين عرصه هنري بهتدور نمانند. تداوم فعاليت هاي كانون فيلم رشت يكي از اين كوشش ها است كه علاوه بر معرفي و نمايش آثار برگزيده جهان در فواصلي معين همايش هايي همچون بررسي مقوله پست مدرن در هفت هنر را برگزار كرده و در حال حاضر نيز برگزاري جلسات ماهانه فلسفه هنر را با حضور اساتيدي بنام پيش رو دارد. برگزاري هفته هاي فيلم و عكس سالانه انجمن سينماي جوان رشت نيز پيوسته فرصتي مغتنم بوده تا شيفتگان سينما در شهرستان با چهره هاي مطرحي همچون محمدرضا اصلاني، ناصر تقوايي، عباس كيارستمي، محسن مخملباف، كيانوش عياري، كيومرث پوراحمد و.. رودررو به گفت وگو اما بنشينند متاسفانه آن بهايي را كه سابقا شخصي چون فخرالدين انوار در سمت معاونت سينمايي به اين نهاد كوچك اما پرنفوذ در ميان جوانان شهرستاني قائل بود امروزه وجود ندارد. مسئولين سينماي كشور بايد بدانند كه تنها ملجا و تكيه گاه استعدادهاي جوان شهرستاني، دفاتر سينماي جوان هستند. پس فراموششان نكنيم. نحوه * توليد قطعه زمستاني چگونه؟ بود قطعه زمستاني محصول يك گردش كوتاه تابستاني در ارتفاعات كوهستاني گيلان و آشنايي با شيرزني به نام نازبانو و فرزندانش بود. امكان توليد اين اثر حرمتي بود كه آقاي محرابي مدير دفتر تكنولوژي آموزشي به امر سينماي فرهنگي و غيربازاري قائل بود. همه از لوكيشن هاي شمال به عنوان يك لوكيشن شيك استفاده مي كنند، اما شما اين نگاه كارت پستالي را به طبيعت شمال نداريد در قطعه زمستاني نيز اين گونه است. ارتباط من با طبيعت كمي عميق تر است و به نشانه هاي آن عميقا اعتقاد دارم. در قطعه زمستاني نيز همچون ديگر آثارم، طبيعت در هماهنگي موزون با آدم ها است. آيا * همچنان از بازيگران آماتور در قطعه زمستاني استفاده؟ كرده ايد آنها آماتور نيستند. آنها نقش آفرينان حقيقي زندگي هستند. كسي نمي تواند جاي آنان را بگيرد. آنچه مهم است اينكه ما آنها را باور كنيم. فيلم هاي * مستند شما به نظر بهتر از فيلم هاي بلندتان مي رسد، نظرات راجع به اين نظر ؟ چيست اميدوارم همچنان اين فقط نظر خودتان باشد. چون در غير اين صورت بايد نگران روندكارم شوم. البته بهتر است چيزي را يادآور من شوم نيز چون ديگران تنها يك حرف براي گفتن دارم و تنها كوششمان نو كردن نحوه گفت وگو و بيان است تا پيوند و ارتباطمان با ديگر انسان ها گسسته نشود. نظرتان * راجع به سياست هاي كلي سينما بعد از آمدن پزشك چيست و چگونگي حمايتي از فيلم هاي كوتاه را بيان كنيد. از آنجا كه در شهرستان زندگي مي كنم كمتر ارتباطي با سياست خصوصا نوع سينمايي آن دارم. اما در مورد حمايت از توليد آثار كوتاه به عنوان زيرساخت استراتژيك سينماي ملي و آينده همچنان معتقد به تقويت نهادهاي مردمي همچون كانون هاي فيلم و دفاتر سينماي جوان در شهرستان هستيم و از طرفي اميدوار به چرخش و رويكرد مديريت صداوسيما در خريد و پخش مستمر و پيوسته آثار توليد نشده. فيلمبرداري * بخش مهمي از فيلم هاي شما را تشكيل مي دهد: نظرتان راجع به فيلمبرداري فيلم هايتان؟ چيست فيلمبرداري آثار سينمايي و كوتاهم پيوسته با حداقل امكانات فني انجام گرفته، تنها همت، شعور و عشق جواناني چون نادر معصومي كه مسئوليت فيلمبرداري غالب آثارم را عهده دار بوده به همراه شيفتگي من به نور و طبيعت موجبات موجود را فراهم آورده است.