Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59971S2

Date of Document: 2003-02-05

گفت وگوي نماينده اروپاو رئيس قوه قضائيه درباره حقوق بشر در ايران * پاتن: مي پذيرم كه سياست يك بام و دو هوا در زمينه رعايت حقوق بشر در جهان وجود دارد رئيس * قوه قضائيه: جمهوري اسلامي به دنبال تعيين مجازات جانشين به جاي حكم سنگسار است درديدار آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه وكريس پاتن كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا، موضوعات مربوط به حقوق بشر، نحوه اجراي قانون و چگونگي توازن ميان قوا در ايران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. به گزارش ايرنا كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا در اين گفتگو درباره مسئله توازن ميان قوا و نقش قانون در وظايف محوله به قواي سه گانه در ايران ارزيابي طرف ايراني را خواستار شد. آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به قانون اساسي جمهوري اسلامي و تبيين ساختار حكومت و مديريت جامعه پرداخت و سپس با اشاره به شايعات و دروغ پردازي هاي مخالفان نظام عليه ايران، گفت: آنان نظام را متهم به غيرمردمي بودن مي كنند، در حالي كه مردم ايران نه تنها در انتخابات مختلف آراء و نظرات خود را آزادانه اعلام مي كنند، بلكه در تمام مسائل اجتماعي و سياسي، حضوري چشمگير دارند. شاهرودي گفت: ما معتقديم كه هيچ نظامي در دنيا به اندازه نظام ايران از پشتيباني مردم برخوردار نيست. آيت الله شاهرودي درخصوص بخش ديگري از سخنان پاتن درباره نحوه اجراي قانون در ايران، گفت: قوانين مربوط به هريك از دستگاهها، توسط آنها اجرا مي شود و در قوه قضائيه، مجلس و دولت هر كدام يك يا چند نهاد نظارتي كه وظيفه آنها نظارت بر حسن اجراي قوانين است، وجود دارد. كريس پاتن به رفتار پليس ايران با افراد بازداشت شده، زندانيان و سنگسار زنان مجرم اشاره كرد و گفت كه آيا با آنان در چارچوب قانون رفتارمي شود يا خير وآيا اجراي قانون سنگسار بطوركامل تعطيل شده يا موقتي؟ است رئيس قوه قضائيه گفت: براساس قانون، پليس و نيروهاي نظامي حق ورودبه حريم خصوصي افراد را ندارند مگر در جرايم مشهود و آن هم با دستور مقام قضايي. هاشمي شاهرودي با اشاره به وجود سازوكارهاي لازم نظارتي و دادسراي انتظامي قضات، اضافه كرد كه البته اگر در جريان رسيدگي به جرايم و پرونده ها، تخلفي از سوي قاضي صورت گيرد، طبق قانون با آن برخورد مي شود. وي همچنين تاكيد كرد كه در زندانهاي ايران، امكانات مناسب و خوبي براي زندانيان در نظر گرفته شده و اين امكانات رفاهي در زمان محبوس بودن در اختيار آنان قرار مي گيرد و تنها افراد شرور و باندهاي شرارت هستند كه قانون خاص خود را دارند. رئيس قوه قضائيه درباره اجراي احكام سنگسار در ايران، اظهار داشت: مجازات سنگسار تنها درباره زنان اجرا نمي شود، بلكه در قوانين جزايي كشورما اين مجازات در محدوده اي كه قانون معين كرده شامل مردان نيز مي شود. آيت الله هاشمي شاهرودي در عين حال خاطرنشان ساخت كه اين قانون كه برگرفته از شريعت مي باشد، در راستاي احقاق حقوق زوجين و تحكيم نهاد خانواده است. وي گفت: اجراي حكم سنگسار دراختيار حاكم شرع است و در حال حاضر جمهوري اسلامي بدنبال تعيين مجازات جايگزين براي اين نوع از جرايم است. شاهرودي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در قانون آزادي اساسي، مطبوعات را يك اصل دانست و گفت: در حال حاضر بيش از يك هزار و 300 روزنامه و نشريه در سطوح ملي و استاني مجوز نشر گرفته اند. رئيس قوه قضائيه درباره نحوه برخورد دادگاهها با مطبوعات، يادآورشد: بيشترين شكايات از نشريات، مربوط به شاكيان خصوصي و گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي است و محاكم قضايي هم طبق قانون، وظيفه رسيدگي به آنها را برعهده دارند. هاشمي شاهرودي تعداد پرونده هاي مطبوعاتي در محاكم كه شاكي خصوصي نداشته اند را بسيار ناچيز خواند و افزود: جو كنوني ايجاد شده نسبت به موضوع توقيف مطبوعات، تنها بخاطر فضاسازي مخالفان انقلاب اسلامي است. آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود گفت: چگونه است كه اتحاديه اروپا تنها بدنبال آرمانهاي بشري درايران است درحالي كه مي بينيم در برخي كشورها اين موارد دستاويز قدرتهاي بزرگ قرار گرفته است. آيا اين تبعيض؟ نيست پاتن در اين باره پاسخ داد: مي پذيرم كه سياست يك بام و دو هوا در زمينه رعايت حقوق بشر در جهان وجود دارد و شايد شما ما را در اين خصوص ناتوان بدانيد وليكن ما، مسايل مربوط به حقوق بشر و اعدام را در همه كشورها دنبال مي كنيم.