Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59971S1

Date of Document: 2003-02-05

رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مديران صداوسيما براي مقابله با تهاجم رسانه اي _تهران خبرگزاري جمهوري اسلامي: رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروزدر ديدار رئيس، معاونان و مديران سازمان صدا وسيما باتشكر صميمانه از اقدامات و برنامه هاي اين سازمان تاكيد كردند: اين مركز حساس و عظيم بايد با شناسايي، توليد و مديريت پيامهاي مورد نياز مردم و جامعه، نقش رسانه اي خود راكاملتر ايفا نمايد. حضرت آيت الله خامنه اي با تبريك ايام فرخنده و مبارك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به ملت بزرگ ايران، دهه فجر راجزو روزهاي فراموش ناشدني تاريخ اين ملت خواندند و از خداوند مسئلت كردند نعمت قدرشناسي از انقلابعظيم و پرشكوه اسلامي را به همه عنايت فرمايد. ايشان با اشاره به جايگاه مهم صداو سيما، نيت، اراده و عمل مسئولان اين سازمان را مبناي پيشرفتهاو اقدامات انجام شده دانستند و با قدرداني از آقاي لاريجاني رئيس سازمان صداوسيما و همه مديران و كاركنان آن خاطرنشان كردند: با وجود همه تلاشها وفعاليت ها، هنوز خلاهايي دراين سازمان وجود دارد كه بايد رفع شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به فعاليتهاي رسانه اي صاحبان قدرت جهاني افزودند: مراكز قدرت طلب اقتصادي و سياسي دنيا، براي توليدپيامهاي مورد نظر خود، جهت دادن به افكار عمومي جهان و تسخير اذهان ملتها سرمايه گذاريهاي عظيمي انجام داده اند كه انقلاب اسلامي و ملت ايران جزو اهداف اصلي آنان بشمار مي روند و مقابله با اين هجوم خبري رسانه اي وظايف بسيار سنگيني را بردوش صدا و سيما مي گذارد. ايشان در تبيين علل تهاجم رسانه اي قدرتهاي سلطه طلب با ايران اسلامي افزودند: رژيمهاي قبل از انقلاب ضمن وابستگي شديد به خارج و فراهم آوردن امكان تسلط بيگانگان بر منابع ايران، خود را صاحب كشور مي دانستند وبراي مردم هيچ ارزشي قائل نبودند اما انقلاب اسلامي ضمن قطع وابستگي به خارج و ايجاد استقلال بويژه در عرصه مردم سياسي، را مالك حقيقي كشورساخته وملت را در راه تحقق اهداف و آرمانهاي بلند خود بسيج كرده است به همين علت مراكز قدرت جهاني، انقلاب اسلامي وملت ايران را در صف اول اهداف تهاجمي خود قرارداده اند. ايشان اقدام صداوسيما را در شناخت، توليد و مديريت صحيح انتقال پيامهاي مورد نياز مردم كاري ضروري و موجب افزايش قدرت ملت ايران دربرابر زياده خواهي هاي دشمن دانستند و افزودند: همه بخشهاي صداوسيمابايد دراين حركت عمومي نقش آفريني كنند. حضرت آيت الله افزايش خامنه اي، انگيزه هاي عدالت خواهي درمردم راجزو وظايف سازمان صداوسيما برشمردند وافزودند: بسياري از ناكاميها و مشكلات موجود به علت بي توجهي به عدالت است چرا كه غالبا در حرف و شعار ازعدالت اجتماعي واقتصادي سخن گفته مي شود اما عدالت درعمل، رعايت نمي شودايشان درهمين زمينه خاطرنشان كردند: فرهنگ عدالت طلبي بايد بطوركامل درجامعه رواج يابد تا مردم آن را درهمه ابعاد زندگي خوداحساس و رعايت كنندو بگونه اي نشود كه افرادي كه از طريق تخلف از قانون وبي عدالتي ميلياردها تومان ثروت نامشروع جمع كرده اند از مردم وكشورطلبكار شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي آشنايي باعظمت، شكوه واهميت انقلاب اسلامي رااز ديگر پيامهاي موردنياز جامعه خواندند و خاطرنشان كردند: برخلاف برخي القائات منفي درمورد اصل انقلاب و يا پايان يافتن آن، يك حركت مستمربراي تغيير همه بنيانهاي غلط سياسي - اجتماعي - فرهنگي و اقتصادي است وطبعا هيچگاه پايان نمي يابد. ايشان با انتقاد از عناصري كه تلاش مي كنند ذائقه جوانان امروز را عوض كنندو آنان را متفاوت با جوانان ديروز نشان دهند، افزودند: جوان در هرمقطعي از تاريخ، عدالت آرمانخواه، طلب و داراي نشاط و انرژي فراوان است ونسل سوم انقلاب نيز با توجه به همين ويژگي هاي راه ذاتي، عدالت طلبانه جوانان ديروز را ادامه خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامي، تبيين ضرورت ايثار، انفاق و زهد در افكارعمومي را از ديگر خطوط كاري صداوسيما برشمردندو افزودند صداوسيماهمچنين بايد حاكميت مراكز سرمايه داري صهيونيستي بر رسانه هاي گروهي جهان را براي مردم تبيين نمايد و ابعاد مختلف ديكتاتوري پنهان پول و شهوت راكه بر جهان حكمفرمايي مي كند به شيوه هاي مناسب و هنرمندانه براي افكارعمومي بازگو كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي زنده نگه داشتن ارزشها در اذهان جامعه را ازديگر پيامهاي مورد نياز برشمردند وتصريح كردند: صدا وسيما بايد برخوردباعوامل داخلي و خارجي ايجاد ناامني، استقرار عدالت، لزوم تربيت معنوي جامعه و تلاش براي رفاه و آبادي و پيشرفت علمي را به عنوان مطالبات حقيقي مردم از حكومت مطرح كند تا مردم بدانند حكومت در برابر آنها چه وظايفي دارد. ايشان تبيين صحيح حوادث تاريخ ايران و جهان و نيز حوادث جاري درجهان را، موجب درس آموزي جامعه و افزايش قدرت پيش بيني حوادث دانستندوافزودند: ايجاد حساسيت درمورد تلاش دشمنان براي بوجودآوردن هرج و مرج دركشور، حفظ هويت ديني وانقلابي، افشاي تهديدات تقويت دشمنان، روحيه مسئوليت شناسي، مشخص كردن دشمن اصلي ونفي دشمنان موهوم، توسعه تفاهم اجتماعي، ايجاد امنيت روحي درمردم، و اميدوار كردن جامعه نسبت به آينده از ديگر پيامهاي مورد نياز افكار عمومي است كه صداوسيما بايد به اين نيازهاي جامعه پاسخ دهد. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين مساله خبر را بسيار مهم خواندند وبااشاره به پيشرفتهاي محسوسي كه در اين زمينه صورت گرفته افزودند: خبربايد موثق، بهنگام وفراگير بوده ونحوه ارايه آن مناسب واميدبخش باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين نقش فيلم ها و سريالها رادرتامين نيازهاي مردم مهم دانستندوباتاكيد برلزوم توجه كامل به معيارهاي صيانت هنري، از فرهنگ مردم مسلمان، پرهيز ازايجاد عادات توجه مذموم، به نقش حقيقي زنان درجامعه اسلامي ورعايت حدود شرعي واخلاقي در فيلمها افزودند: محتواي فيلم ها وسريالها نبايد اعصاب مردم راناراحت كند بلكه بايد آرام بخش باشد. ايشان تدوين برنامه بلند مدت و راهبردي صداوسيما رابه عنوان ملاك اصلي سنجش پيشرفت بخشهاي مختلف اين رسانه ضروري برشمردند. در ابتداي اين ديدار رئيس سازمان صداو سيما باتبريك ايام مبارك دهه فجر به رهبر معظم انقلاب اسلامي گزارشي از طرحها واقدامات اين سازمان بيان كرد. آقاي لاريجاني تلاش براي جذب وتربيت نيروي انساني متعهد سرمايه گذاري دربخش فني و حركت درجهت خودكفايي وساخت اكثر تجهيزات موردنياز صداوسيمادرداخل كشور - برنامه ريزي سالانه وتشكيل شوراهاي تخصصي - توسعه شبكه هاي تخصصي متناسب با سطوح مختلف مخاطبان - راه اندازي شبكه استاني صدا درهمه استانها - ايجاد شبكه استاني سيمادر 15 استان به عنوان كمك به نظريه دولت درزمينه توسعه همه جانبه گسترش شبكه هاي برون مرزي - گسترش اطلاع رساني وافزايش سرعت خبر رساني - ومقابله باعمليات رواني دشمنان را ازجمله محورهاي كاري سازمان صداوسيما دانست. رئيس سازمان صداوسيما افزود: دربخش سيما نيز با سرمايه گذاري عظيم در بخش ساخت فيلم ها و سريالهاي ديني تلاش كرده ايم با گرايش جدي به توليدات داخلي، در عرصه ترويج تفكر انقلابي ودفاع مقدس ونيزبرنامه هاي طنز گامهاي بلندتري برداريم. آقاي لاريجاني توليد فيلمهاي سينمايي - توجه به انيميشن - تلاش براي تعميم امكانات آموزشي رسانه درسراسركشور - فعاليت 24 ساعته 8 شبكه راديويي - ايجاد كانال سلامت دريكي از شبكه هاي راديويي - توجه به موسيقي فاخر - و توسعه فعاليت شركتهاي انتشاراتي وصوتي وتصويري سروش ونيزافزايش تيراژ روزنامه جام جم راازديگرفعاليتهاي صداوسيما برشمرد.