Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59969S3

Date of Document: 2003-02-05

حاشيه علم * حذف عوامل آلرژي زا محققان ژنتيك در تلاش هستند با شناسايي عوامل آلرژي زا در موادي نظير بادام هندي، تخم مرغ، ماهي، دانه سويا و شير، اين مواد غذايي را از جنبه هاي حساسيت آور و آلرژي زايشان عاري سازند. برخي از اين حساسيت ها نظير حساسيت شماري از افراد به بادام هندي مي تواند بالقوه خطرآفرين باشد و احيانا به مرگ فرد مبتلا به حساسيت منجر شود. چند شركت بزرگ تحقيقاتي از جمله شركت دوپونت در تلاشند با شناسايي پروتئين هايي كه موجب حساسيت زايي برخي از مواد غذايي مي شوند و حذف اين پروتئين ها از مواد غذايي مورد مصرف عامه را از اين عناصر بالقوه خطرآفرين رها سازند. به عنوان نمونه، محققان شركت دوپونت اعلام كرده اند كه با از كار انداختن ژن موسوم به Pدر 34 دانه هاي سويا قادرند در 65 درصد از موارد از بروز حساسيت به وسيله اين قبيل دانه ها جلوگيري كنند. اما مشكلي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه آيا شهروندان علاقه اي به مصرف آن دسته از مواد غذايي كه ساختار ژنتيكي شان تغيير يافته خواهند داشت يا؟ نه برخي از كارشناسان معتقدند كه مي توان با استفاده از روش هاي مشابه بر مشكل بروز حساسيت غلبه كرد و هم از دشواري غذاهاي با ساختار ژنتيكي تغيير يافته پرهيز كرد. * كاشت حلزون گوش كاشت حلزون گوش در كودكان ناشنوا در سنين پايين بسيار حياتي محققان است دانشگاه تگزاس و دانشگاه ايالتي آريزونا فعاليت مغز كودكان را در واكنش به صدا مورد مقايسه قرار دادند. پژوهشگران اين بررسي را بر روي كودكان داراي شنوايي طبيعي و كودكان ناشنوايي كه حلزون گوش پيوندي را در سنين مختلف دريافت كرده بودند انجام دادند. اين محققان دريافتند كه در كودكان شنوا مسيرهاي عصبي شنيداري در واكنش به صدا در سال هاي اوليه عمر به سرعت تكامل مي يابد. آنان همچنين دريافتند مي توان تكامل مشابهي را در كودكان ناشنواي داراي حلزون گوش پيوندي توليد كرد فقط به شرط آنكه اين كودكان حلزون هاي گوش پيوندي را پيش از سن 42 ماهگي دريافت كنند. محققان دريافتند در كودكان ناشنوايي كه حلزون گوش پيوندي را بين سنين 42 ماهگي تا 7 سالگي دريافت كردند كمتر از نصف آنان واكنشي مشابه با واكنش يافت شده در كودكان داراي شنوايي طبيعي بروز دادند. در كودكان ناشنوايي كه حلزون گوش را پس از سن 7 سالگي دريافت كردند تقريبا هيچ واكنش طبيعي بروز نكرد. به گفته محققان قرار گرفتن زودهنگام سيستم عصبي در معرض تحريكات صوتي براي تكامل مسير عصبي مورد نياز براي بروز واكنش شنيداري حياتي است.