Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59967S2

Date of Document: 2003-02-05

واردات بنزين براي قاچاق محمد عباسي خبر اول: براساس اخبار منتشر شده مصرف بنزين در سال جاري /50ميليون ليتر 3 به در روز مي رسد. واردات بنزين معادل يك ميليارددلاراعلام شده است. خبر دوم 81 21 آبان روزنامه جنگ چاپ پاكستان نوشت: پليس شهر پيشاور پاكستان بيش از يك صد مغازه دار را به خاطر فروش بنزين قاچاق ايراني بازداشت كرد در اين عمليات هزاران ليتر بنزين قاچاق ايراني ضبط شد. خبر سوم 1381 20 آبان سايت قلم سبز ايران به نقل از گزارش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفت نوشت ركورد واردات بنزين ميليون 13از ليتر در روز گذشت درحالي كه اين نرخ در مهرماه /9 08 تنها ميليون ليتر در روز بود. از خواندن اين سه خبر، ناخودآگاه اين نتيجه در ذهن شكل مي گيرد كه ايران بنزين وارد مي كند، ارزان مي فروشد و اين بنزين به جاي مصرف در داخل، قاچاق مي شود. اين درحالي است كه مي توان موارد مشابه قاچاق بنزين به كشورهاي آسياي ميانه و به خصوص تركيه را برشمرد كه حكايت از فراگير بودن قاچاق اين فرآورده نفتي دارد. سوال اين است كه آيا ايران به بنزين يارانه پرداخت مي كند تا مصرف كننده پاكستاني و تركيه اي بنزين ارزان استفاده؟ كنند پاسخ اين سوال (حداقل در ظاهر ) خير است. بنابراين بايد پرسيد براي مقابله با آن چه؟ كرده اند البته در عمل نه در سخن. كساني كه بحث ابزار قيمت را مطرح مي كنند آيا راه هاي ديگر را بررسي؟ كرده اند براي مثال آيا توزيع هدفمند و يا برآورد ظرفيت مصرف مناطق مرزي صورت گرفته؟ است آيا تاكنون بررسي شده كه بنزين قاچاق از چه بخش هاي شبكه توزيع خارج؟ مي شود آيا نظام توزيع و توزيع آماري مصرف، همخواني لازم را؟ دارند