Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59966S2

Date of Document: 2003-02-05

آرزويي كه نيمه تمام رها شد وضعيت موسيقي كلاسيك در ايران 2 بنفشه سام گيس محسن افتاده _ نوازنده و مدرس ساز فاگوت _ كه تا سه چهار سال پيش با اركستر سمفونيك تهران همكاري مي كرده و از دانش آموختگان قديمي هنرستان موسيقي است وضعيت اركستر سمفونيك پيش از انقلاب را نسبت به امروز، مطلوبتر مي داند. وي در اين باره مي گويد: اركستر سمفونيك تهران، دو سه سال پيش از انقلاب جهش چشمگيري داشت و يك باره متحول شد و اين تحول مديون زحمت هاي زنده ياد استاد حشمت سنجري و فرهاد مشكات بود. به خصوص فرهاد مشكات از دانش و تجربه و توانايي بسيار بالايي برخوردار بود و زماني كه براي رهبري اركستر سمفونيك تهران به ايران آمد اركستر يك باره متحول شد اما اين تحول و پيشرفت چشمگير اركستر غير از توانايي هاي فرهاد مشكات مديون حمايت هاي مادي و معنوي بي دريغ مسئولان وقت وزارت فرهنگ و هنر بود، همچنين حضور تعداد زيادي نوازندگان خارجي كه به خصوص از كشورهاي اروپاي شرقي دعوت به همكاري مي شدند در پيشرفت اركستر نقش موثري داشت. البته پس از انقلاب نوازندگان خارجي به كشورهاي خود بازگشتند و از همان وقت به اعتقاد من اركستر شكست و يك سايه كمرنگ و ناقص از اركستر كه تا چندي پيش از آن اركستر بسيار خوبي بود، باقي ماند. در سال هاي اول انقلاب يك دوره فترت طولاني بر فعاليت اركستر چيره شد. هيچ كس نمي دانست با اين گروه چه بايد كرد، گوش شنوايي براي حرف هاي بچه ها نبود، سازماندهي و برنامه ريزي براي اركستر وجود نداشت و سليقه هاي شخصي از سوي مديران اعمال مي شد كه به اينها بايد نگاه هاي بي اعتماد و دور از مهر و حتي گاهي غضبناك معطوف به اين گروه هنرمند و دلسوخته را هم افزود كه تماما باعث شد تعدادي از نوازندگان خوب اركستر سمفونيك از كشور خارج و به اركسترهاي خارجي ملحق شوند و آن اركسترها هم به خوبي از اين نوازندگان استقبال كردند. باقي مانده اعضاي اركستر كه از بيكاري خسته شده بودند، فداكارانه و ايثارگرانه سعي مي كردند اجازه ندهند كه چراغ سوسوزني كه ديگر نفتي نداشت خاموش شود. اين گروه ناقص نوازندگان _ چون در بعضي سازها اصلا نوازنده نداشتيم _ در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه براي نجات از بيكاري و نشان دادن همان حداقل نيرويي كه برايشان باقي مانده و رساندن صدايشان به گوش مسئولان، بايد گرد هم آمده و به تمرين مشغول شوند و احتمالا اجراي برنامه داشته تا باشند امروز هم همان رويه ادامه پيدا كرده هرچند كه توان اجرايي اركستر و حتي كادر اركستر به مراتب پيشرفته تر و قوي تر از آن زمان است ولي به اعتقاد من هنوز پيشرفت لازم را ندارد و از حمايت هاي لازم و يك هيات امناي قوي محروم است. وي ضعف عمده و رايج در اجراها و سطح توليدات گروه هاي موسيقي را متوجه مشكلات موجود در سيستم آموزشي مي داند كه اكنون هنرستان موسيقي دختران و پسران از اين شيوه تبعيت مي كنند. وي به طور خاص در مورد مشكلات هنرستان موسيقي پسران و كمبود امكانات مي گويد: تمام مشكلات به نواقص و اشكالات نظام آموزشي برمي گردد. ابتدايي ترين پايه هاي آموزشي هم در هنرستان پي ريزي مي شود. هنرستان منبع تغذيه تمام گروه هاي موسيقي كشور است، به خصوص به طور مشخص راجع به هنرستان پسران صحبت مي كنم كه به اعتقاد من برادر بزرگ تر يا حتي پدرخوانده ساير هنرستان هاست. هنرستان مشكلات عديده اي دارد. از جمله اينكه هنرستان پسران از فضاي بسيار نامناسبي برخوردار است. اينجا قبلا بيمارستان بوده و با كمك مسئولان، يك طبقه روي ساختمان اصلي اضافه و ساختمان ترميم شد و به عنوان هنرستان موسيقي مورد استفاده قرار گرفت. هنرستان به ابزار و ساز و نت نياز دارد. سازهاي كلاسيك هنرستان اغلب از رده خارج است و تهيه آنها هم بسيار گران است و امكان خريد آن براي هنرجويان اصلا ممكن نيست و هنرستان بايد ساز در اختيارشان بگذارد كه خودش از اين جهت فقير است و به همين دليل نسبت شاگردان كلاس ها منطقي نيست. اين نوازنده پرسابقه اركستر سمفونيك تهران راجع به كيفيت اجراها و توليدات موسيقي كلاسيك براي دوستداران اين نوع موسيقي در ايران مي گويد: مي دانم كه افرادي در اين زمينه زحمت مي كشند. طي چند سال گذشته هم آثار بزرگي تصنيف شده اما با توجه به اينكه كشور ما 70 ميليون نفر جمعيت دارد و موسيقي كلاسيك در كشور ما حدود 150 سال سابقه براي چنين جمعيتي كاري انجام البته نمي شود اگر اين دوره فترت ايجاد نمي شد شايد وضعيت آثار نوشتاري، اجراها و توليدات موسيقي بهتر از امروز بود. با وجود اين نواقص و كمبودها زماني كه از اتريش يا ارمنستان نوازندگاني مي آيند و با اركستر همكاري مي كنند سطح اركستر يكباره متحول مي شود و اين نشان مي دهد كه اركستر نوازنده و نوازنده خيلي خوب كم دارد به خصوص ضعف اصلي اركستر سمفونيك تهران اين است كه نوازندگان اركستر در يك سطح توانمندي قرار ندارند. اركستر سمفونيك تهران، امروز مجموعه اي است از نوازندگان خيلي خوب و نوازندگاني كه به ناچار استخدام شده اند تا صندلي خالي نماند.