Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811116-59960S4

Date of Document: 2003-02-05

محاسبه ابعاد زمين با استفاده از اينترنت مترجم: وحيد رضانعيمي در سال 240 قبل از ميلاد تمام نبوغ رياضيدان يوناني اراتوستن لازم بود تا اندازه كره زمين تا حد 10 درصد ميزان پذيرفته شده امروزي محاسبه شود. اكنون مي توان اين كار را با دقتي مشابه با استفاده از اينترنت، يك گره و يك تكه بند انجام داد. فيبرهاي نوري كه بين دو نقطه مثلا زيردريا كار گذاشته شده است، در اين محاسبه نقش مهمي دارد. سيگنال اينترنت با دوسوم سرعت نور يعني برابر /200 000 با كيلومتر در ثانيه حركت مي كند. بنابراين اگر زمان حركت اين سيگنالها را بدانيد، مي توانيد مسافتي را كه طي كرده اند، محاسبه كنيد. كافي است روي كره جغرافيايي با يك تكه بند فاصله بين مثلا هاوايي و سياتل را اندازه بگيريد و اندازه اين بند را با بندي كه به دور كره مي پيچد، مقايسه كنيد. به اين طريق محيط زمين و در نتيجه شعاع آن به دست مي آيد. اما چگونه مي توان سرعت طي طريق سيگنالها را از فيبرهاي نوري محاسبه؟ كرد كاري ندارد كافي است از استفاده Traceroute كرد، يعني قابليتي كه روي تقريبا تمام كامپيوترهاي متصل به اينترنت وجود دارد. كار اين قابليت شناسايي مشكلات شبكه كامپيوتري تريس است روت يك بسته داده به گره ها (nodes) -، كامپيوتر يا سوييچ شبكه در مسير كامپيوتر شما تا دستگاه مقصد -مي فرستد و منتظر مي شود تا برگردد. ماوس 304 گرمي با روكش طلا به ارزش 4651 دلار كه اخيرا در نمايشگاهي در بانكوك به نمايش گذاشته شد. صفحه ظاهر مي شود، فهرستي متشكل از هر گره يا، زماني برون داد اين برنامه كه روي است كه طول مي كشدتا يك بسته داده از كامپيوتر شما به گره برود و برگردد. فرض كنيد كامپيوتر مقصددر دانشگاه هاوايي است. در برنامه ويندوز، بخش ام اس داس را فعال كنيد و بنويسيد: edu. hawaii.www tracert; كه معلوم است در سياتل و هاوايي قرار دارد (همه در فهرست گره ها، گره هايي وجود گره ها داراي اسامي قابل شناسايي نيستند ). يك مشكل اين است كه ترين روت سه بسته داده به هر گره مي فرستند و در نتيجه زمان طي مسافت بسته به ميزان تراكم اينترنت متغير است، اما ميانگين هر سه برآورد مناسبي اگر است زمان رفت و برگشت به هاوايي و سياتل را نصف كنيد، متوجه خواهيد شد كه 24 ميلي ثانيه طول مي كشدتا يك بسته داده از سياتل به هاوايي برود. اين فاصله به معني مسافتي حدود 4800 كيلومتر است. براين اساس شعاع زمين حدود 7200 كيلومتر در مي آيد. اين روش تعيين اندازه زمين را مايكل كرشي مانو استاد فيزيك دانشگاه يانگزتاون در اوهايو و دو نفر از دانشجويانش ابداع كرشي مانو كرده اند در اين زمينه گفت: روش ياد شده اين امكان را به دانشجويان مي دهد كه خود اندازه زمين را حدس بزنند و به كتاب درس متكي نباشند. رمز اصلي كار يافتن راهي در زير درياست كه به دور دايره اي بزرگ مي چرخد، يعني كوتاهترين مسير روي سطح كره. با وجودي كه اصول اقتصادي ايجاب مي كند چنين مسيري در پيش گرفته شود، ملاحظات جغرافيايي اغلب مانع مي شود. مثلاكابل زيردريايي بين نيويورك و ايسلند در نزديك نيوفوندلندانحراف مسير پيدا مي كند و طولاني تر از آني مي شود كه گمان مي رود. اراتوستن سركتابدار موزه اسكندريه نخستين كسي بود كه اندازه زمين را محاسبه كرد. وي متوجه شد كه در ظهرروز آفتاب تابستاني، ستونهاي عمودي در سيرن (اسوان امروز ) هيچ سايه اي نمي اندازد. اما همان وقت در اسكندريه در شمال سيرن ستون عمودي عقربه ساعت خورشيدي سايه مي انداخت. با اندازه گيري طول سايه و ارتفاع ستون، وي تعيين كرد كه فاصله اسكندريه با /7 2 سمت الراس درجه است. از آنجايي كه اين رقم حدود يك پنجاهم 360 است محيط زمين بايد برابر 50 فاصله بين اسكندريه و سيرن باشد. سپس محيط /39كيلومتر 400 زمين به دست آمد. به اين ترتيب قطر /12كيلومتر 500 زمين به دست آمد كه فقط 150 كيلومتركمتر از ميزان فعلي است. روش اراتوستن مستلزم طي مسافت 800 كيلومتري بين اسكندريه و سيرن بود اما روش كرشي مانو براي نسل ساكن امروزي مطلوبتر است. زماني كه اراتوستن ابعاد زمين را محاسبه كرد، عمده علل خطا، ابهام در مسافت بين اسكندريه و سيرن و طول سايه ستون بود. از آنجايي كه خورشيد منبع نقطه مانند نورنيست، سايه ها هرگز لبه هاي مشخصي ندارد. در روش جديد، خطا از آنجا بروز مي كند كه كابلهاي خوابيده در كف اقيانوس در گل قرار دارد و بايد از روي بلندي صخره ها و پستي دره هاي زير دريا بگذارد. انجام اين روش علاوه بر آن كه بسيار مفرح است، راهي عالي به دانشجويان براي تحقيق علمي نشان مي دهد.