Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59945S2

Date of Document: 2003-02-04

گولاك دوم گزارشي از اردوگاه هاي كره شمالي در نقاط دوردست شمال كره شمالي، در عرصه هاي دور افتاده اي كه چندان از مرزهاي چين و روسيه دور نيست شهرك زاغه مانندي كه به بدترين اردوگاه هاي كار اجباري ساخته شده توسط مائو و استالين در اواسط قرن گذشته بي شباهت نيست دويست هزار مرد، زن و كودكي كه به انجام جنايات سياسي متهم شده اند را در خود جاي داده است. به دنبال يك ماه تحقيق بخش خبري NBC و از جمله انجام مصاحبه هايي با زندانيان و محافظان سابق اين شهرك و مقامات آمريكا و كره شمالي شرايط دهشت آوري كه ساكنان اين شهرك ها بايد تحمل كنند افشا شد. شرايطي كه حتي اتباع كره شمالي، كه به تحمل وضعيتي نزديك به قحطي فراگير عادت دارند را دچار بهت و حيرت كرد. سام براون بك سناتور جمهوريخواه كانزاس كه سال گذشته شاهد قرائت گزارشي در مورد اين اردوگاه بوده است مي گويد: اگر نتوان شرايط ساكنان اين شهر را بدترين وضعيت به لحاظ نقض حقوق بشر دانست لااقل مي توان از آن به عنوان يكي از بدترين موارد ياد كرد و مي افزايد: در مقام مقايسه جاهاي انگشت شماري را مي توان يافت كه به لحاظ سطح محروميت، سبعيت و بي رحمي اي كه رژيم كره شمالي در حق مردم خودش روا مي دارد با اين مكان قابل قياس باشد. عكس هاي ماهواره اي تهيه شده توسط شركت Globe Digital مويد وجود اين اردوگاه است و گفت وگو با كساني كه در اين اردوگاه بوده اند و مصاحبه با مقامات آمريكايي كه وضعيت كره شمالي را مورد مطالعه قرار داده اند مويد وجود اين اردوگاه و صحت اظهارات براون بك در مورد اين اردگاه است. آنچه در بين يافته هاي بخش خبر NBC بود: * در يك اردوگاه - اردوگاه شماره 22 - در هاينگ يونگ حدود 50 هزار زنداني در وضعيت اسفبار و در شرايطي كه مقامات آمريكايي و زندانيان سابق مي گويند كه هر ساله به مرگ 20 تا 25 درصد زندانيان منجر مي شود كنار هم مي لولند. * توليداتي كه توسط كار اجباري زندانيان فراهم آمده ممكن است پس از آنكه در ابتدا توسط شركت هاي چيني واسطه شست وشو شوند، در نهايت از پيشخوان مغازه هاي آمريكا سردرآورد. * تمامي خانواده فرد متهم حتي نوادگان متهم ممكن است به دليل ابراز يك جمله ساده اعتراض آميز به سياست هاي دولت كره شمالي از چنين مكان هايي سردرآورند. زنان * باردار به زور وادار به سقط جنين مي شوند تا نسل بعدي مخالفان سياسي قطع شود. از * زندانياني كه در اين اردوگاه ها نگاهداري مي شوند به عنوان موش آزمايشگاهي براي آزمون عوامل شيميايي و بيولوژيك استفاده مي شوند و زندانيان سابق اين اردوگاه ها و مقامات آمريكايي در اين موارد متفق القول هستند. تلاش خبرنگاران NBC براي گفت وگو با مقامات كره شمالي در رابطه با اين اردوگاه ها به جايي نرسيد و پيام هاي مكرر خطاب به دفتر نمايندگي دائمي كره شمالي در سازمان ملل متحد بي پاسخ ائونك ماند سوهان از مسئولان مطبوعاتي نمايندگي كره شمالي در سازمان ملل متحد مي گويد: اين موقعيتي اسف بار است و قلب ما براي كساني كه در اين اردوگاه ها در رنجند مي تپد. من اميدوارم كره شمالي درهاي خود را به روي جهان بگشايد و بر ميزان مشاركت خود در جامعه بين المللي بيفزايد تا از اين رهگذر مردم كره شمالي از وضعيت وخيم كنوني خود رهايي يابند. بررسي هاي NBC آشكار كرد آژانس امنيت ملي كره شمالي صدها زنداني سياسي و حدود 30 اردوگاه كار يا آموزش اجباري در اختيار دارد كه اكثرشان در نواحي دور افتاده قرار دارند. بدترين اين اردوگاه ها در نواحي دور افتاده شمال شرق و در مجاورت مرزهاي چين و روسيه قرار گرفته اند و برخي از آنها شهرك هاي بزرگي هستند كه جمعيت قابل توجهي را در خود جاي داده اند. تصاوير ماهواره اي تهيه شده از چند اردوگاه و از جمله اردوگاه رعبانگيز هاينگ يونگ نشان مي هد اينها براي اولين بار از حيطه هاي رسمي فراتر رفته اند. آنچه كاملا مشهود است هكتارها سوله اي است كه در فضا و حال و هوايي شبيه پادگان هاي نظامي بنا شده است. هر يك از اين سوله ها را حصاري از سيم خاردار به ارتفاع حدود سه متر كه در راستايش ميدان هاي مين و تله هاي انساني كار گذاشته شده احاطه كرده است. در بخشي از اين اردوگاه ها حتي واحدهاي ضدهوايي با هدف جلوگيري از انجام عمليات هلي برد براي آزادي زندانيان اين اردوگاه ها پيش بيني شده است. آهين ميونگ چول از نگاهبانان يكي از اردوگاه ها كه حدفاصل 1987 تا 1994 وظيفه نگاهباني را در يكي از اردوگاه ها كه گاهي با نام هوئرريونگ شناخته مي شود بر عهده داشته است، عكس هاي ماهواره اي تهيه شده از كمپ شماره 22 را بازبيني كرد. اين عكس ها در ماه آوريل سال گذشته ميلادي و هشت سال پس از آنكه او اردوگاه مذكور را ترك گفته بود، گرفته شده است. او هنوز قادر بود بخش هاي مسكوني، نواحي كاري و ساختمان هاي اداري را از يكديگر تفكيك كرده و تمييز دهد. آهين همزمان با نگريستن به عكس به تشريح آنچه در هر محدوده اتفاق مي افتاد، او مي پردازد با اشاره به بخشي از عكس مي گويد: اين مركز بازداشت بود و اگر كسي به هر دليل به اينجا فرستاده مي شد در كمتر از سه ماه مي مرد يا براي هميشه دچار معلوليت جسمي مي شد. در اين ساختمان بود كه در مورد اعدام ها تصميم گيري اينكه مي شد چه كسي اعدام شود و آيا اعدام او به اطلاع عموم برسد يا نه هم در همين ساختمان تعيين مي شد. او با اشاره به بخش ديگري از اردوگاه برروي عكس مي گويد: اين حوضچه نگاهداري گندآب و پساب اردوگاه است جايي كه دو كودك پس از آنكه توسط نگاهبانان به درون حوضچه انداخته شدند، جان باختند. يك عكس ماهواره اي ديگر معدن ذغال سنگي را در اردوگاه چانگ يونگ نشان مي دهد جايي كه زندانيان را وادار مي كردند تا هنگامي كه از خستگي بيهوش مي شدند و از حال مي رفتند، كار در كنند كره شمالي اين اردوگاه ها را با نام عمومي گولاك مي شناسند. يكي از مقامات ارشد كره شمالي با يادآوري اينكه از زمان روي كار آمدن كيم ايل جونگ تاكنون حدود دوميليون نفر از مردم كره شمالي جان باخته اند مي گويد: همه كره شمالي گولاك است. وي مي افزايد: تنها تفاوت اين است كه مردمي كه در اردوگاه ها به سر مي برند با رفتاري خشن تر و شرايطي بدتر روبه رو مي شوند. هيچ كس به درستي نمي داند كه چند نفر در اين اردوگاه ها نگاهداري مي شوند اما براساس خوش بينانه ترين تخمين ها حدود 200 هزار نفر در اين اردوگاه ها به سر مي برند. آنچه كره شمالي را به كشوري منحصربه فرد تبديل مي كند گستره زنداني كردن خانواده زندانيان سياسي به دليل جرمي است كه يكي از اعضاي خانواده مرتكب شده است و اين ادعاي هميشگي حاميان حقوق بشر بوده است. براساس دستورالعملي كه از سوي كيم ايل سونگ پدر كيم، رئيس جمهور كنوني كره شمالي صادر شده امكان زنداني كردن سه نسل از خانواده زندانيان سياسي صرفا به دليل مثلا ايراد يك جمله در مخالفت با دولت پيونگ يانگ به آساني فراهم آمده است.