Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59941S3

Date of Document: 2003-02-04

رئيس صددرصد _ 7 همه ناگزير به ستايش هستند پروين امامي نوع ديگري از تكدي هم در داخل صحن حرم ها مشاهده مي شد كه نوجواناني با فروش كاسه اي كوچك آب يخ به زائرين در ازاي كاسه اي پنجاه تومان، كاسبي خود را رونق مي دادند. نكته جالب اينكه در گفت وگو با بعضي از اين كودكان و نوجوانان متوجه شدم كه تمام آنها دانش آموز هستند و در پايه هاي مختلف آموزشي به تحصيل اشتغال پس دارند از انجام آداب زيارت، براي آشنايي بيشتر با موقعيت زندگي روزمره مردم كوچه و بازار راهي بازاري شديم كه در اطراف حرم قرار از داشت نكات قابل ذكر اينكه در عموم شهرهاي مذهبي عراق، به دليل حضور مستمر و پرشمار زائرين ايراني، به موازات دينار، ريال ايراني هم رواج دارد و براي خريد و فروش نيازي به تبديل ريال به دينار نيست. اين رويه البته در برخي بخش ها و مراكز خريد پايتخت هم موضوعيت دارد، ولي در قسمت هاي مركزي نسبتا گران و محله هاي مرفه نشين، ريال ايراني توسط مغازه داران به رسميت شناخته نمي شود و در ميان ارزهاي خارجي صرفا دلار مورد دادوستد قرار مي گيرد. ايران از حدود سه سال پيش به اين سو طبق قرارداد منعقده با شركت الهدي عراق كه معتمد وزارت اطلاعات اين كشور است، روزانه هزار زائر خود را از طريق مرز خسروي رهسپار آن كشور مي نمايد و دولت عراق از اين رهگذر به طور متوسط هفته اي بيش از 45 ميليون تومان شامل هزينه سفر متقاضيان _ و نه تزريق پول ايراني ها به بازارهاي عراق _ خارج از كنترل سازمان ملل كسب مي كند. ايراني ها به طور معمول براي ورود به عراق از دو مرز خسروي و مرز سوريه اقدام مي كنند. مرز خسروي به لحاظ وجود مقررات مورد تاييد دو كشور، براي عبورومرور شهروندان از رسميت بيشتري برخوردار است و در واقع شركت الهدي به دليل تعهدي كه به طرف ايراني خود داده، موظف به تامين امنيت و اجراي بهينه امور تشريفاتي و حقوقي زائرين است، اما ظاهرا در مرز سوريه _ كه نظارت دولت ايران عملا وجود ندارد _ ايرانيان وارد شده به عراق در معرض كاستي هايي قرار مي گيرند كه بعضا به عواقب ناگواري براي آنان منجر مي شود. بازداشت يك شهروند بازرگان ايراني توسط مقامات عراقي _ بدون اطلاع دولت ايران _ و زنداني شدن يك ساله وي در عراق از جمله اين حوادث بود. *** اواخر شب دوشنبه بيست و دوم مهر ماه و پس از برگشت از كاظمين، مسئول اداره استخبارات مستقر در هتل به ما اطلاع داد كه براي حضور در مراسم استفتا و تهيه گزارش از اين مراسم بايد ساعت پنج و نيم صبح بيدار شده و پس از صرف صبحانه به سمت حوزه هاي راي گيري حركت انتخاب كنيم حوزه هاي مورد بازديد در شهرهاي مختلف را به عهده هيات هاي خبري گذاشته بودند كه ما با انتخاب حوزه هاي كربلا و نجف تصميم گرفتيم ضمن حضور در مراسم استفتا امكان زيارت حرمين شريفين را هم بيابيم. در اتاقم وقتي تلويزيون را روشن كردم تا از چندوچون برنامه هاي تلويزيوني و نحوه تبليغات رسانه اي آن مطلع شوم، در كانال هاي مختلف برنامه هايي به شيوه پخش غيرزنده ديدم كه عموما در جهت تبليغات براي همه پرسي فردا و ترغيب مردم به شركت در آن بود. شعارها و سرودهاي ميان برنامه ها با محوريت اتحاد ميان عراق و فلسطين و وفاداري مردم به صدام حسين، به نوعي مي كوشيد روح يگانگي امت عرب را به نمايش چند بگذارد كانال تلويزيوني هم كه به نظر مي آمد جزء شبكه هاي ماهواره اي هستند به پخش فيلم هاي سينمايي بعضا غربي با زيرنويس هاي عربي اختصاص داشت. پيش از آن شنيده بودم كه برنامه هاي تلويزيون عراق عمدتا با سنگيني به كفه برنامه هاي آرشيوي به مردم ارائه مي شود، زيرا در فاصله سال هاي 1991 (سال آغاز نخستين دور حملات هوايي آمريكا به عراق پس از جنگ خليج فارس ژانويه 17 تا 28 فوريه ) 91 و ادامه محدوديت ها تا سال 98 بيش از 60 درصد از سيستم هاي پخش زنده تلويزيون آسيب ديد و با اينكه پس از سال 98 اندك گشايشي در برخي زواياي تكنولوژي ارتباطي اين كشور پديد آمد، اما فناوري تصويري عراق همچنان با برخي محدوديت ها دست وپنجه نرم مي كند و البته علي رغم تمام تنگناها، دولت محافظت از اين بخش مهم را چنان ضروري مي داند كه براي مصون ماندن از تبعات هر نوع بي احتياطي، همواره از نخستين ساعات آغاز شب تا سپيده روز بعد، خيابان حيفا در يكي از نقاط نسبتا مرفه نشين بغداد را كه ايستگاه مركزي راديو تلويزيون در آن واقع است، به روي عبور و مرور اتومبيل ها مسدود مي نمايد. شبكه هاي رسمي تلويزيون عراق شامل دو كانال است كه گفته مي شود كانال مخصوص جوانان (كانال شباب ) در اختيار عدي پسر بزرگ صدام است. در ميان اعضاي خانواده صدام حسين، عدي از اشتهار منفي ويژه اي برخوردار است كه در بخش هايي از اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد. به موازات كانال هاي تلويزيوني رسمي و دولتي عراق كه استان هاي پانزده گانه تحت اقتدار حكومت مركزي را پوشش مي دهد، در سه استان كردنشين و خودمختار عراق در شمال اين كشور _ كه در پي شورش هاي آزاديخواهانه كردها در سال 1991 به استقلال از دولت بغداد دست يافتند _ كردها شبكه تلويزيوني مخصوص خود را دارند، از جمله كانال ماهواره اي كردستان كه توسط حزب دموكرات كردستان و نيز كانال كردستان كه توسط حزب اتحاديه ميهني كردستان اداره مي شود. كانال هاي راديويي عراق هم از امكانات چندان گسترده اي نسبت به تلويزيون بهره نمي برند; چرا كه آنتن هاي پخش راديويي عراق در جريان جنگ خليج فارس و لشكركشي عراق به كويت _ كه با واكنش تهاجم نظامي آمريكا و انگليس عليه بغداد مواجه شد _ به طور مستمر هدف بمباران هاي هواپيماهاي نظامي آمريكا و انگليس بوده كه اين اقدامات باعث شده پخش امواج متوسط و كوتاه راديويي در اين كشور به شدت محدود شود و شنوندگان برنامه هاي راديويي در اين كشور بيشتر از طريق موج اف _ ام در جريان برنامه هاي راديويي قرارگيرند.