Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811115-59933S4

Date of Document: 2003-02-04

داشتن و نگه داشتن مايكل اتكينسون ترجمه: ياسمن صوفي سينما تحت تاثر رابطه اي مرموز و كرخ كننده با تاريخ خود، از زمان فيلم هاي كوتاه و عكس هاي روي پرده دهه بيست و سي و از هوبارت اثر كورنل تسليم نوعي ستايش از خود شده است. حتي تنها در دوران اخير است كه فيلم هايي درباره فيلمسازان به صورت يك ژانر ماندني مطرح شده اند و فيلم بگذار بگذرد تاورنيه كه اوديسه اي خشن و وحشي و اپيزود يك درباره فيلمسازي فرانسوي در دوران اشغال يكي نازي هاست از بهترين فيلم هايي است كه درباره زندگي فيلمسازي ساخته شده است. تاورنيه كه علاقه پرشورش كه به ميراث اين رسانه با افكار اسكورسيزي پهلو مي زند، به صورت يكي از صداهاي عمده انسان دوستانه در آمده و در بلوغ حرفه اي خود به تسلط كوبنده اي در استفاده از دوربين دسته يافته و نيز ناتوراليسم كه در دهه گذشته به كار گرفته در.L 677 _ كاتپين كونان _ همه چيز امروز آغاز مي شود و بگذار بگذرد چنان پرتاثيرند كه در زمانه سوءتغذيه با غذاهاي حاضري به مانند يك وعده غذاي كامل هستند. اين ويژگي هميشگي تاورنيه است كه شيفتگي فيلم به زحمتكشان صنعت فيلم دست در دست احترام به زخم هايي است كه از تاريخ برجا مانده است و چگونه اين ويژگي ها در فيلم هايي كه در زمان نازي هاي ساخته شده پنهان شده اند. اين نامه عاشقانه حماسي در اصل براساس مكالمات چند ساله تاورنيه با ژان اورنش فيلمنامه نويس (نويسنده سناريوي ديوارهاي مالاپاگا، مواظب آملي باش، و بازي هاي ممنوعه و متوفي در 1992 سن 88 سالگي ) شكل گرفته است و نيز مكالمات با ژان دووير كارگردان (كه دستيار موريس تورنور، آندره كايات و ريشارد پوتيه در زمان جنگ بود ) و نيز با استفاده از خاطرات اخير دووير و با صحنه عاشقانه اي شروع مي شود كه با حمله هوايي نيمه كاره مي ماند. صحنه بمباران كه اورنس (دنيس پوداليد ) را از بانوي اول فيلمش دور مي سازد. بهترين شكل پرداخت تاورنيه را در معرض ديد قرار مي دهد. تلاش هاي اورنش تنها با معشوق هاي متعددش آغاز شود، فيلمسازان فرانسوي تحت فشار زيادي بودند تا با شركت Film Cotinental كه تحت تسلط نازي ها بود كار كنند. در ميانه طوفاني از خرده داستان ها و هرج ومرج خارج از پرده، تصادفات حاصله از بخت و اقبال، بحث هاي اصولي، اورنش و مبارزه اش براي ننوشتن براي فيلم هاي توليد آلمان، در برابر اوديسه موازي ديگر دووير ساكت و باوجدان (ژاك گامبلن ) كه تصميم مي گيرد اشتغال در كنتيننتال را براي مخفي نگه داشتن وابستگي روزافزون خود به نهضت مقاومت برگزيند، رنگ مي بازد. حضور تاورنيه نامحسوس است و متن فيلم او برانگيزاننده و غيرخودنمايانه است، نگاهش به شخصيت هاي فيلم اصولي و از سر مهرباني است. هر صحنه را ميداني از پيچيدگي اخلاقي فراگرفته خط نامشخص كمك به اشغالگران و مقاومت در برابر آنها از يك مضمون و فرد به ديگري، متفاوت مي شود. شوتز به راحتي مصالحه مي كند، اما دووير به صورت قهرماني اصيل ظاهر مي شود و در انواع طرق مورد آزمون قرار مي گيرد (حتي در گمراهي سفيهانه جاسوس هاي انگليسي ) در هم بافش جزئيات تاريخي با جدال هاي اخلاقي فيلم بسيار پيچيده مي نمايد اما در شكلي آزاد و خروشان چون فيلم جنس مناسب Right) (Stuff.در واقع، اين فيلم بي ادعاي سه ساعته مي توانست به يك ميني سري هشت ساعته بسيار درخشان تبديل در شود عين حال شخصيت برجسته سال هاي سي هاري بور Bour Harry بسيار تاثيرگذار مورد ستايش قرار گرفته و مرد جواني كه توسط نازي ها اعدام شد. شوهرخواهر دووير، يك سياهي لشكر در فيلم براي شادي خانم ها ( ) 1943 در زير درخشش آفتاب سينمايي لحظه اي حضور مي يابد. فيلم تاورنيه مثل فيلم در ستايش عشق گدار بررسي اندوهناك و نفوذي در فيلم هاست به عنوان نوعي بازجويي تاريخي اين اما صنعت تاورنيه مثل گدار نيست كه اميد خود را از دست داده باشد و عشق او به زندگي هم به اندازه عشقش به سينماست.