Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59924S4

Date of Document: 2003-02-03

ساحل عاج هنوز نا آرام با بالاگرفتن مناقشه در ساحل عاج نه تنها اقتصاد اين كشور كه همسايگانش هم متاثر شده و بي ثباتي در ساحل عاج حجم سرمايه گذاري خارجي و ثبات اقتصادي را در تمامي داده است به همين جهت اين كشورها بيش از ساير طرف هاي ذي نفع خارجي منطقه به شدت كاهش براي اعاده صلح و ثبات به ساحل عاج تلاش مي كنند. شبكه خبري بي بي سي شنبه اين هفته اعلام كرد ملل غرب آفريقا قصد دارند براي پايان دادن به چهار ماه مناقشه خونبار در ساحل عاج اقدام نمايند و كساني را به اين كشور آشوبزده اعزام كنند. اين در حالي است كه ايالات متحده از پيشنهادات صلح مطرح شده از سوي فرانسه استقبال كرده و خواستار اجراي سريع اين طرح ها شده است اما به رغم اين تلاش ها گمان مي رود مخالفان اين طرح ها به اعتراضات خود در خيابان هاي پايتخت ادامه دهند. درگيري ها و تنش هاي داخلي ساحل عاج نوزده سپتامبر 2002 با سرپيچي يك واحد نظامي از دستورات صادره براي جابه جايي و عزيمت به نقطه اي ديگر آغاز شد اما خيلي زود به يك شورش تمام عيار تبديل شد و به عامل تشتت در كشوري تبديل شد كه اتباع مسلمانش، كه اكثرا در شمال ساحل عاج سكني گزيده اند از ديرباز نسبت به تبعيض هاي فاحش موجود در جامعه معترض بوده اند. خيلي زود مناقشه شدت گرفت و پاريس را به عنوان مستعمره دار سابق واداشت براي حفاظت از جان شانزده هزار تبعه اين كشور كه در ساحل عاج اقامت داشتند به ساحل عاج نيرو اعزام كند و در ادامه، طي عملياتي كه پانزده روز به طول انجاميد بخش اعظم اتباع فرانسوي از ساحل عاج خارج شدند. هر چند طي روزهاي بعد و با مداخله نيروهاي فرانسوي به طرفداري نيروهاي نظامي وفادار به حاكميت لورنت گاگبو، رئيس جمهور ساحل عاج، اوضاع تا حدودي آرام شد اما درگيري هاي پراكنده هيچ گاه قطع نشد تا آن جا كه شائبه احتمال اشاعه درگيري ها و شكل گيري بحران داخلي، بسان آنچه در اكثر كشورهاي غرب آفريقا مثل ليبريا و سيرالئون در جريان است را افزايش داد. در حال حاضر مخاصمات بين سه گروه شورشي جنبش ميهن پرستي ساحل عاج، جنبش عدالت و صلح و جنبش خلق ساحل عاج با نيروهاي وفادار به لورنت گاگبو در جريان است و مداخله مردم به حمايت از دو طرف بر وخامت اوضاع افزوده است. پس از چهار ماه كشمكش بين دو طرف اكنون خاك ساحل عاج بين دو طرف تقسيم شده و شورشيان موفق شده اند بخش هاي قابل توجهي از شمال ساحل عاج را به اشغال خود در آورند. اگر چه مناقشه با سرپيچي كودتا مانند يك واحد نظامي از دستورات آغاز شد اما ريشه مناقشه به حوادث مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ساحل عاج در ساليان اخير باز مي گردد. در آخرين انتخابات كه در سال 2000 برگزار شد العسان كاتارا از رهبران مسلمانان ساكن شمال با استناد به قوانين انتخاباتي جديد از شركت در انتخابات رياست جمهوري منع شد. براساس قوانين جديد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بايد در ساحل عاج متولد شده و والدينشان هم تبعه ساحل عاج بوده باشند. به رغم آنكه كاتارا پيش از اين يك دوره نخست وزير ساحل عاج بوده متهم شد متولد بوركينافاسو اين است اقدام از نظر بسياري از مسلمانان تلاش دولت براي به حاشيه راندن جامعه مسلمانان تلقي شد. منزل كاتارا كه به رهبري شورشيان متهم شده بود هدف تهاجم اراذل و اوباش قرار گرفت كه نيروهاي فرانسوي براي جلوگيري از تشديد مخاصمات او را تحت محافظت خود قرار دادند و سپس كاتارا عازم گابن شد و همين مسئله خود به عامل تشديد درگيري ها تبديل شد. ساحل عاج بزرگ ترين توليدكننده كاكائوي جهان، روزگاري در زمره ثروتمندترين كشورهاي غرب آفريقا بود و همين مسئله موجب مهاجرت گسترده خارجيان به ساحل عاج شد. خصوصا خانوارهاي فقير از بوركينافاسو و مالي به اين كشور مهاجرت كردند تا آنجا كه اكنون يك سوم ساكنان ساحل عاج همين مهاجران خارجي هستند. در دهه نود وضعيت اقتصادي در ساحل عاج رو به افول گذاشت تا آن جا كه موجب بالا گرفتن تنش ها بين اتباع خارجي تبار و بوميان شد و همين مخاصمات بود كه عاقبت دولت را واداشت با تصويب قانوني شركت مهاجران را به عنوان نامزد احراز رياست جمهوري ممنوع اعلام اين كند قانون كه در زمان رياست جمهوري هنري كوتان به تصويب رسيده هميشه عاملي براي دامن زدن به اختلافات بوميان و خارجي تبارها بوده است. يكي از نكات مهم در مورد مخاصمات اخير ساحل عاج تبعات اقتصادي اين بحران بوده است. اكثر كشورهاي فرانسوي زبان غرب آفريقا كه در قياس با ساير كشورهاي آفريقايي در وضعيت اقتصادي بهتري قرار دارند از ارز مشتركي استفاده مي كنند كه فرانك سي اف اي ناميده مي شود و با بالاگرفتن مناقشه در ساحل عاج نه تنها اقتصاد اين كشور كه همسايگانش هم متاثر شده و بي ثباتي در ساحل عاج حجم سرمايه گذاري خارجي و ثبات اقتصادي را در تمامي منطقه به شدت كاهش داده است به همين جهت اين كشورها بيش از ساير طرف هاي ذي نفع خارجي براي اعاده صلح و ثبات به ساحل عاج تلاش مي كنند. با بالاگرفتن مناقشه و درخواست گاگبو از فرانسه براي اعزام نيرو با هدف حمايت از او به عنوان رئيس جمهور منتخب ساحل عاج، نيروهاي فرانسوي به ساحل عاج اعزام شدند و با تلاش هاي فرانسه و سازمان ملل متحد بين دو طرف متخاصم آتش بس برقرار شد اما ديري نپاييد كه آتش جنگ سر بر آورد و مناقشه از سر گرفته شد. با شدت گرفتن ناآرامي ها گروه هاي شورشي موفق شدند گام به گام شهرهاي شمال و شمال غرب كشور را به اشغال در آورند كه در اولين مورد شهر Darane واقع در بيست كيلومتري مرزهاي ليبريا بود كه در 28 نوامبر سال گذشته ميلادي به تصرف شورشيان درآمد و در ادامه نيروهاي وابسته به جنبش عدالت و صلح شهر Man واقع در هفتاد كيلومتري آبيجان را كه مهم ترين شهر پس از پايتخت است به تصرف خود در آوردند. يكي از نكاتي كه در طول مخاصمه چهار ماهه ساحل عاج كماكان در هاله اي از ابهام بوده كشته شدن ژنرال رابرت گويي رئيس دولت نظامي سابق ساحل عاج در اولين روز آغاز مناقشه در ماه سپتامبر بود. حادثه اي اسرارآميز كه هيچ گاه چگونگي وقوع اش معلوم نشد. در ماه هاي گذشته تحولات بسياري ساحل عاج را در نورديده است كه يكي از مهم ترين اين تحولات به نخست وزيري رسيدن سيدو دياره را از مسلمانان اين كشور بود. او كه طي روزهاي اخير براي حضور در نشست رهبران غرب آفريقا در سنگال به اين كشور عزيمت كرده بود با افزايش دوباره ناآرامي در آبيجان هنوز نتوانسته به ساحل عاج باز گردد. قرار است نمايندگاني از نيجر، نيجريه، توگو، غنا، نگال و گينه بيسائو پس از پايان نشست سران كشورهاي غرب آفريقا در سنگال به آبيجان سفر كنند تا در ديدار با گاگبو راه هاي پايان دادن به بحران و اعاده صلح به ساحل عاج را مورد بررسي قرار دهند.