Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59921S4

Date of Document: 2003-02-03

آلمان نگران تغيير موضع فرانسه در دقيقه 90 در حاليكه اروپا بر سر موضوع عراق دچار تفرقه شده است و آلمان و فرانسه در يك طرف و ديگر كشورهاي اروپايي در طرف ديگر قرار گرفته اند، آلماني ها نگران آن هستند كه وقتي زمان عمل فرارسد، فرانسه براي جلوگيري از تخريب روابط خود با واشنگتن برلين را تنها بگذارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در پي انتشار بيانيه رهبران هشت كشور اروپايي در حمايت از آمريكا در مقابل عراق، اين پرسش در برلين مطرح شده است كه آيا وعده هاي همكاري فرانسه و آلمان در باره عراق چيزي بيش از سخنان ظاهري و ديپلماتيك است. درست است كه ژاك شيراك و گرهارد شرودر هيچكدام در ميان اين هشت رهبر اروپايي نبودند، اما شايد برلين به زودي دريابد كه پاريس آن متحد وفاداري كه مي پنداشت نبوده است. دولت فرانسه بر خلاف آلمان راي گيري درباره جنگ در شوراي امنيت را رد نكرده است. پاريس همچنين شركت در عمليات نظامي را نيز صراحتا رد نكرده تحليلگران است مي گويند وقتي زمان آن فرا رسد پاريس براساس منافع خود تصميم مي گيرد نه براساس خوشايند برلين. تحليلگران آلماني، بيانيه هشت كشور اروپايي را نوعي علامت توقف براي شرودر مي دانند. آنها مي گويند: شرودر همه درها را به روي خود بسته و راه بازگشتي براي خود باقي نگذاشته است. اين كاري است كه شيراك انجام نداده او است علاقه مند است كه اين بحث در شوراي امنيت انجام شود. فرانسه يكي از پنج عضو دائم شوراي امنيت با حق وتو است. در حاليكه آلمان از اعضاي غيردائم اين شوراست كه حق وتو هم ندارد.