Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59918S1

Date of Document: 2003-02-03

نتايج يك پژوهش نشان مي دهدهزينه آرد در توليد نان پنج درصد است گروه اقتصادي: در يك گزارش منتشرشده در نشريه برنامه از انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آمده است: در حالي كه قيمت آرد تحويلي به نانوايان هر كيلوگرم 402 ريال است اين رقم براي دولت حدود 1650 ريال هزينه دارد يعني دولت براي هر كيلو نان 161 تومان يارانه مي پردازد. در چنين وضعيتي است كه قاچاق آرد مقرون به صرفه شده و به يك عادت تبديل مي شود. در اين گزارش كه توسط خبرنگار نشريه برنامه تهيه شده آمده است: ارزش يارانه نان پارسال هزار 10ميليارد ريال بود كه طبق بودجه سال 1382 درصد 28با افزايش مواجه خواهد شد. پاشايي فام مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه با گزارشگر اين نشريه گفت وگو كرده در همين باره گفته است: تا زماني كه قيمت آرد در ايران به اضافه هزينه هاي قاچاق كمتر از قيمت آردي است كه از روشهاي ديگر به دست مي آيد، قاچاق رونق خواهد داشت. /1 5 مصرف ميليارد دلار يارانه چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن اين گذشت رقم مي توانست به عاملي در جهت افزايش توليد و يا سرمايه گذاري تبديل شود و مصرف آينده را تضمين كند. در اين گزارش آمده است: پرداخت يارانه هاي گزاف به آرد موجب شده است برخي نانوايان تمايلي به بهبود وضعيت پخت نان نداشته و ضايعات نان را به متقاضياني كه آن را خوراك دام مي كنند عرضه كنند. در حال حاضر هزينه آرد در قيمت درصد 5نان است كه در صورت تداوم اين روند به صفر خواهد رسيد.