Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811114-59912S4

Date of Document: 2003-02-03

سينماي مطبوعاتي شادمهر راستين بيشترين فروش يك فيلم در اكران اول آن چقدر؟ است بنا به نظر يكي از شركت هاي بيمه، يك فيلم ايراني زماني حداقل سرمايه خود را باز گرداننده است كه در اكران اول آن حداقل سيصد ميليون تومان فروش داشته باشد. اگر اين عدد را بر قيمت يك بليط سينما تقسيم كنيم، حاصل تقسيم تقريبا كمتر از تيراژ يكي از روزنامه هاي صبح ايران است. بنابراين شايد موضوع سينما را بهتر باشد از ديد مخاطبشناسي بررسي كنيم تا دريابيم چرا سينماي ايران با اين تعداد بيننده اندك اين همه مسائل اصلي و حاشيه اي؟ دارد فيلمي در جشنواره اي خارجي به نمايش درمي آيد و اگر بدبين نباشيم جايزه اي هم مي برد. اما ببينيد در مطبوعات و رسانه هاي نوشتاري چگونه اين خبر دوسطري انعكاس پيدا مي كند. ابتدا از طرف تهيه كننده فيلم ( دولتي، نيمه دولتي و يا خصوصي ) خبر ساخت آن درج مي شود. سپس مراحل توليد و دست آخر ارسال آن به فلان جشنواره به چاپ مي رسد، خبر در اين مرحله داراي تيتر هم مي شود و در صفحه اول يا آخر روزنامه ها و تلكس خبرگزاري ها ( دولتي، نيمه دولتي و يا خصوصي ) درج مي شود. ديگر خبر يك حادثه ملي _ فرهنگي شده و بايد از اين فيلم حمايت معنوي كرد. بايد يك را صد و صد را هزار جلوه داد. بايد نام فيلم و كارگردان را با حروف سياه تيتر در كنار عكس رنگي فيلم چاپ كرد و به ياد داشته باشيد همه اينها تازه هنگام درج خبر ارسال يا حضور فيلم در جشنواره خارجي است و حال تصور كنيد انشاالله فيلم انتخاب بشود، وارد بخش مسابقه هم بشود و جايزه هم بگيرد. آن وقت خبر اين جايزه و سخنان كارگردان در جلسه مطبوعاتي به زيور طبع بيشتري مزين مي شود. پس اگر فيلم به افتخارات نائل شود حداقل چهار خبر از آن به اطلاع خوانندگان مطبوعاتي تنها يك نشريه صبح رسيده است. حال تصور كنيد، تعداد كثير (خدا كند بيشتر هم بشود ) روزنامه ها، هفته نامه، ماهنامه ها و كليه نشريات تخصصي سينمايي و غيرتخصصي و اضافه كنيد شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و اينترنتي را به اين خيل رسانه هاي گروهي. آن وقت بيراه نيست كه طبق گزارش يكي از دفاتر پژوهش سينمايي (مجاز و قانوني! ) بيش از چهار ميليون نفر ايراني از اخبار توليد، ارسال، انتخاب و دريافت جايزه يك فيلم كوتاه تجربي از يكي از جشنواره هاي محلي اسپانيا مطلع شدند اما هنگام نمايش همين فيلم در سينما فلسطين كمتر از صد نفر به تماشاي آن نشستند. منظور از رديف كردن اين اطلاعات انتقاد به فيلم ها مطرح در جشنواره هاي خارجي نيست. همين طور نمي خواهيم زحمات همكاران در رسانه هاي جمعي را ناديده بگيريم. بلكه نكته پنهان در اين روند، گم شدن هدف است. هدف از درج اخبار يك فعاليت سينمايي به نوعي ارتباط رسانه اي با مقوله هنر است. هنر جاودان است و رشددهنده و از طرفي رسانه ميرا اما گسترده. تركيب رشد و گسترش است كه به سينما پويايي و قوام مي دهد. اما مسئولي دولتي وقتي بخواهد گزارش فعاليت كمي! خود ر ارائه دهد از بريده نشريات استفاده مي كند. وقتي تهيه كننده اي براي دريافت وام و نظر تائيد مسئول از بريده نشريات سود وقتي مي گيرد كارگردانان با بريده نشريات خود را به تهيه كنندگان و مسئولان معرفي مي كنند. وقتي دانشجويان و علاقه مندان الگويشان از بريده نشريات به دست مي آيد و در آخر وقتي تماشاگران از روي بريده نشريات فيلم و سينماگر مورد علاقه خود را انتخاب مي كنند، درمي يابيم هدف را فراموش كرده ايم و دل به ابزار رسانه خوش كرده ايم كه همه مشكلات هنري ما را برطرف سازد. حال وضع دوستان رسانه اي و مطبوعاتي ما چه؟ مي شود آيا آنها از سينما به عنوان ابزاري براي آگاهي و رشد جامعه استفاده مي كنند و يا خود مورد استفاده سينماگران براي دستيابي اهداف ديگري شده اند. آنچه تعادل ميان خبر و هنر را برهم زده است نبود آگاهي در ميان استفاده كنندگان از ابزار رسانه است براي رسيدن به تعالي هنر (در هر مقوله اي به خصوص سينما ). اگر تحليل و پردازش اين اطلاعات و به خصوص ديدگاه براي انتخاب خبر و حجم كميتي آن اعمال شود، كيفيت خبر تاثيرگذاري خود را در ميان مخاطبان حفظ مي كند. به ياد داشته باشيد براي آنكه خبري ديده نشود كافي است كه حجم و تعداد درج آن را افزايش دهيد در آن صورت تلاش ده _ دوازده ساله همكاران مطبوعاتي براي درج اخبار سينمايي در رسانه هاي گروهي به سادگي بر باد خواهد رفت. دوستان قديمي مي دانند كه وقتي خانه دوست كجاست و آن سوي آتش جايزه گرفت، روزنامه هاي كثيرالانتشار تيتر زدند: يك فيلم ايراني از يك جشنواره جايزه اي ربود. همين دوستان قديمي هستند كه به ما يادآوري مي كنند خبرنگار حوزه سينمايي اول خبرنگار است و مخاطب اصلي او مردم هستند; نه مسئولين، تهيه كنندگان، كارگردانان و بازيگران. مردمي كه از خبر اول از هر چيزي آگاهي رساني مي خواهند و در كنارش تحليل و انتخاب و نقد و بررسي. اگر سينمادوست خبرنگار هستيد، دوستان همكار را با مشكلاتشان لطفا تنها نگذاريد.