Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59904S3

Date of Document: 2003-02-02

براساس مصوبات ديروز مجلس بهاي هاي فرآورده اصلي نفت به طور درصد 10متوسط مي يابد افزايش گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در دو نوبت صبح و بعدازظهر تبصره ها و بندهاي درآمدي بودجه 1382 رابررسي و تصويب كردند. براساس يكي از بندهاي تبصره 12 به هيات وزيران اجازه داده شد در سال 1382 قيمت چهار فرآورده اصلي نفت و گاز طبيعي را به طور درصد 10متوسط افزايش دهند قيمت برق خانگي نيز تا 200 كيلووات مصرف در ماه برق كشاورزي صنعت و معدن و برق مصرفي در مراكز آموزشي را درصد 10و مازادبر 200 كيلووات در ماه مصرف برق در مراكز تجاري و ساير مصارف را درصد 25تا افزايش دهد.