Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59903S2

Date of Document: 2003-02-02

رنگ رويا جان وايت فيلد ترجمه: زينب همتي در صورتي كه تعطيلات آخر هفته خود را به تماشاي فيلم هاي قديمي اختصاص دهيد مطمئن باشيد كه روياهاي شبانه شما نيز عمدتاسياه و سفيد خواهند بود. يك فيلسوف آمريكايي معتقد است هنگامي كه محيط اطراف ما به وسيله تصاوير سياه و سفيد احاطه مي شود اين احساس به ما دست مي دهد كه روياهاي ما نيز تك رنگ هستند. در بررسي هايي كه در رابطه با روياهاي سال 1950 _ سال طلايي فيلم هاي سياه و سفيد _ صورت گرفت اغلب مردم اظهار داشتند كه در آن سال ها روياهاي آنها يا اصلا رنگي نبوده يا به ندرت رنگي بوده است. اريك شوايتزبل (E.Switagebel) از دانشگاه كاليفرنيا معتقد است قبل از سال 1950 و بعد از آن روياهاي عده كمي از مردم ممكن است رنگي بوده باشند. شوايتزبل مي گويد: يافته هاي به دست آمده نشان مي دهد كه ما در مورد حواس خودمان اطلاعات بسيار ناچيزي داريم. او در ادامه چنين مي گويد: اين قسمتي از يك تصوير كلي است _ مجموعه تجاربي كه ما در اين زمينه داشته ايم بسيار ضعيف است. شوايتزبل معتقد است روياهاي آمريكاييان در دوره آيزنهاور (Eisenhower _ سي و چهارمين رئيس جمهور آمريكا ) هيچ اختلافي با روياهاي دوره هاي ديگر ندارد. بيشتر افراد معتقدند كه آنها داراي روياهاي سياه و سفيد هستند چرا كه آنها متاثر از روياهاي تصنعي و غيرواقعي محيط اطراف خود هستند _ قبل از قرن بيستم، روياها غالبا در قالب تابلوهاي نقاشي يا فرشينه ها بيان مي شدند. دانيل گليسر ( GlaserD) كه يك متخصص اعصاب در كالج دانشگاهي لندن است مي گويد: ما در مورد چگونگي تشكيل رويا در مغز چيز زيادي نمي دانيم. اسكن مغزي افرادي كه در خواب هستند مي تواند نواحي اي از مغز را كه طي ديدن روياهاي رنگي فعال هستند مشخص كند. احتمال ديگري كه وجود دارد اين است كه ممكن است رنگ هاي رويا نامشخص و نامعلوم باشند. در توضيح اين مطلب مي توان گفت كه بسياري از افراد به هنگام خواب قادرند همانند يك رمان نويس، اشيا را ببينند بدون آنكه متوجه رنگ آنها شوند يا از رنگ آنها حرفي به ميان آورند. اشياء ديده شده در خواب يا ممكن است رنگي باشند يا نباشند و اين ما هستيم كه به هنگام بيدار شدن از خواب آنها را بازسازي مي كنيم. مارك بلگرو ( M.Blagrove) از دانشگاه ولز در سوانسي انگلستان مي گويد: هنگامي كه افراد مي گويند داراي روياي سفيد و سياهي بوده اند اين احتمالا بدين معناست كه آنها نتوانسته اند هيچ يك از رنگ ها را تشخيص دهند. روياي سياه و سفيد در واقع مفهومي است كه از تكنولوژي برگرفته شده بلگرو است معتقد است اين عقيده كه هر آنچه كه ما در روياهاي خود با آن مواجه مي شويم به صورت سياه و سفيد هستند هيچ معنايي نمي تواند داشته باشد. به هنگام بيدار شدن درك و احساس ما از رنگ ها بسيار انعطاف پذير و حتي قابل تغيير است. تنها ناحيه مركزي شبكيه چشم مي تواند رنگ ها را ببيند. در حالي كه ما تمام دنيا را همانند يك كره رنگي چشمان مي بينيم ما مرتبا از يك نقطه به نقطه ديگر در حال حركت است و مغز ما نيز براي پر كردن شكاف هاي موجود در هر نگاه مجبور است كه آنها را با خاطرات و يا با كمك حدس و گمان (برآورد تخميني ) پر كند. گليسر مي گويد: احساسي كه به هنگام ديدن اشياي رنگي به ما دست مي دهد درست همانند احساس و دركي است كه از روياهاي رنگي عايدمان مي شود. شوايتزبل معتقد است كه در سال 1950 با توجه به اينكه تلويزيون ما سياه و سفيد بوده اند نه رنگي بنابراين رسانه ها مي توانسته اند روياهاي افراد را تحت تاثير خود قرار دهند درست همانند حالا كه روياها متاثر از رسانه ها و محيط رنگي اطرافمان افراد است بسيار كمي قادرند روياها را لمس و حس كنند. بنابراين، اين نكته مي تواند دليل بسيار محكمي براي اين مسئله باشد كه چرا افراد براي مطمئن شدن از اينكه خواب يا بيدارند خودشان را نيشگون شوايتزبل مي گيرند مي گويد: روياها در قالب تفريح و سرگرمي، بسيار شناور _ حقيقت و واقعيت ذاتي قابل لمس و همچنين قابل تحريك همانند بينايي _ هستند. برخي از روياها ممكن است احساس ناراحت كننده اي را به ما منتقل كنند بنابراين بهتر آن است كه به روياهايي كه بزرگ و باشكوه هستند، فكر كنيم. DecN22 ature 2002