Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59891S3

Date of Document: 2003-02-02

حاشيه فرهنگ * پژوهش هاي جديد در قرون وسطي خبرنامه دانشگاه هاروارد از فعاليت هاي تاريخ پژوهي مايكل مك كورميك استاد اين دانشگاه گزارش داده است. كه اخيرا به خاطر پژوهش هايش جايزه اي به /1 5 مبلغ ميليون دلار دريافت كرده است و قصد دارد آن را صرف گرد آوردن پژوهشگراني كند كه فعاليت هاي مشابهي دارند. دامنه پژهش هاي مك كورميك و روش هايي كه از آن استفاده مي كند بسيار گسترده او است با نگاهي جديد به متون قرون وسطي و نيز بهره بردن از تكنيك هاي زيست شناختي اطلاعات جديدي درباره زندگي مردم در اين دوران يافته است: مردم قرون وسطي كم كم دارند از پيامدهاي انقلابي كه اخيرا در علوم زيستي براي فهم گذشته رخ داده است آگاه مي شوند. كورميك به يافته هاي متخصصاتي اشاره دارد كه اخيرا با بررسي بقاياي اجساد برخي گورستان هاي باستاني توانسته اند روابط خانوادگي بين مدفون شدگان را كشف كنند. آنها همچنين توانسته اند در چراگاه هاي مردمان آنگلوساكسون نشان هاي مربوط به حيوانات را بيابند و گونه هاي اهلي و غيراهلي را تشخيص دهند و نتايج پژوهش هاي آن ها به فهم چگونگي تحول كشاورزي و دامداري قرون وسطي كمك كرده است. پژوهش هاي زيست شناختي همچنين به شناخت بيماري هاي واگيردار آن دوران و ساير بيماري ها كمك كرده است. اين يافته ها كه حاصل تحولات در زيست شناسي مولكولي است، به شناخت تغييرات جمعيتي و تاثير آن بر اقتصاد قرون وسطي انجاميده است. براي مثال پژوهش هاي اخير پژوهشگران انگليسي شواهد مولكولي اي فراهم آورده است كه در قرن چهارم ميلادي مردم روم باستان را شديدا گرفتار كرده بود. همچنين پژوهش گران فرانسوي در دانشگاه مارسي با حفاري گورهاي قربانيان مرگ سياه در قرن چهاردهم ميلادي DNA باكتري طاعون خياركي را در بقاياي اجساد آنها يافته اند. سرجمع پژوهش هايي از اين دست توانسته است نشان دهد كه امواج طاعون چگونه بر افول اقتصاد روم باستان در عصر ژوستينين تاثير گذاشت; تاثيري كه نهايتا به سقوط امپراتوري انجاميد. * سلوك قديسان روش هاي علمي جديد به بازخواني منابع تاريخي كهن نيز كمك كرده اند. مك كورميك در اين ميان به زندگي نامه هاي به جا مانده از قديسان مسيحي علاقه مند شده است كه بعضي از آنها از سوي مقامات كليسا مردود و جعلي شناخته شده اند. اين زندگي نامه ها قرن ها مورد بي توجهي پژوهش گران بوده اند اما مك كورميك بر اين باور است كه اين متن ها مي توانند حاوي اطلاعات تاريخي ارزشمندي باشند. او مي گويد: براي مثال متني از يك نويسنده قرن نهم ( ميلادي ) وجود دارد كه درباره سفر دريايي يكي از شاگردان مرقس از ونيز به اسكندريه است. در حالي كه در قرن اول ميلادي، يعني قرني كه ماجرا در آن مي گذشته، ونيزي وجود نداشته است. داستاني از اين دست چيز زيادي درباره قرن اول ميلادي به ما نمي گويد اما مي تواند اطلاعات قابل توجهي درباره دريانوردي قرن نهم داشته باشد. * سياحان و تاجران مك كورميك در آخرين كتاب خود با نام ريشه هاي اقتصاد اروپايي: مبادلات و بازرگاني، سال هاي 300 تا 900 م كه انتشارات دانشگاه كمبريج در سال 2002 آن را منتشر كرد اطلاعاتي به دست مي دهد كه مي تواند ديدگاه پژوهشگران را به كلي درباره قرون تاريك وسطي تغيير دهد. مك كورميك اين باور را كه سال هاي 300 تا 900 ميلادي سال هاي ركود اقتصاد اروپاي غربي بوده است به پرسش مي گيرد; سال هايي كه به باور متداول با وجود ركود وضعيت باقيمانده امپراتوري در حال زوال روم به گونه اي بود كه هنوز هم ساير تمدن ها به پاي آن نمي رسيدند. مك كورميك مطالعات خود را با بررسي روابط ديپلماتيك بين قسطنطنيه پايتخت امپراتوري بيزانس و دربار شارلماني در سال 800 ميلادي آغاز كرده است. او كشف كرده است كه اخبار بسياري درباره سفرهاي ديپلماتيك از دربار شارلماني در شهر آخن (كه امروزه در آلمان است ) به قسطنطنيه، بغداد، اورشليم، تونس و شهرهاي ديگري در مديترانه وجود دارد. در كل مك كورميك وقوع 669 سفر از اين دست را در سال 800 م كشف كرده است كه نشان دهنده وجود مبادلات و اتصالات تجاري بين اروپاي غربي و خاورميانه بنابراين است منطقي به نظر مي رسد كه فرض شود كشتي هايي كه ديپلمات ها را مي بردند حاوي كالاهاي تجاري هم باشند اما مك كورميك شواهدي عليه اين فرض ارائه مي كند. در اين باره مك كورميك متن هاي نوشته شده به زبان هاي مختلف - لاتين، يوناني، عربي، عبري و اسلاوي كليساي قديم - را بررسي كرده و در آنها به الگوهاي ارتباطي مشتركي رسيده است. او همچنين به منابع ديگر هم نظر كرده است; منابعي نظير وقايع نگاري غرق شدن كشتي ها در مديترانه و توزيع سكه هاي عربي در اروپاي همه غربي اين ها از يك چيز حكايت دارند و آن هم اين كه مسافرت و قاعدتا تجارت بين شرق و غرب بسيار گسترده تر از آن چيزي بوده كه پيش از اين تصور مي رفت. مك كورميك همچنين شواهدي يافته است كه اروپا ثروتمندتر از آني بوده كه قبلا گمان مي رفته. اروپايي ها ابريشم، ادويه و كالاهاي تجملي از شرق وارد مي كردند. تعادل تجاري مطلوب غرب اين پرسش را پيش مي آورد كه آنها براي وارد كردن اين اقلام چه چيز صادر؟ مي كردند پژوهش هاي مك كورميك مي گويد كه عمده ترين صادرات غرب برده، بوده است; اروپايي هايي كه در جنگ اسير يا ربوده شده بودند. اين ونيزي ها بودند كه تاجران عمده بودند و شرق و غرب را به هم وصل مي كردند و واسطه اين تجارت انسان بودند. تقاضاي برده و كارگر نتيجه كمبود نيروي كار بود كه بر اثر كشتار طاعون در مديترانه پيش آمده بود. كتاب مك كورميك كه حاصل 10 سال كار است از سوي منتقدان به عنوان تحقيقي شناخته شده كه وضعيت پژوهشي در اين حوزه را تغيير خواهد داد.