Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811113-59884S1

Date of Document: 2003-02-02

بريس و پسابندرالگوهاي موفق نواحي صنعتي روستايي يكي از بهترين روش هاي توسعه اشتغال و افزايش درآمدهاي غيركشاورزي در مناطق روستايي، ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي و صنايع روستايي است. مديركل اداره طرح هاي صنعتي و بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي هنگام بازديد خبرنگاران از نواحي صنعتي روستايي بريس و پسابندر در چابهار با بيان مطلب فوق گفت: توسعه صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي و صنايع روستايي طي دو دهه اخير به عنوان يك راهبرد مشخص در امر توسعه و برنامه ريزي روستايي مطرح و موردآزمايش قرار گرفته است كه مناطق صنعتي بريس و پسابندر در چابهار كه تاكنون از الگوهاي موفق اين طرح درزمينه صنايع شيلاتي به حساب مي آيند علاوه بر /7 8 جذب ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي توانسته اند بيش از 194 فرصت شغلي در منطقه ايجاد كنند. مهندس عباسعلي پاك نژاد در ادامه و در مورد تعريف ناحيه صنعتي روستايي افزود: ناحيه صنعتي روستايي قطعه زميني است عمران شده با امكانات آب، برق، راه دسترسي، خيابان هاي آماده و... كه در يك موقعيت مناسب (از نظر مركزيت داشتن به چند روستا ) قرار داشته باشد. اين مناطق مطابق سياست ها و مقررات وزارت جهاد كشاورزي و براساس مطالعات امكان سنجي و مكان يابي و با رعايت مسائل زيست محيطي پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با استفاده ازاعتبارات دولتي و مشاركت هاي مردمي ايجاد مي شود. پاك نژاد در مورد مهمترين اهداف احداث نواحي صنعتي روستايي گفت: كمك به توسعه اقتصادي، اجتماعي مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته كشور، بالا بردن ميزان درآمد و اشتغال در مناطق روستايي و جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و افزايش ارزش افزوده آنها و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و كاهش گردش كار اداري و اخذ استعلامات از ادارات مختلف و... از مهمترين اهداف احداث نواحي صنعتي روستايي است. وي در مورد ضرورت احداث اين نواحي افزود: اگر در توليد محصولات كشاورزي، بهترين امكانات به كار گرفته شود و محصول توليدي نيز از بهترين كيفيت برخوردار باشد، به دليل ذات اين محصولات، در كمترين زمان در معرض فساد قرار مي گيرند و تنها عاملي كه مي تواند آسيبپذيري محصولات كشاورزي را كاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زياد كند و بهره وري از منابع را افزايش دهد صنايع تبديلي و تكميلي است. هم اكنون ضايعات بخش كشاورزي حدود 30 درصد است كه ارزش اين حجم از ضايعات 3 تا 5 ميليارد دلار برآورد مي شود. اين درحالي است كه با اين ميزان ضايعات مي توان سالانه حدود 15 ميليون نفر را سير كرد. گسترش صنايع تبديلي و تكميلي يكي از موثرترين گزينه هاي كاهش اين حجم ضايعات است. پاك نژاد گفت: براي توسعه صنعت به ويژه صنايع تبديلي در مناطق روستايي بايد مشخص شود چه صنايعي را در چه مناطقي مي توان مستقر كرد. به عبارت ديگر صنايع بايد براساس امكانات، ظرفيت ها، مزيت ها و با توجه به محدوديت هاي هر منطقه ايجاد شوند، در اين صورت امكان موفقيت اين صنايع بيشتر است. ممكن است در همه روستاها امكانات لازم براي استقرار صنعت موجود نباشد. استقرار صنعت در روستا بستگي به وجود زمين مناسب، نيروي انساني كافي، امكان دسترسي به مواد اوليه و دسترسي به بازاردارد و لذا قبل از استقرار ناحيه صنعتي اين عوامل بايد شناسايي شوند. از سوي ديگر، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري در اين مناطق بايد وجود داشته باشد. وي افزود: ايجاد زيرساخت هاي مناسب از قبيل آماده سازي زمين، آب و برق، راه دسترسي و ساير امكانات زيربنايي مورد نياز واحدهاي صنعتي در نواحي صنعتي مي تواند تا حدود زيادي انگيزه متقاضيان سرمايه گذاري را افزايش دهد. همچنين انجام حمايت هاي مالي و اعتباري در قالب تبصره هاي قانون بودجه كل كشور و سهولت دسترسي متقاضيان به آنها و همكاري بيشتر بانك ها و مهمتر از همه وجود كارآفرينان و سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاري از ديگر الزامات براي موفقيت اين صنايع و نواحي است. همچنين مهندس احمد فريد، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در جريان بازديد خبرنگاران از نواحي صنعتي بريس و پسابندر چابهار با اشاره به اين نكته كه صنايع تبديلي و تكميلي مكمل بخش كشاورزي هستند، تصريح كرد: گسترش اين صنايع ارزش افزوده بخش را زياد مي كنند و ضايعات را به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي دهند. قسمتي از محصولات توليدي استان به دليل بعد مسافت از بين مي روند و براي جلوگيري از اين ضايعات بايد راهكاري انديشيده شود كه به نظر مي رسد بهترين راه حل توسعه صنايع تبديلي و تكميلي باشد. مهندس فريد افزود: انار، پسته، خرما، حنا، انبه، زيتون، موز و آبزيان از جمله محصولاتي است كه در اين استان كشت و توليد مي شوند و براي جلوگيري از ضايعات و افزايش ارزش افزوده آنها نياز به گسترش صنايع تبديلي و تكميلي است. وي گفت: از سال 73 تاكنون در استان سيستان و بلوچستان عمليات ايجاد چهار ناحيه صنعتي زهك سوزان بريس و پسابندر آغاز شده است. در اين 4 ناحيه دولت تاكنون بيش از 379 ميليون تومان سرمايه گذاري كرده است و به طور متوسط تا به امروز 80 درصد اين نواحي تكميل شده است. در همين زمينه مهندس راحتي، مديركل صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان گفت: دولت در منطقه بريس 32 ميليون تومان سرمايه گذاري كرده و همين سرمايه گذاري باعث /2 3 جذب ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي در اين منطقه شده است. راحتي افزود: در ناحيه صنعتي روستايي بريس تاكنون 11 مجوز احداث واحدهاي صنعتي صادر شده است كه از اين تعداد 5 واحد به بهره برداري رسيده است (يك واحد توليد كنسرو ماهي 2 واحد كارخانه يخ و 2 واحد فرآوري و انجماد ماهي ) و هم اكنون 95 نفر در اين واحدها مشغول به كار هستند. وي در مورد ناحيه صنعتي روستايي پسابندر گفت: در اين ناحيه نيز تاكنون 13 مجوز با پيش بيني ايجاد 599 فرصت شغلي صادر شده است. دولت در اين ناحيه 220 ميليون تومان سرمايه گذاري كرده كه اين سرمايه گذاري باعث /5ميليارد 5 جذب تومان سرمايه بخش خصوصي شده است. در ناحيه صنعتي پسابندر 2 واحد عمل آوري و بسته بندي ماهي و ميگو يك واحد كنسروسازي و يك واحد يخ سازي در حال فعاليت هستند و حاصل اين فعاليت ايجاد 99 فرصت شغلي است. مهندس آيين افزوز مدير شركت فرآوري درياي نيلگون چابهار در منطقه پسابندر درمورد مشكلات موجود گفت: دولت اگر خواهان گسترش و بقاي صنايع در اين مناطق است بايد حمايت هاي خود را قطع دولت نكند معمولا قبل و هنگام ساخت كارخانه ها كمك مي كند در حالي كه در اين زمان مشكلات كم است و بيشترين مشكلات در زمان بهره برداري بروز مي كند. آيين افزوز افزود: دولت بايد مشاور خوبي براي بخش خصوصي باشد. دولت براي گسترش اين نواحي ابتدا بايد ظرفيت ها را بسنجد و سپس سياست ها را هماهنگ كند تا كارها بازدهي داشته باشد، ضمن آن كه چارچوبها و ضوابط بايد كاملا مشخص باشد. اگر اين اتفاق بيفتد هم صنعت قوي مي شود، هم اشتغال ايجاد مي شود و هم اين كه ارزش افزوده بيشتري حاصل خواهد شد. وي گفت: وقتي نرخ سود تسهيلات 17 درصد است در نقطه صفر مرزي نمي توان كار كرد. ما اگر خواهان پيشرفت هستيم در بسياري از سياست ها بايد بازنگري كنيم. آيين افزوز در خاتمه افزود: ايجاد اين صنايع در كنار درياي عمان علاوه بر ايجاد ارزش افزوده و اشتغال باعث شده است كه ماهيان صيد شده در كمترين زمان به كارخانه هاي كنسروسازي و فرآوري برسند كه هم از ضايعات شديد جلوگيري مي كند و هم در تامين سلامت غذاي مصرفي نقش موثري دارد.