Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59883S9

Date of Document: 2003-02-01

آينده كاراته بانوان ايران رئيس كميته زنان فدراسيون بين المللي كاراته گفت: با قوانين فعلي فدراسيون بين المللي، كاراته كاهاي زن نمي توانند با حجاب در رقابتهاي رسمي شركت كنند. نورما فاستر افزود: در كنگره آينده فدراسيون بين المللي كاراته كه سال برگزار 2004 مي شود تمام مطالعات ما در رابطه با رفع اين مشكل و مبارزه كاراته كاهاي با حجاب مطرح مي شود و در صورت قبولي اين امر كاراته كاهاي زن محجبه مي توانند در رقابتهاي سال بانوان 2005 به مبارزه بپردازند. به گفته وي حجاب زنان كاراته كا در دو بخش كاتا و كوميته هيچگونه مشكلي ايجاد نمي كند اما لازم است در قوانين يك مقدار تغيير داده شود و قوانين خاص اين امر تدوين شود. وي كه داراي دان 6 بوده و مدت 34 سال در وادريو سبك هاي و شوتوكان كار مي كند، معتقد است بانوان ايراني در بخش كوميته قوي تر هستند. فاستر اظهار داشت: در مدت يك هفته اي كه در ايران حضور داشتم، فعاليت هاي بيش از 12 هزار كاراته كاي زن را از نزديك ديدم و برايم جاي تعجب داشت كه زنان ايراني تا اين اندازه در اين رشته موفق عمل مي كنند. وي افزود: اين صحبت هاي من به اين معني نيست كه كاراته كاهاي زن ايراني مي توانند در مسابقات جهاني صاحب مقام شوند اما آنچه مسلم است آنها از توانايي و قابليت بدني خيلي خوبي برخوردارند و با علاقه و پشتكاري كه دارند، آينده خوبي خواهند داشت. نماينده فدراسيون بين المللي كاراته، ضعف كاراته كاهاي زن كشورمان را عدم شركت در رقابتهاي جهاني و كمبود مربي مجرب دانست.