Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59882S2

Date of Document: 2003-02-01

كتابشناسي آثار پروفسور آنه ماري شيمل پروفسور آنه ماري شيمل نه تنها محققي برجسته و اسلام شناسي سرشناس، بلكه نويسنده اي پركار و مترجمي كوشا نيز است. او در شصت سال گذشته، در كنار تدريس و تحقيق در چندين دانشگاه و موسسه علمي و فرهنگي، تاليفات و ترجمه هاي بسياري نيز در زمينه فرهنگ و هنر و معارف شرق انتشار داده است. در تهيه و تنظيم فهرست حاضر كه شامل 104 عنوان كتاب به زبانهاي آلماني و انگليسي و تركي و فرانسه است، آقاي دكتر ناقد كوشيده حتي الامكان به تمام منابعي كه در دسترس بوده است مراجعه كند. با اين حال ايشان معتقدند كه اين فهرست همه آثار استاد نيست. هر چند به جرات مي توان گفت كه اين كتابشناسي كاملترين فهرستي است كه تاكنون از آثار پروفسور شيمل به زبان فارسي تهيه شده است. - 1 جايگاه خلفا و قضات در پايان زمامداري مماليك (رساله دكتري ) برلين. 1942 - 2 خليفه و قاضي در اواخر قرون وسطي در مصر لايپزيگ. 1943 - 3 بدائع الزهور في وقايع الدهور تاليف محمدبن احمدبن اياس الحنفي. فهارس (فهرست اعلام ) از آنه ماري شيمل استانبول. 1945 -شمع 4 و پروانه نوشته قره عثمان اوغلي يعقوب قدري ( نوربابا رمان درويشي ). ترجمه آنه ماري شيمل گمرزباخ (آلمان ). 1947 - 5 نواي ني (نخستين دفتر شعر آنه ماري شيمل ) عاملن (آلمان ). 1948 - 6 زبان تصاوير مولانا جلال الدين رومي. والدورف (آلمان ). 1949 - 7 پژوهشي در مفهوم عشق عرفاني در دوره هاي نخستين عرفان اسلامي. (رساله دكتري ) ماربورگ. 1951 - 8 اديان جهان. مختصر تاريخ اديان ويسبادن. 1951 - 9 گزيده اي از مقدمه ابن خلدون. ترجمه از زبان عربي توبينگن. 1951 - 10 شعر شرق به كوشش: ويلهلم آنه ماري گوندرت شيمل والتر شوبرينگ مونيخ. 1952 - 11 جاويدنامه اقبال لاهوري. ترجمه از زبان فارسي. مونيخ. 1957 - 12 جاويدنامه اقبال ترجمه لاهوري تركي. آنكارا. 1958 - 13 قرآن (به آلماني ) به ترجمه ماكس هنينگ مقدمه و توضيحات از آنه ماري شيمل اشتوتگارت. 1960 - 14 تاثيرات انديشه مولانا جلال الدين رومي در شرق و غرب. آنكارا. 1963 - 15 بال جبرئيل پژوهشي در انديشه هاي ديني اقبال لاهوري. ليدن. 1963 - 16 پيام محمداقبال مشرق لاهوري ترجمه از زبان فارسي ويسبادن. 1963 - 17 گزيده ديوان شمس. ترجمه از فارسي و با مقدمه اي از آنه ماري شيمل اشتوتگارت. 1964 - 18 پاكستان. قصر هزار دروازه. زوريخ. 1965 - 19 ترجمه هاي اشعار فارسي. فريدريش روكرت. به انتخاب و مقدمه آنه ماري شيمل ويسبادن . 1966 - 20 جهان شعر جهان آشتي است. شواين فورت (آلمان ). 1967 - 21 حلاج شهيد عشق الهي: زندگي و افسانه حلاج به انتخاب و ترجمه آنه ماري شيمل كلن . 1968 - 22 زبور عجم. محمد اقبال لاهوري. برگزيده و ترجمه آنه ماري شيمل زوريخ. 1968 - 23 خطاطي اسلامي ليدن. 1970 - 24 ادبيات اسلامي در هندوستان (فصلي از كتاب تاريخ ادبيات هند ).ويسبادن. 1973 - 25 شعر تركي از قرن سيزدهم (ميلادي ) تا زمان ترجمه ما از تركي استانبول. 1973 - 26 ادبيات هندي (فصلي از كتاب تاريخ ادبيات هند ).ويسبادن. 1974 - 27 شعر معاصر به عرب انتخاب و ترجمه و مقدمه آنه ماري شيمل توبينگن. 1975 - 28 ادبيات كلاسيك اردو از آغاز تا اقبال لاهوري (فصلي از كتاب تاريخ ادبيات هند ). ويسبادن. 1975 - 29 آموزش زبان عربي: روش گاسپي / اتو -زآوور. هاردر - شيمل هايدلبرگ. 1975 - 30 ابعاد عرفاني اسلام. انتشارات دانشگاه كاروليناي شمالي چاپل هيل. 1975 - 31 رنج و رحمت: پژوهشي از دو نويسنده اهل تصوف در هندوستان اسلامي سده هجده. ليدن . 1976 - 32 عبدالله انصاري و ديگر صوفيان افغانستان. كابل. 1976 - 33 از سنائي تا مولوي و اقبال. انتشارات دانشگاه كابل كابل. 1977 - 34 رومي. من چو بادم تو چو آتش; زندگي و آثار عارف بزرگ جلال الدين رومي. كلن. 1978 - 35 جهان پادشاهي تراست: مناجات در اسلام. فرايبورگ. 1978 - 36 آئينه ماه شرقي. لندن. 1978 - 37 شكوه شمس پژوهشي در آثار مولانا جلال الدين رومي. لندن. 1978 - 38 رقص شعله: تصوير آتش در شعر غالب (دهلوي ).دهلي. 1979 - 39 افسانه هايي از پاكستان. مترجم و ويراستار آنه ماري شيمل دوسلدورف. 1980 - 40 اسلام در شبه جزيره هند. ليدن. 1980 - 41 سهم آلمان در پژوهش هاي زبان شناسي پاكستان. هامبورگ. 1981 - 42 و محمدا رسول الله: حرمت پيامبر در ايمان اسلامي. دوسلدورف كلن. 1981 - 43 اسلام در هند و پاكستان. ليدن. 1982 - 44 باغ كتاب معرفت چهل پير طريقت. دوسلدورف. 1982 - 45 شعر عارفانه در اسلام. نيويورك. 1982 - 46 اسلام در شبه جزيره هند. دارمشتات. 1983 - 47 ديوان انوري: كتابچه اي براي جلال الدين اكبرشاه. نيويورك. 1983 - 48 رمز اعداد: نماد اعداد در فرهنگهاي گوناگون. با همكاري فرانتس كارل اندرس كلن . 1984 - 49 گل و ستاره: جهان تصاوير شعر فارسي. ويسبادن. 1984 - 50 خطاطي و فرهنگ اسلامي. نيويورك. 1984 - 51 يا اهل الاسلام اغيثوني من الله: سخنان حلاج. به انتخاب و ترجمه و مقدمه آنه ماري شيمل فرايبورگ. 1985 - 52 بدائع الزهور في وقايع الدهور (يادداشت هاي روزانه يك شهروند مصري ) تاليف محمدبن احمدبن اياس الحنفي. ترجمه از زبان عربي از آنه ماري شيمل اشتوتگارت. 1985 - 53 ابعاد عرفاني اسلام: تاريخ تصوف. كلن. 1985 - 54 كابوس عربي: داستانهاي هزار و دو شب. ترجمه آنه ماري شيمل كلن. 1985 - 55 عشق به خداي يكتا: نوشته هايي از سنت عرفاني در هند اسلامي به انتخاب و از زبان هاي فارسي عربي اردو و هندي ترجمه آنه ماري شيمل زوريخ. 1986 - 56 گل سرخي بردار و ترانه اش بخوان شعر ملل اسلامي. كلن. 1987 - 57 فريدريش روكرت ( 1866 1788 تا):شرح زندگي و مدخلي بر آثارش. فرايبورگ. 1987 - 58 ابن عطاءالله تاج الدين ابوالفضل احمدبن اسكندري. كتاب الحكم العطائيه. ترجمه و پيشگفتار از آنه ماري شيمل فرايبورگ. 1987 - 59 كتاب فيه مافيه. مولانا جلال الدين رومي. ترجمه آنه ماري شيمل مونيخ. 1988 - 60 گربه شرقي: داستان ها شعرها ترانه ها و امثا ل و حكم درباره گربه. مونيخ. 1989 - 61 محمداقبال فيلسوف شاعر شاعر پيام گزار. مونيخ. 1989 - 62 سير و سلوك با يونس امره. كلن. 1989 - 63 خيال زمردين: نور - انسان در عرفان ايراني نوشته هانري ترجمه كربن از زبان فرانسه و ويراستار آنه ماري شيمل مونيخ. 1989 ادامه دارد