Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811112-59880S2

Date of Document: 2003-02-01

آيت الله يزدي: محاكمه براندازان و توقيف روزنامه هاي هتاك نقض حقوق، بشر نيست تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: آيت الله محمد يزدي در واكنش به سخنان جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا گفت: محاكمه براندازان و افرادي كه اسناد نظامي كشور را به بيگانگان فروخته اند، و توقيف روزنامه هايي كه اهانت و جسارت مي كنند، نقض حقوق بشر نيست. وي در دومين خطبه نماز جمعه ديروز تهران اظهار داشت: اگر مي بينيد كه ما يك جاسوس را كه اسناد و مدارك را به بيگانه داده است، محاكمه مي كنيم، اين را نقض حقوق بشر؟ مي دانيد همه جاي دنيا اگر كسي به كشورش خيانت كند اسناد، رسمي كشور و مراكز نظامي را به كشور ديگر بدهد، او را خائن مي دانند و طبق قوانين قضايي با او رفتار عضو مي كنند شوراي نگهبان افزود: يا اگر يك روزنامه، اهانت، جسارت و توهين مي كند، مانند چندي پيش كه ديديد سراسر كشور در حمايت از امام (ره ) يكپارچه شد، با چنين روزنامه اي برخورد مي كنيم، مي گوييد نقض حقوق بشر است، اين كار نقض حقوق بشر نيست. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: نقض حقوق بشر يعني در كشور، هر كس هرچه خواست بكند و هيچ كس چيزي؟ نگويد كساني كه دنبال براندازي هستند و مي خواهند حكومت اسلامي را واژگون كنند، هيچ كس به آنها حرف نزند، آن وقت حقوق بشر رعايت شده؟ است وي خطاب به بوش گفت: خود شما اخيرا چقدر به مردم كشورتان بخصوص به مهاجران و مسلمانان ستم كرديد و اسمش را هم مبارزه با تروريسم؟ گذاشتيد اين اتهامات، ساده نيست و نياز به تحليل و بررسي دارد. آيت الله يزدي سخنان بوش را اظهاراتي مستكبرانه توصيف كرد و افزود: هر چند كه لبه تيز اين سخنان، بيشتر به مساله عراق و كره شمالي توجه داشت و جمله سخنراني سال گذشته را ديگر تكرار نكرد، ولي او باز هم نتوانست به راحتي از كنار ايران بگذرد و چند جمله اي راجع به ايران گفت. عضو فقهاي شوراي نگهبان اظهار داشت: بوش ايران را متهم مي كند كه دنبال برنامه هاي ساخت سلاحهاي كشتار جمعي است. وقتي سازمانهاي نظارتي رسمي بين المللي به ايران آمده و نظر داده اند كه نيروگاههاي ما براي منافع بشردوستانه احداث مي شوند، شما چطور به خود جرات مي دهي كه ما را متهم؟ كني وي اظهار اميدواري كردكه روزي دادگاه هاي بين المللي، برپا شوند و شارون، بوش و امثال آنها را به اتهام آدمي كشي و جنايات ديگر، از جمله اتهام واردكردن به كشورهاي مستقل به پاي ميز محاكمه بكشند. آيت الله يزدي اضافه كرد: جمله آخر بوش هم توهين به يك ملت است. او گفت: ايرانيان بايد حق انتخاب خود را داشته باشند. آمريكا هم از اينكه آنها در آزادي زندگي كنند، دفاع خواهد كرد. امام جمعه موقت تهران گفت: مگر در ايران مردم حق انتخاب؟ ندارند در هيچ كشوري به اين اندازه انتخابات نبوده است. ما تقريبا هر سال دو مرتبه انتخابات داشته ايم و حدود چهار پنجم واجدين راي، در انتخابات شركت كرده اند. عضو فقهاي شوراي نگهبان اظهار داشت: آقاي بوش! شما خودتان با چه وضعي رئيس جمهور؟ شديد مگر ما فراموش كرده ايم كه عاقبت قوه قضاييه آمريكا به فريادتان؟ رسيد در ايران مي بينيد كه فاصله منتخبان در هر انتخابات چقدر؟ است وي در بخش ديگري از اين خطبه، به فرارسيدن دهه فجر انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: كشور، تحت نفوذ انگليس و آمريكا و يك مستعمره اما بود امروز مستقل است و خودش، خودش را اداره مي كند. مردان كشور ما ديگر به بيگانه وابسته نيستند. آيت الله يزدي خاطرنشان كرد: هر چند كه در گوشه و كنار افرادي چراغ سبز نشان مي دهند، اما مي بينيد كه حاكمان كشور مي گويند كه ايران مستقل است. آنها كه فكر مي كنند ممكن است دوباره كشور به وضع سابق برگردد، بدانند كه جمهوري اسلامي ديگر هرگز مستعمره نخواهد شد. خطيب جمعه تهران تاكيد كرد: به بوش و امثال او در هر كشور بيگانه صريحا مي گويم اين فكرهاي خام را از مغزتان بيرون كنيد و بدانيد كه اگر گوشه و كنار، كساني اين حرفها را مي زنند، حرف آنها، حرف مردم نيست. مردم ايران همين ها هستند كه به نماز جمعه و راهپيمايي ها و مجالس سوگواري مي آيند.