Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811111-59854S9

Date of Document: 2003-01-31

ائتلاف عليه ائتلاف يك هفته بحث درباره انتخابات شوراها تيتر اول يك روزنامه صبح تهران در روز دوشنبه، باز شدن شكاف ميان گروه هاي تشكيل دهنده ائتلاف دوم خرداد در آستانه انتخابات شوراها را به خوبي نشان مي داد. روزنامه اعتماد مدعي بود كه در جريان راي گيري مجلس پيرامون فوريت لايحه افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر، فراكسيون مشاركت به دنبال ائتلاف مجمع روحانيون، همبستگي، كارگزاران و اقليت مجلس با يكديگر تنها مانده اين است موضوع بعد از ظهر همان روز، از سوي روزنامه كيهان با لحني سياسي تر تكرار كيهان شد نوشت كه جبهه مشاركت بار ديگر ضربه خورد، اين بار از سوي اكثريت مجلس تيتري كه آشكارا مي كوشيد ادعاي جبهه مشاركت مبني بر در اختيار داشتن اكثريت مجلس را با استناد به راي نياوردن لايحه دوفوريتي زير سوال ببرد. اين در حالي بود كه اين لايحه به دليل فوريت آن، نياز به كسب دو سوم آراي نمايندگان داشت. اين ميزان براي جلسه روز دوشنبه با توجه به تعداد حاضران 136 راي اما بود فوريت لايحه مذكور تنها 122 راي آورد و در نتيجه تصميم گيري درباره آن به جلسه بعد موكول شد. موضوعي كه جالب توجه بود، استقبال روزنامه هاي نزديك به حزب همبستگي از اين ماجرا و تحليل آن به تنها ماندن فراكسيون مشاركت بود. نكته اي كه تحليلگران آن را به مسائل شكل گرفته در جريان تهيه ليست ائتلاف جبهه دوم خرداد مربوط مي دانستند. مسائلي كه از قرار معلوم; بيش از همه با اهداف اين مجموعه ناسازگار است; چرا كه بخش عمده اي از گروه هاي دوم خرداد در اين موضوع به اتفاق نظر رسيده اند كه اعضاي گروه شش را در ليست انتخاباتي خود قرار ندهند. گروه شش شامل طيفي از اعضاي دوره نخست شوراي شهر تهران مي شوند كه ابتدا در مقابل الويري و سپس ملك مدني ايستادند و سر سازگاري با شهرداران نداشتند. موضوع عمده جدال آنها بحث تراكم بود. در اين شرايط، خروج حزب همبستگي و گروه هاي نزديك به آن از ائتلاف قطعي است. برخي سران اين حزب اعلام كرده اند كه خط قرمز همبستگي براي ائتلاف اصغرزاده خواهد ضمن بود آنكه گفته مي شود مجمع روحانيون نيز نظر مساعدي نسبت به بقاي اعضاي كنوني در شوراي شهر آينده ندارد و حتي شنيده شده كه پيشنهاد قرار ندادن اعضاي كنوني در ليست ائتلافي از سوي حجت الاسلام كيان ارني كه به نمايندگي از اين تشكل در جلسات شوراي هماهنگي گروه هاي دوم خرداد حضور مي يابد، مطرح شده است. گرچه كه كروبي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر تداوم و يكپارچگي ائتلاف دوم خرداد تاكيد كرد. در اين شرايط، روزنامه توسعه در مطلبي تحت عنوان همبستگي با اصغرزاده تنها ماند و به پاسخگويي مطالب طرح شده از سوي اين حزب توسعه پرداخت كه تا مدتي پيش برادر اصغرزاده مديريت آن را بر عهده داشت، در مطلب خود نوشت: تلاش اصغرزاده براي حذف كارگزاران در ائتلاف انتخاباتي دوم خردادي ها ناكام ماند و حزب متبوعش ( همبستگي ) از ورود به اين ائتلاف بازماند چون تصميم ائتلاف دوم خرداد مبني بر عدم حمايت از اعضاي سابق شوراي شهر تهران به حذف اصغرزاده از فهرست انتخاباتي آنها منجر شد و حزب همبستگي نيز اعلام كرد بدون حضور اصغرزاده در ليست مشترك، آنها حاضر به ائتلاف نيستند. همزمان با درج اين مطلب اعلام شد كه هيات نظارت بر انتخابات 3 عضو شوراي شهر را براي انتخابات آينده رد صلاحيت كرده است. مرتضي لطفي امير، عابديني و احمد حكيمي پور كه در طيف اصغرزاده قرار دارند، به دليل عضويت در هيات مديره شركت هاي وابسته به شهرداري رد صلاحيت شدند. اين مسائل باعث شد تا روزنامه همبستگي در دو هفته اخير گزارش هاي مختلفي را مبني بر گسترده بودن شكاف در ائتلاف دوم خرداد منتشر كرده بود، روز پنج شنبه در مطلبي با اشاره به درخواست كروبي براي ارائه ليست مشترك از سوي جبهه دوم خرداد، تاكيد كند كه شكاف در اين جبهه امر محتومي است. اين روزنامه مدعي شد كه دو طيف درون جبهه دوم خرداد كه هر كدام شامل 7 گروه هستند مواضع كاملا جداگانه اي دارند. نويسنده سرمقاله روز پنج شنبه همبستگي با بيان اينكه حزب همبستگي به هيچ عنوان نمي تواند بپذيرد كه پاداش گروه منتقد شهردار از حق انتخاب شدن و قرار گرفتن در اتئلاف محروم شوند. بر اين اساس، حزب همبستگي اعلام آمادگي كرد تا يك بار هم كه شده در آوردگاهي دموكراتيك و مردمسالارانه وزن و اعتبار خود را در معرض افكار عمومي قرار داده و گروه هاي سهم خواه را نيز در عرصه رقابت دموكراتيك و پارلمانتاريستي به چالش بطلبد. بدين ترتيب، در آخرين روز هفته اي كه گذشت آشكار شد كه ائتلاف دوم خرداد ديگر به شكل سابق در انتخابات شوراها شكل نمي گيرد. بلكه انتخاباتي كه محافظه كاران تقريبا غايب هستند به محل رقابت حداقل دو طيف همبستگي و گروه هاي پيراموني آن با جبهه مشاركت و موتلفان آن تبديل خواهد شد. ضمن آنكه بعيد نيست كه اتفاقات روزهاي آينده، ليست هايي بيش از اين دو گرايش عمده را در هنگام انتخابات شكل علاوه دهد بر آنكه، شواهد و قرايني مبني بر شكاف درون حزب همبستگي كه از ابتداي تشكيل با نوعي چندپارگي مواجه بوده، بروز كرده است. نامه انتقادآميز ابراهيم باي سلامي، مدير مسئول سابق روزنامه همبستگي خطاب به رئيس شوراي عالي اين حزب كه روز چهارشنبه منتشر شد، نمونه اي از اين اختلافات است. او در اين نامه از عملكرد روزنامه همبستگي و حملات آن در هفته هاي اخير به ساير گروه هاي اصلاح طلب انتقاد كرده انتقادي بود كه آشكار شدن آن ضربه اي به رهبران حزب در آستانه انتخاباتي است كه آن را آوردگاه به چالش كشيدن ديگر احزاب اصلاح طلب مي دانند.