Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811111-59849S2

Date of Document: 2003-01-31

ساماندهي ده هزار كودك خياباني تا پايان سال رئيس سازمان بهزيستي كشور از ساماندهي 10 هزار كودك خياباني تا پايان سال جاري خبر داد. محمدرضا راه چمني گفت: امسال 15 ميليارد ريال اعتبار براي ساماندهي كودكان خياباني در نظر گرفته شده است و سال آينده اين اعتبار به 30 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. وي وظيفه نيروي انتظامي را در اين زمينه، جمع آوري كودكان خياباني و وظيفه بهزيستي را ساماندهي آنان ذكر كرد و افزود: شهرداري هيچ نقشي در اين امر ندارد، ولي سازمان بهزيستي آماده است تا از كمك ها و حمايت هاي شهرداري درخصوص ساماندهي كودكان خياباني استفاده كند. راه چمني، نقش تشكل هاي مردمي در حمايت از سازمان بهزيستي براي ساماندهي كودكان خياباني را مهم دانست و گفت: تشكل هاي مردمي تحت نظارت نيروي انتظامي مي توانند در جمع آوري كودكان خياباني نقش موثري ايفا كنند. رئيس سازمان بهزيستي اظهار داشت: كودكان خياباني كودكان كار هستند و جمع آوري آنان كار بسيار مشكلي است و آنها بايد به رسميت شناخته شوند. وي گفت: پوشيدن لباس هاي متحدالشكل، داشتن كارت و آرم مخصوص براي كودكان كار خياباني از اقداماتي است كه به كنترل اين كودكان در شهر كمك مي كند. راه چمني در مورد راهكاري براي حل معضل كودكان خياباني گفت: كودكان كار خياباني از خانواده هاي نيازمند و محروم جامعه هستند و در صورت برآورده شدن نيازهاي خانواده هاي آنان، معضل كودكان خياباني ريشه كن خواهد شد، ولي تعداد اين خانواده ها زياد است و در نتيجه خدمات رساني به آنها با مشكل مواجه مي شود.