Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59842S2

Date of Document: 2003-01-30

بودجه شهرداري تهران تا پايان بهمن ماه مشخص مي شود گروه شهري: تا پايان بهمن ماه بودجه سال 1382 شهرداري تهران مشخص مي شود. محمد حقاني معاون خدمات، شهري تهران در گفت وگو با تهران شهر افزود: در وزارت كشور گروهي براي تصويب و بررسي بودجه 81 و به دنبال آن بودجه سال 82 شهرداري تهران مشغول هستند و تا پايان بهمن ماه وضعيت بودجه مشخص خواهد شد. وي در مورد مشكلاتي كه به واسطه تاخير در تصويب بودجه شهرداري تهران براي شهر به وجود آمده است، گفت: وقتي در شهرداري تحولي ايجاد مي شود بايد پيامدهاي آن را تحمل كنيم. وي با اشاره به اين نكته كه هدف از فروش تراكم بيشتر تامين درآمد شهرداري بوده تا تعقيب سياستهاي عمران و نوسازي، افزود: توقف فروش تراكم اثرات منفي براي شهرداري به دنبال داشت اما تا تعيين تكليف وضعيت تراكم كه بايد توسط مراجع علمي و فني مربوطه صورت پذيرد بايد اين وضع را تحمل و بدنبال منابع پايدار درآمدي ديگري در شهر تهران باشيم تا بتوانيم شهر را به نحو مطلوب اداره كنيم و چنانچه خواستيم فروش تراكم را متوقف يا كم كنيم در اداره شهر دچار مشكل نشويم. حقاني با ذكر اين نكته كه براي شناسايي منابع درآمدي پايدار در شهر تهران تحقيقاتي صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه اين قضيه در وزارت كشور و شهرداري مطرح شده و در اين دو دستگاه نيز گروهي بر روي اين قضيه مشغول كار هستند. معاون خدمات شهري شهرداري تهران افزود: قطعا بايد بودجه شهرداري افزايش يابد تا با توجه به تورم و نرخ تعديل قيمت ها بتوانيم اين حداقل وضعيت موجود را حفظ كنيم. وي گفت: بايد تمام تلاش ما به كسب درآمدهاي بيشتر و قانونمند براي شهر و همچنين حفظ بستر مناسب براي فراهم ساختن زندگي مطلوب براي شهروندان صرف شود و اگر درآمد اجازه دادبه پروژه هاي عمراني و توسعه كه بسيار ضروري هستند، بپردازيم. حقاني افزود: شهرداري بايد در تمام زمينه ها برنامه داشته باشد كه بخشي از آن برنامه ريزي مربوط به درآمد وي است گفت: بايد با يك برنامه پيش بيني شده و متعادل و با توجه به شرايط اقتصادي شهرداري را به وضعيت پايدار برسانيم.