Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59842S12

Date of Document: 2003-01-30

اختصاص يارانه به خانواده بيماران رواني گروه شهري: دبيرخانه ستاد ساماندهي درمان و توانبخشي بيماران رواني اعلام كرد به خانواده هايي كه داراي بيمار رواني مزمن هستند و امكان مراقبت از بيماران خود را در منزل داشته باشند يارانه اختصاص مي يابد. به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان اختصاص يارانه براساس برنامه ساماندهي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن و نيز در آئين نامه اجرايي آن مقرر شده است كه طبق آن علاوه بر مراكز ارائه درمان و مراقبت از بيماران رواني مزمن به خانواده هايي كه داراي بيمار رواني مزمن بوده نيز تعلق مي گيرد. براساس اين گزارش سازمان بهزيستي كشور در اجراي ساماندهي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن همچنين موظف است علاوه بر اجراي وظايف محول شده، بانك اطلاعاتي بيماران رواني مزمن را نيز ايجاد كند. اين گزارش مي افزايدميليون 61 ريال از محل اعتبارات ساماندهي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن براي ايجاد اين بانك اطلاعاتي اختصاص يافته است.