Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59838S2

Date of Document: 2003-01-30

كوشش هاي محلي پايدار براي كاهش مشكلات زيست محيطي جهان روبه افزايش است گرچه جامعه جهاني در دهه پاياني سال 2002 ميلادي پيشرفت چنداني در زمينه مسايل زيست محيطي و اجتماعي كه انسان با آنها روبه روست نداشته است اما انگيزه هايي كه ريشه در مردم دارد و به نوعي موجب حركت ها و جنبش هاي محلي براي دفاع از محيطزيست مي باشد، خوشبيني هايي را براي آينده محيطزيست جهان پديد آورده است. خبرگزاري محيطزيست در واشنگتن به نقل از كريستوفرفلاوين از گزارشگران سازمان جهاني نظارت بر محيطزيست خاطرنشان كرده است: پيام اصلي ما امروز اين است كه چيزي را كه تحول غيرممكن مي پنداشتيم، امروزه نشانه هاي اميدبخشي را در سراسر جهان بروز داده است. او در عين حال هشدار داده است: به كوشش هاي فراوان نياز داريم تا نگذاريم نسل بعد، جهاني رو به زوال رفته و بي ثبات تر از لحاظ زيست محيطي، اقتصادي و سياسي را تحويل بگيرد. سازمان پژوهشي كه بررسي سلامت ساكنان سياره زمين را در مقاطع زماني گوناگون بر عهده دارد نشست زيست محيطي سران در ژوهانسبورك را كه در سال 2002 تابستان گذشته برگزار شد، بسيار غيرمثمر مي داند. نبود تعهدات و تضمين هاي اساسي در نشست ژوهانسبورگ و تلخي بحث و جدالهايي كه پيش از آن صورت گرفت، بسياري از شركت كنندگان را نسبت به توانايي جهان براي حركت به پيش در مورد مهمترين مساله روياروي انسان در قرن بيست ويكم نااميد به كرد رغم اين نوميدي توانايي ها و آرزوهاي فزاينده جوامع محلي براي حركت به پيش با راه حلهاي ابتكاري به منظور كاهش مسايل زيست محيطي و اجتماعي كه در ژوهانسبورگ نيز بازتاب داشت، اميدهايي را ايجاد كرده است. بنابه همين گزارش; طي 10 سال گذشته پيشرفت چنداني در زمينه معضلات محيطزيست جهاني مانند تغييرات اقليمي و تنوع گونه هاي زيستي رخ نداده، اما پيشرفت و موفقيت واقعي در مقياس كوچكتر در سراسر جهان قابل مشاهده است. مدارك و مستندات موجود حكايت دارند كه در زمينه بحران انرژي، حمل و نقل، مواد غذايي و مبارزه با بيماريهاي عفوني، كوشش هاي محلي و ملي نتايج بهتري داشته اند. اما اين موفقيت ها در خلاء صورت نگرفته و موضوعات فقر، بيماري، آلودگي و تغييرات اقليمي تنها چند موضوع معدود هستند كه اين سياره و مردمانش را تهديد مي كند. در اين گزارش آمده است كه هر روز 5500 كودك از بيماريهاي مربوط به غذا آب و هواي آلوده مي ميرند. هنوز مالاريا روزانه 7 هزار تن را مي كشد و نوك حمله آن متوجه كودكان در فقيرترين بخش هاي جهان است و در عرصه زندگي حيات وحش تلف شدن پرندگان با آهنگي 50 برابر آنچه كه طبيعي است صورت مي گيرد كه خود نشانه روشني از تخريب زيستگاه هاي حيات وحش بر اثر فعاليت هاي انساني آهنگ است ذوب شدن يخ ها در قطب شمال و جنوبگان از سال 1988 دو برابر شده است كه مي تواند سطح درياها را تا 2100 27 سال سانتي متر بالاتر آورد. ديدگاه مثبت اين گزارش از شواهد فزاينده اي ريشه مي گيرد كه ابزار مبارزه با بسياري از اين مسايل زيست محيطي و اجتماعي است و با موفقيت به كار بسته مي شود. در اين گزارش همچنين آمده است: ساخت دنيايي كه در آن نيازهايمان را ارضاء كنيم بدون اينكه نسل هاي آينده را از يك اجتماع سالم محروم سازيم غيرممكن نيست و نيازمند تدبير و خلاقيت ماست. اگر ما مي توانيم سفينه هايي فضايي بسازيم كه با پيل هاي سوختي پاك و بدون آلودگي كار كنند، مي توانيم خودروهايي با همين قابليت توليد كنيم. اگر مي توانيم مس و ساير فلزات را از زمين استخراج كنيم بايد بتوانيم آنها را از زباله داني هاي بزرگ و ساختمان هاي رها شده نيز به دست آوريم. اگر مي توانيم گردشگران را برضد مالاريا مقاوم كنيم، بايد بتوانيم مردمي را كه در خطر تهديد روزمره آن قرار دارند نيز مقاوم سازيم. موضوعات فقر، افزايش جمعيت، زوال محيطزيست، توسعه پايدار و تنوع زيستي همگي با هم ارتباط اين دارند گزارش درباره موفقيت مردم در سامانه هاي محلي و كوچك، نمونه هايي را به عنوان مثال ذكر مي كند از جمله اينكه چگونه يك وام كوچك 50 دلاري به زباله جمع كن هاي پاياتا در هلند كمك كرده است، درسطح بسيار وسيعي شهر را از زباله پاك كنند و در عين حال از شغل ومعيشتي پايدار برخوردار باشند. زباله جمع كن هاي قاهره موسوم به ها زابالين با بازيافت كاغذهاي باطله براي خود درآمدهايي درست كرده اند. كه براي خيلي از مردم فقير اين شهر غبطه برانگيز بوده است، بگونه اي كه امروزه در قاهره به ندرت مي توان، كاغذهاي باطله را رها شده در گوشه يا گذرگاهي يافت. به اين ترتيب جوامع محلي و بومي اكنون ابتكار حل مسايل خود را بر عهده گرفته اند و موفقيت هاي بدست آمده در اين زمينه نشان مي دهد كه حتي فقيرترين شهروندان مي توانند نقش موثري در حل مسايل جهان داشته باشد. منبع: اينترنت ترجمه: سعيد علوي نائيني