Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59834S1

Date of Document: 2003-01-30

همكاري ايران جالب بود و پيامد مثبت جنگ عليه بسيار مثبتي در حاصل طالبان و القاعده در افغانستان داشته و همكاري هاي جالبي را از خود نشان داده است عكس ها: محمدرضا شاهرخي نژاد وزيرامور خارجه در روماني گفت وگوي اختصاصي با همشهري: همكاري ايران جالب بود هنگامه شهيدي گفت وگو با هر سياستمداري خصوصا اگر وزير امور خارجه كشوري باشد مراحل بسيار پيچيده اي دارد اما انجام همين گفت وگوي دشوار اگر به صورت اتفاقي صورت پذيرد براي هر روزنامه نگار خاطره اي شيرين بر جاي مي گذارد. در لابي هتل آزادي در انتظار وزير خارجه فنلاند نشسته ام كه وزير خارجه روماني از پيش رويم مي گذرد و همكاري صميمانه يك دوست انجام مصاحبه را ميسور مي سازد اما تنها به يك شرط: گفت وگو بيش از ده دقيقه به طول نيانجامد. به سرعت وارد آسانسور مي شويم و پس از بازبيني كه با تاخير همراه است به داخل اتاق وزير وارد مي شويم. زمان به تندي مي گذرد و من ضمن استفاده از وقت بيشتري با دلخوري از اينكه بسياري از سوالاتم بي پاسخ مانده به ناچار گفت وگو را به پايان مي برم. از در كه خارج مي شوم پاسخ هاي او در ذهنم مرور مي شود و بيشتر از همه به كار بردن مكرر كلمه ان شاءالله توسط ميرچيا جوانا... * آقاي جوانا! شما در حالي در تهران حضور داريد كه برخي هيات هاي اروپايي و منطقه اي نيز اين روزها ميهمان ايران هستند. آيا سفر شما با بحران عراق و جنگي كه احتمال داده مي شود استارت آن در ماه فوريه زده شود ارتباطي؟ دارد مسلما اين سفر موقعيتي است براي ما كه بتوانيم حساس ترين مسائل مطرح بين المللي را مورد بحث قرار ايران دهيم و روماني طي 100 سال گذشته روابط ديپلماتيك خود را به صورت عميق گسترش داده اند و همكاري هاي بسيار عميق و ارتباطات انساني نيز هم اينك ادامه دارد. روماني دوران سختي را در گذر از كمونيسم به دموكراسي داشته اما امروز روماني بازگشته است و مي خواهيم مذاكرات سياسي خود را در سطحي بالا از سرگيريم. همچنين خواهان تجارت و سرمايه گذاري بيشتر و نيز همكاري نزديكتري در زمينه مسائل حساس مانند مسائل منطقه و البته صلح و ثبات در خاورميانه هستيم... فكر * نمي كنيد با توجه به جدي بودن تهديدات بوش ديگر زمان دستيابي به راه هاي مسالمت آميز در خصوص بحران عراق گذشته؟ باشد نه; من فكر مي كنم ديپلماسي و راه هاي سياستمدارانه هنوز شانس دارند و نبايد از اينكه ديپلماسي و راه هاي سياسي مي توانند به راه حل هايي بيانجامند، نااميد شويم. اما از طرفي بايد كاملا روشن شود كه قرار است تخلفي صورت گيرد، يعني بازرسان سازمان ملل چيزهايي را در زمينه عملياتي پيدا كنند كه رژيم عراق سعي در پنهان كردن آنها دارد. آنگاه فكر مي كنم براي هيچكس تعجبآور نباشد كه جامعه بين المللي و شوراي امنيت تصميم قاطعي بگيرد. اما ما همچنان اميدواريم اينطور نباشد. همه صلح مي خواهند، كسي خواهان جنگ نيست. اما چنانچه پس از ده سال تخلف مداوم از قواعد بين المللي، يا داشتن رفتاري خشن در قبال همسايگانش براي مدت هاي طولاني، بازرسان سازمان ملل همچنان شاهد تخلف عراق از تعهدات بين المللي خود باشند، فكر مي كنم متاسفانه ديگر آنموقع ديپلماسي بايد جاي خود را به راهكارهاي ديگري بدهد. اميدواريم اينطور نشود اما اگر شد، من فكر مي كنم جامعه بين المللي بايد آنطور كه لازم است عمل كند... * عراق قطعنامه 1441 را اجرا كرده و با بازرسي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل نيز موافقت كرده، مي دانيد كه بازرسان اعلام كرده اند كه تاكنون چيزي در عراق نيافته اند فكر مي كنيد با چه بهانه اي ممكن است ناقوس جنگ توسط جورج بوش به صدا؟ درآيد من فكر مي كنم بازرسان بايد كار خود را ادامه دهند، آنها داراي اختياراتي هستند كه روشن و شفاف، جامع و بدون محدوديت است، ضمن آنكه مدت آن را قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل تعيين مي نمايد. در حال حاضر اين شيوه اي است كه فعلا در حال انجام است و همه ملزم به رعايت آن از هستند نظر من، اين واقعيت كه قدرت هاي بزرگ غربي تصميم گرفته اند در مسير شوراي امنيت حركت كنند نشانه تمايل خاص آنها به ادامه حركت در اين راه است. تاكنون كه مورد چشمگير و قابل توجهي يافت نشده و بايد منتظر هفته ها و ماه هاي آتي بشويم كه نتيجه نهايي بازديد بازرسان از عراق روشن خواهد بود... * به نظر شما در صورت بروز جنگ برنامه هاي آمريكا براي اداره حكومت در عراق چه مي تواند ؟ باشد البته اظهارنظر قبلي در مورد آنچه كه قرار است اتفاق بيفتد كار سختي است و فكر مي كنم عاقلانه هم نباشد اما يك حدس نسبتا محتمل آن است كه تغيير رژيم حكومتي عراق به وقوع خواهد پيوست و ان شاءالله اين رژيم، حكومتي دموكراتيك خواهد بود. ان شاءالله مردم عراق خواهند توانست رهبران خود را انتخاب كنند وسرنوشتشان را در دستان خود بگيرند و ان شاءالله اين مردم خواهند توانست از ثروتي كه دارند بهره ور شوند كه اين كار از طريق دستيابي نامحدود آنها به منابع طبيعي كه در اختيار دارند و عرضه آن به بازارهاي بين المللي ميسر مي شود. در منطقه خود ما، يوگسلاوي سابق، روماني اثرات شديد تحريم بر روي مردم را ديده است و اين شرايط بسيار غم انگيزي است. اما من نمي خواهم در مورد اينكه چه پيش خواهد آمد پيش داوري كنم. الان زمان بازرسي بازرسان و تحليل و تصميم گيري شوراي امنيت است و خواهيم ديد در آينده چه اتفاقي مي افتد... * مي توانيد بگوييد كه ايده كشور شما در مورد حمله احتمالي واشنگتن به عراق؟ چيست وقتي كه بوش تصميم به طي اين مسير گرفته و پيگيري اين مسير تعهد واضحي است، من شرايط بسيار سختي را براي متعهدان اروپايي ايالات متحده منجمله روماني درخصوص دنباله روي ايالات متحده بنابراين مي بينم ما مطمئنيم ايالات متحده، بريتانيا و كشورهاي اروپايي متحد كاملا مسير سازمان ملل را دنبال خواهند كرد و اگر قوانين بين المللي رعايت شوند بسيار طبيعي است كه كشور من و هر يك از بازيگران عرصه بين المللي تابع تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل باشيم... زندگي هميشه رو به پيشرفت است و ما خوشبين هستيم كه روابط ما با كشور بزرگ شما روابط خواهد كرد شما با غرب به طور مثبتي در دوران هاي آتي توسعه پيدا * پس مشخصا سياست هاي اتخاذ شده از سوي واشنگتن مورد تاييد شما نيست... البته اگر شما نحوه عملكرد قدرت هاي بزرگ را نگاه كنيد خواهيد ديد كه جلب رضايت همه نسبت به سياست هاي يك قدرت بزرگ هميشه كار سختي است. اين تاريخ است و شيوه اي است كه قدرت هاي بزرگ هميشه عمل مي كنند اما سوال شما اشاره اي هم بر وضعيت بسيار نامشخص خاورميانه دارد. ما اميدواريم پس از دستيابي به نتيجه نهايي درخصوص وضعيت فعلي عراق همه ما در اروپا، دوستان آمريكايي ما، كشورهاي كليدي منطقه مانند كشور شما به ديد وسيع تري در مورد ثبات دست يابيم. آنچه كه آن را خاورميانه بزرگ مي ناميم، از آسياي مركزي تا شمال آفريقا يك منطقه وسيع استراتژيكي است و اطمينان داريم قطعنامه روند صلح خاورميانه براي ثبات درازمدت منطقه حتمي و ضروري است. شيوه اي كه اتحاديه اروپا در خصوص روابط با كشور شما ايران دنبال مي كند نمونه اي است كه بايد از آن متابعت شود. البته همه نظاره گر نحوه عملكرد ايران در بسياري زمينه ها هستند. فكر مي كنم بسيار طبيعي است كه اتحاديه اروپا و نيز جامعه بين المللي در انتظار پيشرفت هاي بيشتري در خصوص مسائل گوناگون منجمله حقوق بشر باشند. من بر اين باور هستم كه روي هم رفته مسئله 11 سپتامبر باعث چالش بسيار عظيمي براي همه ما منجمله ايالات متحده شده اما از سوي ديگر به موقعيت هاي غيرمنتظره اي نيز اشاره مي كنم. چه كسي باور مي كرد كه ايالات متحده و روسيه در بسياري زمينه ها تا اين حد همكاري نزديكي داشته باشند، همين چند سال قبل چه كسي استقرار سربازان آمريكايي در جمهوري هاي سابق روسيه شوروي در آسياي ميانه را پيش بيني مي كرد. بنابراين به باور من، قبل از يك نتيجه گيري عجولانه همگي بايد به بهترين وجه تلاش كنيم تا بهترين راه حل ممكن را به دوستانمان حتي آن دوستان بسيار بزرگ ارائه نماييم و ان شاءالله اين بار خرد غالب خواهد شد و من مطمئنم نقش برجسته و مهم كشور بزرگي مانند ايران در سال هاي آتي بسيار مورد استفاده قرار خواهدگرفت... * تئوري محور شرارت چندي پيش از سوي واشنگتن مطرح شد و متاسفانه با نابخردي تهران نيز يكي از محورهاي آن برشمرده شد آيا بخارست با اين ايده موافق؟ است ما مي دانيم كه اين صحبت جورج بوش باعث ايجاد واكنش هايي در كشور شما و بحث و منازعه هاي بسياري در ميان كليه نيروهاي سياسي شما شده است و البته تحولات اخير در كره شمالي نيز حاكي از چالش هاي چشمگيري در زمينه سلاح هاي هسته اي هستند. اين يك واقعيت است كه كشور شما نقش بسيار مثبتي در حاصل و پيامد مثبت جنگ عليه طالبان و القاعده در افغانستان داشته و همكاري هاي جالبي را از خود نشان داده است. شايد وقايع هفته ها و ماه هاي آينده موقعيت هاي ديگري را در پي داشته باشند. همان طور كه اشاره كردم زندگي هميشه رو به پيشرفت است و ما خوشبين هستيم كه روابط ما با كشور بزرگ شما، روابط شما با غرب به طور مثبتي در دوران هاي آتي توسعه پيدا خواهد كرد. * فكر مي كنيد تير جنگ چه زماني از كمان مقامات كاخ سفيد پرتاب؟ شود من يك ديپلمات هستم، كارشناس نظامي نيستم. فكر مي كنم اين تصميم برعهده شوراي امنيت است و به گزارش بازرسان سازمان ملل بستگي دارد... * از اينكه دعوت مرا به انجام اين گفت وگو پذيرفتيد سپاسگزار و اميدوارم كه به زودي خبر عضويت شما را در ناتو و اتحاديه اروپا بشنويم... من هم از شما سپاسگزارم; ان شاءالله عضويت در ناتو تا سال 2004 محقق خواهد شد ولي اتحاديه اروپا شايد سال 2007 ما در حال دريافت خبرهاي خوبي از اتحاديه اروپا هستيم و به زودي نزد دوستانمان باز مي گرديم...