Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59830S5

Date of Document: 2003-01-30

حاشيه فرهنگ * شيمل درگذشت آنه ماري برگيت شيمل شرق شناس مشهور آلماني كه چندي پيش نيز به ايران آمده بود دوشنبه ژانويه 27 در آلمان درگذشت. او در 7 آوريل 1922 در ارفورت آلمان به دنيا آمد. شيمل در دانشگاه برلين در رشته هاي زبان و ادبيات عربي و علوم اسلامي تحصيل كرد و در سال 1941 در نوزده سالگي از اين دانشگاه دكترا گرفت. از جمله استادان او تورآندره اسلام شناس و كشيش سوئدي بود كه تحقيقات فراواني درباره زندگي پيامبر اسلام انجام داده بود. رساله اولين دكتراي شيمل زير نظر ريچارد هارتمان بود كه جايگاه خلفا و قضات در پايان زمامداري مماليك نام دكتراي داشت ديگر او از دانشگاه ماربورگ بود (سال ) 1951 كه خود در آن از سال 1946 تا 1953 در رشته هاي زبان و ادبيات عربي و معارفت اسلامي تدريس رساله مي كرد اين دكتراي او در تاريخ اديان زير نظر فردريش هايلر بود با عنوان پژوهشي در مفهوم عشق عرفاني در دوره هاي نخستين عرفان اسلامي. آخرين اثر شيمل مشرق زمين و مغرب زمين; زندگي غربي _ شرقي من نام داشت كه در سال 2002 در مونيخ چاپ شد و زندگي نامه خود نوشته او بود. از شيمل حدود 114 كتاب به جامانده است كه اكثر آنها در زمينه اسلام شناسي و شرق شناسي با نگاه عرفاني _ ادبي است و بيشتر بر كشورهاي تركيه و هند و پاكستان متمركز است. * خدمت يا خيانت سيروس پرهام، محقق و پژوهشگر برجسته عرصه فرهنگ، در شماره اخير نشر دانش سرمقاله اي انتقادي درباره يكي از طرح هاي تصويب شده فرهنگي در سال جاري نگاشته است. شوراي عالي اداري جمهوري اسلامي ايران در /6 /1381 9 تاريخ طرح ادغام كتابخانه ملي ايران (بنيان يافته در سال ) 1316 و سازمان اسناد ملي ايران (قانون مصوب 1349 خورشيدي ) را به تصويب رسانده و از اول آبان ماه امسال به اجرا درآورده است. پرهام در اين باره مي گويد: صرف نظر از تاريخچه پرنشيب و فراز آرشيوها و كتابخانه هاي ملي در جهان و دستاوردهايي كه حاصل تجربه ها و آزمون و خطاهاي جامعه بشري است، مصوبه شوراي عالي اداري، با ابتدايي ترين اصول مديريت و سازماندهي در تضاد است. ادغام دو دستگاه در صورتي كارساز و مقرون به صرفه و صلاح خواهد بود كه وظايف و مسئوليت هاي قانوني و به تبع آن اهداف و برنامه هاي اجرايي و پژوهشي و خدماتي آنها مشترك و يا همسان و مرتبط پرهام باشد پس از ذكر تفصيلي دلايلي كه براي ادعاي خود دارد در انتهاي مقاله خود مي آورد: چنين است كه اين وصلت نامبارك مصداق بارز شنا كردن در جهت مخالف جريان آب است و لاغير. * چپ ها دوباره دست به كار شده اند فروپاشي شوروي بيش از آنكه ساكنان سرزمين سرد را آزرده كند، متفكراني را دل آزرده و سرافكنده كرد كه به انديشمندان چپ شهره آفاق در شده اند سال هاي نخست فروپاشي مخالفان چپگرايي تا توانستند عليه چپ گفتند و خواندند و نگاشتند. اما حالا كه آبها از آسياب افتاده است و معلوم شده كه تمام بدبختي هاي دنيا به گردن ماركس بيچاره و چپ هاي بينوا نبوده است، متفكران چپ هم شروع به بازسازي معنوي تفكر چپگرا كرده اند. در سايت ايران خبر مطلبي از هورخه كاستاندا پروفسور اقتصاد و روابط بين المللي دانشگاه هاي پرينستون و كاليفرنيا با عنوان چپ در آمريكاي لاتين و سقوط سوسياليسم درج شده است. كاستاندا در اين نوشته مدعي شده كه درست است كه سقوط سوسياليسم اروپاي شرقي شكستي سخت براي چپ بوده است اما اگر با ديدي ژرف تر بنگريم، واقعيت را پيچيده تر خواهيم يافت. اگر چه ناپديد شدن سوسياليسم از صحنه جهان نمي تواند به اعتبار چپ لطمه نزند اما شرايطي كه چپ را در آمريكاي لاتين به وجود آورد و به آن اعتبار داد، امروز بيش از گذشته وجود دارد. مقاله كاستاندا در واقع بررسي دو روي سكه فروپاشي اروپاي شرقي است.