Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811110-59830S3

Date of Document: 2003-01-30

روياي وحدت كليساهاي پراكنده در جست و جوي زمينه اي مشترك برايان مورفي ترجمه: مسعود رجبي راهبان ارتدوكس بلغاري در حاشيه شهر ترويان ( Troyan) به دور گنجينه اصلي خود شمع ها را روشن نگاه مي دارند، اين گنجينه عبارت است از شمايلي از مريم عذرا با سه دست. در اين شمايل مريم عذرا دو دست خود را گاهواره عيساي نوزاد قرارداده هنگامي است كه پاپ ژان پل دوم در ماه مه _ در بخشي از سفرهاي تاريخي خود به سرزمين هاي مسيحيت ارتدوكس _ از بلغارستان ديدن كرد، كساني كه اميدوار بودند ده قرن جدايي بين كليساي كاتوليك رم و كليساي ارتدوكس را بهبود بخشند تصاويري از اين شمايل مشهور را بر روي دست هاي خود حمل مي كردند. اگوستين كه رئيس دير ترويان در 60 مايلي شمال شرقي صوفيه و از معدود راهباني است كه در اين ديرمانده است مي گويد: آنچه كه ما بدان نيازمنديم همين است; دست هاي خداوند; وساطت الهي، ما موجودات فاني قادر نيستيم بر اين نفاق فائق آئيم. در حالي كه نيروهاي سياسي در حال متحد ساختن اروپا هستند نزاع هاي ميان كليساي كاتوليك و كليساي ارتدوكس ادامه دارد. ناتو خود را آماده مي كند تا در سال 2004 ميلادي به برخي از دشمنان سابق خود كه جزء بلوك شرق بودند عضويت در اين سازمان را تبريك گويد. اتحاديه اروپا برنامه ريزي كرده است كه در همين سال مرزهاي شرقي خود را گسترش دهد و ميليون ها پيرو مسيحيت ارتدوكس را به درون مرزهاي اتحاديه بكشاند. بلغارستان و روماني _ كه در قلب سرزمين هاي مسيحيت ارتدوكس واقع شده اند _ نيز مي توانند در آينده نزديك در 2007 ميلادي به اتحاديه اروپا بپيوندند. اما مسائل اعتقادي به اين سادگي حل و فصل نشده اند. اختلافات ميان دو شاخه كهن آيين مسيحيت از قرن پنجم ميلادي بر سر نفوذ فزاينده نظام پاپي و پس از آن بر سر موضوع نحوه ادا و شهادت نامه يا نحوه اظهار ايمان آغاز شد. در سال 1054 ميلادي واتيكان و سراسقف قسطنطنيه (استانبول در تركيه امروزي ) كه هنوز هم قطب روحي آيين ارتدوكس است، همديگر را تكفير كردند و بدين ترتيب شكاف ميان دو كليسا شكل قطعي به خود گرفت. جنگجويان صليبي كه از غرب گسيل شده بودند در 1204 ميلادي قسطنطنيه را تاراج كردند و اين ضايعه هنوز در اذهان بسياري از پيروان ارتدوكس به صورت خيانت عظيم طنين افكن است. اگر چه امروزه هنوز سايه عميقي از سوءظن ميان واتيكان و كليساهاي مختلفي كه نماينده 200 ميليون پيرو ارتدوكس جهان هستند وجود دارد اما برخي اختلاف ها كم رنگ تر شده است. رهبر معنوي ارتدوكس ها سراسقف بارتلمو با كاتوليك ها ديدار كرده است. اگرچه همين كار او متعصبان ارتدوكس را به خشم آورده است. ديدارهاي پاپ از كشورهاي ارتدوكس از جمله بلغارستان، روماني و يونان نيز به پيشرفت گفت وگوهاي صلح و آشتي كمك كرده است. اما گفت وگوها در اين خصوص اغلب _ به تكرار مكررات به خصوص نارضايتي ها و شكوه هاي سابق كه برخي جنبه تاريخي و برخي نيز جنبه كلامي دارند منتهي مي شود. با اين وجود اغلب مشاجرات به سياست و قدرت اشاره دارند همان گونه كه در هزاره اي كه گذشت چنين بود. رهبران كليساي ارتدوكس هميشه به شدت در خصوص كليساهاي آئيني *شرق شكايت كرده اند از اين قرار كه اين كليساها از بسياري از سنت هاي آيين ارتدوكس پيروي مي كنند اما به واتيكان وفادارند. كليساهاي آئيني شرق اغلب از طرف كليساي ارتدوكس به عنوان عوامل نفوذي اي نگريسته شده اند كه سعي دارند پيروان كليساي ارتدوكس را منحرف كرده و كليساهاي ارتدوكس را نابود كنند. پس از فروپاشي كمونيسم مورد حمايت شوروي _ كه روحانيت ارتدوكس را در كنترل خود داشت و در عين حال آن ها را از نفوذ رم محافظت مي كرد _ اين مسئله شدت يافت. واتيكان نيز به نوبه خود خواهان بازگرداندن اموال كليساي آئيني شرق شده است كه توسط دولت هاي كمونيستي توقيف شده بود. در جولاي سال 2000 ميلادي نشست ميان نمايندگان كليساي كاتوليك و كليساي ارتدوكس در بالتيمور با خصومت پايان گرفت. كاردينال ادوارد كاسيدي Edward) (Cassidy كه در آن زمان سرپرست هيات وحدت مسيحي واتيكان بود اذعان كرد كه باتلاق كليساهاي آئيني شرقي عميق تر از آن است كه بتوان به سرعت از آن بيرون آمد. روبرت نيكلاس (Nicholas Robert) متخصص ارتدوكس روسي در كالج سنت اولاف مينه سوتا مي گويد: من فكر نمي كنم كه در حال حاضر گفت وگويي جامع ميان كليساي ارتدوكس و كليساهاي كاتوليك وجود داشته باشد. هيچ كس پيش بيني نمي كند كه دو طرف دعوا با روحيه پيوستگي و اتحاد، تغييري در سنت يا عقايد جزمي خود به وجود آورند. دونالد رابرتسون همكار اجرايي مسائل بين ديني در كنفرانس اسقف هاي كاتوليك كه در واشنگتن برگزار شد مي گويد: ساده لوحانه خواهد بود كه تصور شود اين بن بست به سادگي گشوده خواهد شد. اما ما همچنان بايد در اين زمينه سعي كنيم. بلغارستان كوچك مي تواند به عنوان الگويي براي همكاري ميان كليساي كاتوليك و ارتدوكس باشد، اما اين مورد نشان دهنده آن نيز هست كه چگونه قدرت هاي بزرگ تر مي توانند مشكلاتي در اين روند ايجاد كنند. جامعه پيروان كليساي كاتوليك رم در بلغارستان كوچك است و كمتر از يك درصد جمعيت اين كشور را شامل مي شود. در اين كشور درخصوص فعاليت هاي كليساي آئيني شرق و ساير موضوعات هيچ گاه آن گونه كه در ساير كشورها به خصوص روماني، اوكراين و روسيه به نقطه بحراني رسيد در اين كشور حاد نشد. راكوسكي (Rakovski) كه يكي از كانون هاي كوچك كليساي كاتوليك رم در مركز بلغارستان است، يك كليساي كاتوليك با دو مناره مشرف به يك بناي يادبود وجود دارد. اين بناي يادبود متعلق به سه كشيش است كه توسط جوخه آتش كمونيست ها در 1952 كشته شدند. هم پيروان كليساي كاتوليك وهم پيروان كليساي ارتدوكس بر اين بناي ياد بود گل ميكا مي افكنند رومانوا كه يك كاتوليك 42 ساله در راكوسكي است مي گويد: ما همه مسيحي هستيم. وظيفه ما است كه همديگر را بشناسيم و به هم احترام همه جا بگذاريم بايد اينگونه باشد اما نيست. يكي از مهم ترين دلايل اين امر در بلغارستان و جاهاي ديگر كليساي قدرتمند روسيه است كه به طور سنتي در كل اروپاي شرقي تاثير گذار است. سراسقف روسيه آلكسي دوم (Alexyii) واتيكان يا به اتخاذ سياست توسعه طلبانه متهم كرده است. او از برآورده كردن يكي از آرزوهاي برآورده نشده پاپ لهستاني (پاپ ژان پل دوم كه سفر به روسيه است امتناع مي ورزد. تونو رادكو استاد الهيات دانشگاه بلاگوگراد (Blagoevgrad) در 40 مايلي جنوب صوفيه مي گويد: هيچ راهي براي مخالفت با آلكسي وجود ندارد. ديدگاه هاي او واقعا بخش اعظم جهان ارتدوكس را شكل داده است. در سال 1054 ميلادي واتيكان و سراسقف قسطنطنيه همديگر را تكفير كردند و بدين ترتيب شكاف ميان دو كليسا شكل قطعي به خود گرفت قانونگذاران بلغاري نيز ناآرامي هاي بيشتري موجب شده اند. در 20 دسامبر گذشته پارلمان قانوني تصويب كرد كه آئين ارتدوكس را به عنوان دين سنتي كشور تعيين كند. اين لايحه قصد داشت به رقابت هايي كه در برابر رهبري كليساي ارتدوكس صورت مي گرفت پايان بخشد. اما ساير فرقه هاي مسيحي ادعا مي كنند كه اين لايحه پايگاه آن ها را متزلزل ساخته است. كريستوس پرويكو رهبر كاتوليك هاي كليساي آئيني شرق در بلغارستان مي گويد: قاره اروپا در حال پيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا است. اين مسئله غيرقابل انكار است اما در عين حال من مي ترسم كه واكنش شديدي صورت گيرد اين واكنش اشكال ناسيوناليسم به خود مي گيرد. اسقف پرويكو همچنين سال هايي را به ياد مي آورد كه در زمان حكومت كمونيست ها در يك مدرسه ديني مخفي درس مي خواند و همچنين به ياد مي آورد كه در آن زمان هرگز نمي توانست تصور كند كه چگونه _ دشمنان جنگ سرد روزي با هم متحد خواهند شد. او مي گويد شايد اين رويداد سدي باشد براي كساني كه امروزه در خصوص بهبود روابط بين كليساي كاتوليك و كليساي ارتدوكس ديدگاه هاي نااميدكننده اي دارند. اسقف پرويكو اضافه مي كند كه اگر چه مشكلات بزرگي بين كليساهاي ما وجود دارد اما ما بايد ميزان پيشرفت در وحدت بين كليساها را نه با جهش هاي بزرگ بلكه با قدم هاي كوتاه اندازه گيري كنيم. پي نوشت: * Churches Rite Eastern:كليساهاي آئين شرق كه در سرزمين هاي شرق واقع هستند. اين كليساها سنت هاي خاص خود را داشتند و برخي موارد با كليساي واتيكان اختلاف نظر دارند اما در كل اين كليساها تابع كليساي واتيكان هستند. منبع: واشنگتن تايمز