Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59824S3

Date of Document: 2003-01-29

دو همگاني 110 در كتاب ركوردهاي جهان ثبت مي شود گروه ورزشي: به بزرگترين همايش تاريخ ورزشي ايران كه در آن قرار است حدود 40 هزار دونده يك دو نيمه ماراتن با شكوه را به نمايش بگذارند دو روز ديگر زمان باقي است. شنيديم كه حتي در دوهاي همگاني بزرگ جهان كه معروفترين آنها در نيويورك، استانبول، توكيو و.. برگزار مي شود حداكثر 15 هزار دونده شركت مي كنند و به طور يقين همايش دووميداني 110 در كتاب ركوردهاي جهاني ثبت خواهد شد. اين نوع همايشها كار زيبايي است كه در تمامي كشورهاي توسعه يافته انجام مي شود و تاثير بسزايي در رشد ورزشي دارد. اين همايشها به صورت نمادين مردم را به حركت درمي آورد و انگيزه اي تازه براي انجام ورزش در بين مردم بوجود مي آورد. هر چند كه معتقديم بايد با تشكيل تقويم براي برگزاري چنين همايشهايي به برگزاري منطقه اي اين رقابتها بپردازيم.