Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59821S7

Date of Document: 2003-01-29

چشم انداز سازندگان شهر را تحقير نكنيم حامدقدوسي در همايش پايداري شهر تهران يكي از برجسته ترين جامعه شناسان شهري كشور در سخنراني خود بخشي از مسائل شهر تهران را به فروش تراكم مرتبط دانسته و عنوان نمود كه شما نمي توانيدمساله دختران فراري، فحشا و.. را بدون توجه به مساله تراكم، تحليل كنيد. چرا كه در سال هاي گذشته تراكم به 1100 لمپن شهري فروخته شده است. اين گفتار ايشان بهانه اي براي نوشتن اين يادداشت و پرداختن به اين موضوع شد كه آيا مي توان با الفاظ مشابه مردم عادي، عبارت لمپن را در مورد سازندگان مسكن به كار؟ برد براي پاسخ به اين سئوال، از يك نگاه اقتصادي گزينه هاي مختلفي را كه ممكن است در صورت وقوع آن، گروهي از افراد را لمپن ناميد بررسي مي كنيم. - 1 ممكن است افرادي كه در فضاي انحصاري اقتصادي فعاليت كرده (مثلا واردكنندگان شكر يا خودرو ) و با استفاده از فضاي غيررقابتي حاشيه سود مورد نظر خود را به مصرف كننده تحميل مي نمايند را لمپن بناميم. اين موضوع در مورد بازار توليد مسكن صادق نيست چرا كه اين بازار بسته نيست و در دوره فروش تراكم هر كس كه علاقه مند به ساخت مسكن بود مي توانست مجوز ورود به اين عرصه را دريافت پس دارد در بازاري كه حداقل 1100 نفر بازيگر دارد انحصار عملا معني ندارد و اين گزينه رد مي شود. - 2 ممكن است فروشندگان كالاهاي مضر براي جامعه (مثلا مواد مخدر ) را لمپن بناميم. اين وضعيت نيز در مورد سازندگان مسكن مصداق ندارد چرا كه مسكن يك كالاي ضروري و مفيد براي جامعه با است توجه به اين كه بساز بفروش ها كالاهاي مضر براي جامعه توليد نكرده اند و اتفاقا به يك نياز ضروري (مسكن ) پاسخ داده اند اين گزينه هم رد مي شود. - 3 افراد پايبند به قانون و اخلاق در فعاليت هاي مربوط به خريد و فروش كالاهاي قاچاق يا غيرقانوني (مثلا سيگار يا پارچه قاچاق ) وارد نمي شوند و ممكن است افراد فعال در اين نوع كسب و كار را لمپن بنامند. ولي آيا توليد و عرضه مسكن يك فعاليت غيرقانوني يا غيراخلاقي؟ است چنين به نظر نمي رسد و به همين دليل هم افراد زيادي در زنجيره مربوط به اين كسب وكار (توليد مصالح، مشاوره مهندسي، مديريت پروژه ساخت، سرمايه گذاري و بازاريابي و فروش ) فعاليت دارند. - 4 بخش مسكن در اقتصاد كشور نقش مهمي دارد. اين بخش از يك سو تقاضاي گسترده اي براي زنجيره مواد اوليه خود ايجاد مي كند و از سوي ديگر باعث ايجاد اشتغال نسبتا گسترده اي خصوصا در مناطق شهري مي شود. در اقتصاد گفته مي شود كه شاخص فعاليت بخش مسكن يك شاخص پيشرواست و نشان از شروع رونق در ساير بخش ها دارد پس فعاليت در عرصه مسكن در توليد ناخالص ملي و اشتغال در كشور نقش مثبتي دارد. - 5 ممكن است گفته شود كه بسازبفروش ها با ساختن برج ها بافت شهر را خراب كرده اند. اين موضوع درست است ولي دقت كنيد كه اولا تمايل به خريد برج بخشي از تقاضاي جامعه بود و بخش عرضه در اقتصاد به اين تقاضا پاسخ داده است. ثانيااين موضوع جزو اصول پذيرفته شده اقتصاد است كه توليدكننده بايد در چارچوب محدوديت هاي موجود سود خود را بيشينه نمايد. نمي توان از سازنده مسكن انتظار داشت كه دغدغه حفظ بافت شهري را داشته باشد بلكه قوانين شهري بايد به گونه اي باشد كه با استقرار مشوق هاو جرايم مناسب فعالين اقتصادي را به گونه اي هدايت نمايد كه موضوعات غيراقتصادي را در رفتارهاي خود مدنظر قرار دهند. -گفته 6 مي شود سازندگان مسكن با فعاليت در اين بازار حاشيه سود بالايي به دست اين آورده اند موضوع درست است و نه تنها در مورد بخش مسكن بلكه در مورد بخش هاي اقتصادي مثل مواد غذايي، رستوران ها، ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و داروخانه ها نيز صادق است. آيا كسب سود بالا در يك بازار قانوني و رقابتي مجوز اطلاق عبارت لمپن را به ما؟ مي دهد - 7 اگر گفته ايشان صحيح باشد و اين 1100 نفر لمپن باشند پس بايد آنها را از كار بركنار يا حتي مجازات كرد. خوب در اين صورت چه كساني بايد براي مردم مسكن توليد فرض كنند كنيم توليد گسترده مسكن امري لمپن زا باشد. پس دو راه بيشتر نداريم. يا دولت يك شركت انحصاري براي توليد مسكن در تهران تاسيس كند. اين روش بر خلاف عقل سليم و تجربه هاي جهاني است. يا از مردم بخواهيم هر كسي صرفا در حد نياز خود مسكن توليد كند. يعني از خريد زمين. تهيه نقشه و مجوزها، تامين مصالح و مديريت ساخت را هر كس راسا بر عهده اين گيرد روش مخالف اصل تقسيم كار و صرفه جويي ناشي از مقياس و تخصص است. - 8 در فلسفه علوم اجتماعي گفته مي شود روشنفكران حق ندارند مسائل را همانند مردم عادي توضيح دهند. اين اصل كليدي در حوزه هاي علوم انساني كشور گه گاه نقض مي شود كه شايد دليل عمده آن حاكميت بلامنازع تفكر چپ در گفتمان روشنفكري كشور باشد. مردم كوچه و خيابان ممكن است از اين كه عده اي به دليل فعاليت در حوزه صنعت ساختمان ثروتمند شده اند عصباني شده و آنها را لمپن بنامند ولي روشنفكران نمي توانند در چارچوب تحليل هاي ساده ساز فعالين اقتصادي در يك بازار رقابتي، قانوني، عرضه كننده كالاي ضروري و موثر در اقتصاد كشور را به اين نام بنامند. - 9 تنها به يك دليل مي توان اين عبارت را به كار بسازبفروش ها برد ممكن است اصول و استانداردهاي معماري، سازه و تاسيسات را در ساخت مسكن رعايت نكرده يا به عبارت ديگر دقت كافي در مورد كيفيت كالا يا خدمت خود به خرج نداده باشند. بگذريم از اين كه بخشي از اين ماجرا به نقص قوانين، آئين نامه ها و نهادهاي نظارتي مربوط مي شود. اما شايد اين بندرا بپذيريم كمتر كسي از ما ممكن است لمپن نباشد.