Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59820S3

Date of Document: 2003-01-29

شكاف بين انتظارات و واقعيات در نخستين دوره شوراها تهرانشهر - شوراها، كانون هاي مردم سالاري محسوب مي شوند. دكتر سهراب رزاقي، مدير مركز توانمندسازي سازمان هاي جامعه مدني ايران با بيان اين مطلب به تهرانشهر گفت: در جامعه ما اختيارات شوراها متناسب با مسئوليت هاي آن نيست و مشكلات حقوقي و قانوني زيادي فراروي اين نهاد وجود دارد و از سوي ديگر شايد بزرگترين نقص شوراي شهر در دوره قبل اين بود كه نتوانست به صورت ارگانيك با مردم و گروه هاي مردم ارتباط برقرار كند و مردم به عنوان گروه هاي ذي نفع در تصميم گيري ها مشاركت نداشتند و شورا نه بازتاب مطالعات مردم، بلكه بازتاب خواسته هاي يك گروه محدود بود. وي با اشاره به نقش مهم نهادهاي مدني به عنوان حلقه هاي واسط براي ارائه مطالبات مردم به شوراها، گفت: متاسفانه در حال حاضر نهادهاي مدني ما اين نقش را ايفا نمي كنند، زيرا داشتن يك نقش ميانجي نيازمند داشتن يك جامعه مدني قدرتمند است تا در پيكارهاي اجتماعي بتواند نقش تعيين كننده داشته باشد. رزاقي گفت: در نخستين دوره شوراها، شكاف بين انتظارات و واقعيت ها زياد بود. مردم در چهار سال پيش انتظار داشتند كه شوراها بتوانند حلال بسياري از مشكلات شهري باشند و مطبوعات نيز به اين جو در افكار عمومي دامن زدند، درحالي كه واقعيت غير از اين بود و نشان داد كه شوراها از لحاظ جايگاه تصميم گيري نقش و قدرت محدودي دارند و عملكرد شوراها در بعضي از شهرهاي بزرگ، مثبت نبود و از سوي ديگر فضاي سياسي جامعه ما دچار دگرگوني شد به نوعي كه نمي توان سال 77 را با سال 81 از لحاظ فضاي اجتماعي و سياسي مقايسه كرد و تمام اين عوامل موجب شد تا نوعي بي تفاوتي نسبت به اين موضوع پيش آيد. رزاقي با بيان اين كه جلباعتماد در نتيجه يك روند و پروسه به وجود مي آيد، گفت: اگرچه با يك اقدام ناشايست، يك مرتبه اعتماد را مي توان از دست داد، اما به دست آوردن آن امري مشكل خواهد بود.