Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59818S2

Date of Document: 2003-01-29

در ستايش تبعيد راه حلي براي امثال رابرت موگابه و صدام حسين اين اعتقاد وجود دارد كه اگر مصونيت از تعقيب حداقل قضايي براي باقي عمر تضمين شود ممكن است به كناره گيري رضايت دهند ترجمه: غلامرضا رضايي نصير جزيره اي امن، احتمالا گرمسيري اما نه خشك و صحرايي، جايي كه مستبدان سرنگون شده بتوانند سال هاي افول خود را در راحتي و آرامش بگذرانند، از مدت ها پيش پيشنهادي جذاب مي نموده است. موضوع فقط اين نيست كه هم صحبتي كساني نظير آنان كه امروز بر كوبا، عراق، كره شمالي و زيمبابوه با استبداد حكم مي رانند نوعي تنبيه براي آن ها محسوب مي شود. بلكه اين اعتقاد نيز وجود دارد كه اگر مصونيت از تعقيب قضايي و تامين غذايي و نوشيدني براي باقي عمر تضمين شود، ممكن است حداقل برخي از اين حاكمان حاضر باشند در نهايت حب جيم را فرو بلعند; البته به شرط آنكه اكثريت مردم تحت ستم آنان حاضر باشند براي خلاصي از چنگ آنان، از سپردن آن ها به چنگ عدالت صرف نظر اين كنند هفته با انتشار گزارش هايي در مورد معامله اي در زيمبابوه كه طبق آن رابرت موگابه حاضر شده است راه را براي دولتي انتقالي باز كند كه در آن حزب او و اپوزيسيون تا زمان برگزاري انتخابات در قدرت سهيم خواهند شد، بار ديگر بحث *دسپوتاميا را پيش كشيده است. بلي اين جزيره مي تواند مثل بين النهرين باشد. اما آيا موگابه حاضر خواهد شد بليت خروج خود را از زيمبابوه رزرو؟ كند ظاهرا خير. گزارش هاي مربوط به معامله در زيمبابوه فورا تكذيب شد. اما ايده جزيره مستبدان هنوز از بين نرفته است. برخي از اعراب كه خواستار جلوگيري از وقوع جنگ در عراق هستند، بحث كناره گيري داوطلبانه را براي صدام حسين پيش خاطره كشيده اند مربوط به اين كه چطور در سال 2001 دادن رشوه به طور حيرت آوري به رهايي افغانستان از چنگ طالبان كمك كرد، هنوز در ذهن ها زنده است. مطمئنا مي توان اين اصل را تعميم داد. يكي از موانع دشوار بر سر اين پيشنهاد، كسب موافقت مردم تحت ستم است. چگونه مي توان از مردم زيمبابوه پرسيد آيا با اين معامله موافق هستند يا؟ نه رفراندوم مي تواند روش ايده آلي باشد، اما موگابه و حزب او قبلا نشان داده اند كه براي ماندن در قدرت به راحتي در انتخابات تقلب مي كنند. مطمئنا براي رسيدن به نتيجه دلخواه از تقلب در انتخاباتي ديگر ابا نخواهند داشت. خوشبختانه زيمبابوه حزبي دارد، جنبش تغييرات دموكراتيك، كه مي تواند ادعا كند از جانب راي دهندگان سخن مي گويد; زيرا در انتخابات سال گذشته پيروز واقعي آن ها بودند، اما اين پيروزي از آن ها سلب شد. بنابراين حداقل در زيمبابوه مي توان اعتراض به اين نوع معامله را متوجه اما شد حتي فكر اين كه موگابه، كه كشورش را به زانو در آورده است، بدون مجازات در برود، براي مردم زيمبابوه دشوار است. به علاوه روحيه فعلي حاكم بر جهان مخالف فرار جنايتكاران از تنبيه است. اگوستو پينوشه كه از معامله اي به سبك كناره گيري به شرط مصونيت در شيلي بهره مند شده بود، بعدا در سفري كسالت بار به لندن خود را در بازداشت يافت. اسلوبودان ميلوشويچ در حال حاضر به دليل جناياتي كه در يوگسلاوي مرتكب شده، تحت محاكمه است. با اين همه راه حلي ارزان و بدون خونريزي براي مرداني اين چنين امتيازات خاص خودش را دارد، به خصوص اگر جايگزين آن چيز وحشتناكي چون جنگ باشد. اين معامله مي تواند براي عراق روشي فوق العاده باشد، مادام كه كشور از اين طريق خلع سلاح شود و مردم اجازه يابند رژيمي معتدل تر انتخاب در كنند هر صورت بعيد مي نمايد كه زيمبابوه به اين زودي ها از شر موگابه خلاص شود. همسايگان زيمبابوه هم كه ظاهرا با حاكميت خشن او مشكلي ندارند و همچنين بازيكنان تيم كريكت انگلستان كه اين هفته حاضر نشدند از شركت در جام جهاني كريكت ماه آينده در زيمبابوه صرف نظر كنند، مطمئنا عجله اي براي رفتن موگابه ندارند. زمان به نفع او نمي چرخد: او 78 سال دارد واقعيت هم، هر چقدر تكذيب شود، به نفع او نيست: افسران او آشكارا و بدون ترس عليه او توطئه مي كنند. روزهاي او به شماره افتاده است، اما هنوز مي تواند به كشورش صدمات فراواني فكر بزند اين كه ممكن بود او به جاي ستمگري در زيمبابوه، هنگام تماشاي تلويزيون در دسپوتاميا قوانين كريكت را براي صدام حسين توضيح دهد، آهي از سر تاسف از نهاد انسان بر مي آورد. اكونوميست پي نوشت: Decpotamia* نوعي بازي با نام لاتين بين النهرين ( مزوپوتاميا ) كه مي توان با اغماض آن را به سرزمين مستبدان يا بين المستبدين ترجمه كرد.