Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811109-59811S4

Date of Document: 2003-01-29

وضعيت سهام در آمريكاي 2003 نگاه اقتصادي ترجمه: اكبر حسيني كيا كاهش نرخ بهره هاي بانكي نيز تنها به سود بدهكاران است. اما اين دست و دلبازي هاي بانك هاي مركزي در نگاه دارندگان حسابهاي پس انداز نيست جز اينكه بايد از اين پس خود را با بهره هاي پايين تر سازگار سازند. هم اكنون سپرده گذاران در اروپا به ازاي اندوخته بلندمدت حدود 3 درصد سود سالانه دريافت مي كنند. البته بانك ها نه مي توانند و نه مايلند نرخ بهره را بدون توجه به سطح تورم موجود در جامعه افزايش دهند. اما آيا اين به معني برون رفت سريع اندوخته ها از بانك ها و سرمايه گذاري در بازار سهام؟ نيست آيا در اين ميان بازده سالانه بازار اعتبارات كوتاه مدت و به عبارتي بازار سهام به طرز باورنكردني پايين نيامده؟ است شواهد در آمريكا خلاف اين مطلب را نشان مي دهند. در اين كشور سود سالانه سرمايه گذاري به گونه اي است كه از سرگرداني سرمايه جلوگيري نمي نمايد. در ايالات متحده نرخ بهره /1 25 معادل درصد و نصف آن رقمي است كه در اتحاديه اروپا پرداخت مي شود. در اين كشور همگان مي دانند كه سپرده گذاري هاي كوتاه مدت در واقع به معني كاهش قدرت خريد است. ازاين رو در حالي كه متوسط سود سالانه پرداختي بازار سهام به سهامداران يك درصد است، مشاهده مي شود كه حجم ذخيره اين صندوق ها بدون تغيير نسبت به سال گذشته همچنان رقمي /2 4 معادل بيليون دلار است. حال آنكه ميزان پس انداز در بانك ها از ابتداي سال جاري ميلادي /2 3 از /2 8 به بيليون دلار افزايش يافته است. اين امر حكايت از آن دارد كه بيشتر بانك ها با اتخاذ سياست عدم كاهش سريع نرخ بهره سپرده هاي پس انداز نسبت به بازارهاي سهام از جذابيت بيشتري برخوردار خواهند گرديد. به سخن ديگر آمريكايي ها بيش از 5 بيليون دلار خود را با نرخ سود بسيار پايين ذخيره كرده اند كه از اين مبلغ /2 4 حدود بيليون دلار به اوراق سهام اختصاص دارد. شايد مقايسه اين ارقام براي بعضي سهامداران به معني بهبود اوضاع در بورس وال استريت و تاثير مستقيم آن بر كل جهان باشد. از سوي ديگر و درحالي كه هيچ نشاني دال بر جابه جايي در گروه هاي مختلف سرمايه گذار مشاهده نمي شود، برخي پيش بيني مي كنند كه در سال آينده در دو سوي اقيانوس اطلس بار ديگر سرمايه گذاري در بازار سهام تا حدودي محبوبيت خواهد البته يافت اين نه به معني اميد به نقدينگي اوراق سهام و حسابهاي پس انداز كه منظور پايان قابل پيش بيني جهش در بازار اوراق قرضه است. اگر آمريكا برخلاف انتظار بار ديگر دچار ركود اقتصادي شود نرخ بهره ديون دولت اين كشور در اكتبر آينده بالاترين رقم در طول دوره و سود سالانه سرمايه گذاري ها پايين ترين عدد را تجربه خواهد كرد. اگرچه جهت گيري هاي جديد از اوراق قرضه به سوي اوراق سهام در آمريكا امري قابل پيش بيني است كه از حدود دوماه قبل آغاز گرديده، با اين حال بازگشت معاملات سهام به وضع موفق گذشته حتي اگر در درازمدت هم باشد چندان جلبتوجه نخواهد كرد. زيرا تجربيات سه سال گذشته طوري ناگوار بوده كه سرمايه گذاران را از شركت در بازار سهام بيزار كرده است. اگر ايالات متحده در دهه 90 جهشي عظيم در عرصه اقتصاد را تجربه كرد نبايد آن را به پاي باورهاي ساده لوحانه به يك اقتصاد نوين بلكه نهاد مهمترين عامل تاثيرگذار بر اين رشد اقتصادي جهش در بازار سهام بوده، بازاري متشكل از بي شمار مراكز دروغ پراكني كه ويرانه هاي آن اكنون قضات امور ورشكستگي را سخت مشغول خويش ساخته است. به راستي آيا غول هاي اقتصادي آمريكا مانند Enron, com World, TV.EM و Comroad جملگي آسيبهاي فراواني بر پيكر فرهنگ سهام وارد؟ نساخته اند در پاسخ بايد گفت، شايد اين بحران اعتماد براي شفاف سازي فعاليت شركت ها، بانك ها و حسابداران ضرورت مي داشته، چرا كه به اين ترتيب داد و ستد سهام بار ديگر وضعيتي شفاف و مناسب يافت. افزون بر اين كسادي بازار موجب شد تا سرمايه گذاران از ميزان خطرپذيري سپرده هاي خود آگاه شوند. اين درحالي بود كه مشاوران بانكي در دهه 90 به مشتريان خود القا مي كردند كه خريد سهام به طور متوسط بين 8 تا 9 درصد سود سالانه دارد ضمن آنكه موجب تمايز آنها از ساير سرمايه گذاران مي شود. البته سود متوسط موجب گمراهي سهامداران مي شود، زيرا اصولا سودهاي واقعي با ميانگين تفاوت دارند و تنها براي افرادي كه سهام هاي چند ده ساله خريداري مي نمايند امكان تحقق سود ميانگين وجود دارد. اما سرمايه گذاران معمولا كوته بين هستند. بد نيست بدانيد نخست سرمايه گذاران بازار سهام ژاپن در 1989 امروز پس از گذشت قريب به 13 سال تنها رقمي در حدود يك چهارم سرمايه اصلي خود را دريافت كرده اند. ضمن آنكه خريداران سهام در سال 2000 در آلمان با توجه به افزايش 10 درصدي قيمت ها در سال بايد حدود 10 سال صبر كنند تا بتوانند سرمايه اوليه خود را دريافت نمايند. تجربه نشان مي دهد بازارهاي بورس به ازاي هر پنج سال رونق، سه سال با اوضاع نامساعد و يك سال نيز با زيان همراه هستند. اقتصاد آمريكا مي تواند اعتماد از دست رفته را بار ديگر به بازارهاي سهام بازگرداند. ايالات متحده مي تواند در سال 2003 با اتخاذ سياست هاي پولي و محاسباتي يكسان در حوزه اقتصاد سودهاي كلاني به جيب بزند. هم اكنون بانك مركزي، دولت و كنگره اين كشور هدف مشتركي را دنبال مي كنند كه اين دست هماهنگي در سياست هاي كلان اقتصادي در ايالات متحده امري نادر است. وقتي دولت ريگان در دهه 80 با كسري شديد بودجه مواجه گشت مردم از نرخ بالاي تورم بي نهايت نگران شدند. اما در سال 2001 آن گاه كه بانك مركزي نرخ بهره را كاهش داد واشنگتن با مازاد بودجه روبه رو شد. يكي از عواملي كه دورنماي مثبت بازار را تحت الشعاع خود قرار مي دهد خطر حمله احتمالي به عراق است. برآورد دقيق ميزان تاثيرگذاري اين جنگ بر بازارهاي اقتصادي كار آساني نيست. از اين گذشته، سرمايه گذاران نبايد آن قدر به بازارهاي سهام خوش بين باشند كه به بيراهه روند. منبع: فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ